10 θέσεις νοσηλευτών στο Νοσοκομείο της Δράμας

0
3071

Συμβάσεις για 18 μήνες – Μέχρι 24 Ιουλίου οι αιτήσεις.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη 266 θέσεων ειδικευόμενων νοσηλευτών ή νοσηλευτριών, στην επείγουσα και εντατική νοσηλευτική σε φορείς αρμοδιότητας της εξέδωσε η 4η ΥΠΕ.
Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής να καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην σχετική Απόφαση. Οι θέσεις των ειδικευόμενων Νοσηλευτών στην Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική που προβλέπονται στην πρόσκληση για το Νοσοκομείο της Δράμας είναι συνολικά 10. Αντίστοιχα, 10 θέσεις προβλέπονται για το Νοσοκομείο της Καβάλας, 10 θέσεις για το νοσοκομείο των Σερρών και 8 θέσεις για το Νοσοκομείο της Ξάνθης. Οι νοσηλευτές ή νοσηλεύτριες που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν για 18 μήνες επ’ αμοιβή.
Οι κατανεμημένες θέσεις ειδικευόμενων Νοσηλευτών/τριών καταλαμβάνονται από Νοσηλευτές ΠΕ σε ποσοστό 30% και από Νοσηλευτές ΤΕ σε ποσοστό 70%. Τα ποσοστά αυτά μπορεί να μεταβάλλονται μόνο στην περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων σε κάποια κατηγορία. Οι θέσεις στο σύνολό τους αφορούν υποψήφιους που δεν εργάζονται στον δημόσιο τομέα. Νοσηλευτές εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα μπορούν, σύμφωνα με την πρόσκληση, να καταλαμβάνουν με απόσπαση θέση υπεράριθμου ειδικευόμενου σε ποσοστό μέχρι 25% των θέσεων ειδικευόμενων νοσηλευτών κάθε εκπαιδευτικής μονάδας. Ο αριθμός των θέσεων του υπεράριθμου προσωπικού στο Νοσοκομείο της Δράμας είναι συνολικά 3.
Οι ενδιαφερόμενοι νοσηλευτές ή νοσηλεύτριες που δεν εργάζονται στον δημόσιο τομέα υποβάλλουν αίτηση έως και 24/07/2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: nos.eidikotites@4ype.gr. Το πρότυπο αρχείο της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης http://www.4ype.gr είναι σε επεξεργάσιμη μορφή, συμπληρώνεται ηλεκτρονικά, υπογράφεται σε ενιαίο αρχείο και το αρχείο αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: nos.eidikotites@4ype.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι νοσηλευτές έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στους καταλόγους μίας μόνο Υγειονομικής Περιφέρειας μέσω του διαδικτυακού τόπου της. Στην αίτησή τους, η οποία υπέχει και θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την τοποθέτησή τους δηλώνοντας έως τρία Νοσοκομεία μίας Υ.ΠΕ. Οι υποψήφιοι/ες ειδικευόμενοι νοσηλευτές καταχωρούνται σε όλους τους καταλόγους των μονάδων που έχουν επιλέξει με την αίτησή τους.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόκτηση της Νοσηλευτικής Ειδικότητας είναι:
α) Πτυχίο τριτοβάθμιας νοσηλευτικής εκπαίδευσης (Πανεπιστημίου ή ΑΤΕΙ) ή ισοτίμου σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, επίσημα αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ,
β) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην ΕΝΕ του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση Εγγραφής στην ΕΝΕ, για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 5 του Ν. 3252/2004 (ΦΕΚ Α’),
γ) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Νοσηλευτή/τριας,
δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν παραιτηθεί από μόνιμη ή ΙΔΟΧ θέση Νοσηλευτή του Εθνικού Συστήματος Υγείας το τελευταίο έτος.

Διαδικασία επιλογής
Η σειρά προτεραιότητας καταχώρισης στους καταλόγους των μονάδων των υποψηφίων ειδικευόμενων νοσηλευτών που θα υποβάλουν αίτηση εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης, θα καθοριστεί μετά από δημόσια κλήρωση μεταξύ των ενδιαφερομένων, η οποία θα διενεργηθεί από την Υπηρεσία εντός τριών ημερών μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Για την ακριβή ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της κλήρωσης οι ενδιαφερόμενοι/ες θα ενημερωθούν από την Υπηρεσία μέσω Ανακοίνωσης στην επίσημη ιστοσελίδα της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης http://www.4ype.gr.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!