Ισχυροποιείται η Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας

0
4189

Στην τελική ευθεία η συγχώνευση με την Συνεταιριστική Τράπεζα  Έβρου

Η υποβολή προς  έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. με την ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν.ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, θα γίνει στην διάρκεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δράμας.

Ο  πρόεδρος του ΔΣ της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δράμας κ. Χαράλαμπος Αλεξανδρίδης απαντώντας σε σχετικό ερώτημα των ΧΡΟΝΙΚΩΝ επιβεβαίωσε μεταξύ άλλων ότι η  Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 27.08.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας. Εκεί θα τεθούν για συζήτηση και λήψη αποφάσεων τα ακόλουθα:

1) Υποβολή και Έγκριση των αναθεωρημένων: α) Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. με την ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν.ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, β) της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) της κοινής έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997

2) Τροποποίηση της απόφασης της Γ.Σ. της 07.02.2018 για την έγκριση της συγχώνευσης της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. με την ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν.ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997, του άρθρου 10 παρ. 5 του Ν. 1667/1986, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 98 του Ν. 4316/2014 και των άρθρων 69-77α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

3) Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης της σύμβασης συγχώνευσης.

4) Τροποποίηση- κωδικοποίηση καταστατικού.

5) Έγκριση εγγραφής νέων μελών

6) Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις – Προτάσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής στη συνέλευση έχουν όλα τα Μέλη, η εγγραφή των οποίων εγκρίθηκε σε προηγούμενες Γενικές Συνελεύσεις, έως και 27.09.2017.

Τις προηγούμενες ημέρες και συγκεκριμένα στις 19 Ιουλίου, μεταξύ των δύο τραπεζικών ιδρυμάτων συμφωνήθηκε η αναθεώρηση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης.

Αυτό διότι με βάση την υπ’ αριθμ. 278/1/29.06.2018 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, αποφασίστηκε η έγκριση της συγχώνευσης των πιστωτικών ιδρυμάτων της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. με την ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν.ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. . με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997 αλλά η έγκριση σύμφωνα με ρητή της αναφορά δεν αφορά την επέκταση της άδειας λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος στην διοικητική περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Έτσι τα δυο πιστωτικά ιδρύματα αποφάσισαν την τροποποίηση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απαλοιφή του όρου που έθετε ως προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και την λήψη σχετικής άδειας από την Τράπεζα της Ελλάδος για την δραστηριοποίηση του πιστωτικού ιδρύματος στην διοικητική περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Η συμφωνία πάντως μεταξύ των δυο πλευρών προβλέπει ότι με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η Τράπεζα Έβρου λύεται και η Τράπεζα της Δράμας θα υπεισέλθει αυτοδικαίως, και πλήρως στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της απορροφημένης περιλαμβανομένων και των τυχόν διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί, εξομοιούμενη με καθολική διάδοχο της τελευταίας…

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ