228 θέσεις στη Δράμα με την κοινωφελή

0
1998

– Ξεκίνησαν οι αιτήσεις και θα γίνουν δεκτές έως και την Παρασκευή 18 Μαρτίου
– Όλες οι ειδικότητες που ζητούνται ανά υπηρεσία


 

Ξεκίνησε από το μεσημέρι της Παρασκευής η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων».
Στον Νομό Δράμας είναι ανοικτές, μέσω του προγράμματος, συνολικά 228 θέσεις οκτάμηνης διάρκειας. Το πρόγραμμα απευθύνεται στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, που πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 18 Μαρτίου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Με το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας θα προσληφθούν σε Δήμους, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και λοιπούς φορείς
-11.801 άνεργοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ),
-6.575 άνεργοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ),
-3.114 άνεργοι τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) και
-3.510 άνεργοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ).
Το σύνολο των ωφελουμένων του προγράμματος θα ενισχύσει σημαντικά τη λειτουργία των φορέων υποδοχής μέσα από 170 διαφορετικές επαγγελματικές ειδικότητες. Ειδικότερα με το νέο πρόγραμμα προσφέρονται στους φορείς υποδοχής 20 ειδικότητες για ανέργους υποχρεωτικής εκπαίδευσης (π.χ. εργασίες καθαριότητας, εργασίες πρασίνου κ.α.), 53 ειδικότητες για ανέργους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. διοικητικά/λογιστικά, οδηγοί, φύλακες κ.α.), 37 ειδικότητες για ανέργους τεχνολογικής εκπαίδευσης (π.χ. πληροφορικής, βρεφονηπιοκόμοι, νοσηλευτές κ.α.) και 60 ειδικότητες για ανέργους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (π.χ. μηχανικών, δασολόγων, κοινωνικών λειτουργών κ.α.).

 

Οι 228 θέσεις στον Ν. Δράμας

Το νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας προβλέπει την κάλυψη 228 θέσεων σε υπηρεσίες του Νομού Δράμας. Οι θέσεις αυτές είναι:
-4 στα Κέντρα Υγείας,
-27 στον Δήμο Δοξάτου,
-101 στον Δήμο Δράμας,
-15 στον Δήμο Νευροκοπίου,
-7 στον Δήμο Παρανεστίου,
-24 στον Δήμο Προσοτσάνης,
-18 στις δομές του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας και
-32 στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.

Αναλυτικά οι θέσεις ανά φορέα έχουν ως εξής:

Κέντρο Υγείας Δράμας
-ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας – 1 θέση

Κέντρο Υγείας Κ. Νευροκοπίου
-ΔΕ Νοσηλευτών – 2 θέσεις

Κέντρο Υγείας Παρανεστίου
-ΔΕ Διοικητικού / Διοικητικού Λογιστικού / Λογιστικής / Οικονομικού – 1 θέση

Δήμος Δοξάτου
-ΥΕ Εργάτες Υλοτομίας,1 θέση
-ΥΕ Εργατών Πρασίνου, 11 θέσεις
-ΔΕ Βρεφονηπιακών / Κοινωνικών Επιμελητών, 2 θέσεις
-ΔΕ Οδηγών με άδεια οδήγησης Γ’ Κατηγορίας, 2 θέσεις
-ΔΕ Οικοδομικών Εργασιών, 1 θέση
-ΔΕ Σιδεράδων – Αλουμινάδων, 1 θέση
-ΤΕ Διοικητικού / Διοικητικού Οικονομικού, 1 θέση
-ΤΕ Λογιστικής / Οικονομικού / Οικονομικού Λογιστικού, 1 θέση
-ΤΕ Φυσικοθεραπευτών, 1 θέση
-ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων, 1 θέση
-ΠΕ Διοικητικού / Διοικητικού Οικονομικού, 3 θέσεις
-ΠΕ Κτηνιάτρων, 1 θέση
-ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 1 θέση

Δήμος Δράμας
-ΥΕ Βοηθητικών Προσωπικό Οικοδομικών Εργασιών, 7 θέσεις
-ΥΕ Βοηθητικό Φυλακτικό Προσωπικό, 2 θέσεις
-ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας, 37 θέσεις
-ΥΕ Βοηθητικών Χειρωνακτικών Εργασιών, 4 θέσεις
-ΥΕ Βοηθών Ελαιαοχρωματιστών, 1 θέση
-ΥΕ Εργατών Πρασίνου, 24 θέσεις
-ΔΕ Διοικητικού / Διοικητικού Λογιστικού / Λογιστικής / Οικονομικής, 4 θέσεις
-ΔΕ Ελαιοχρωματιστών, 1 θέση
-ΔΕ Κηπουρών, 2 θέσεις
-ΔΕ Μουσικής, 1 θέση
-ΔΕ Οδηγών με άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας, 6 θέσεις
-ΔΕ Οδηγών με άδεια οδήγησης Δ+Ε κατηγορίας, 1 θέση
-ΔΕ Σιδεράδων – Αλουμινάδων, 1 θέση
-ΤΕ Δασοπόνων, 1 θέση
-ΠΕ Αρχαιολογίας, 1 θέση
-ΠΕ Δασκάλων Ειδικής Αγωγής, 1 θέση
-ΠΕ Δασολόγων, 2 θέσεις
-ΠΕ Διοικητικού / Διοικητικού Οικονομικού, 2 θέσεις
-ΠΕ Πληροφορικής, 1 θέση
-ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, 1 θέση
-ΠΕ / ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 1 θέση

Δήμος Κ. Νευροκοπίου
-ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό υδραυλικών εργασιών, 2 θέσεις
-ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας, 3 θέσεις
-ΥΕ Εργατών Πρασίνου, 4 θέσεις
-ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων / Κοινωνικών Επιμελητών, 1 θέση
-ΔΕ Διοικητικού / Διοικητικού Λογιστικού / Λογιστικής / Οικονομικού, 2 θέσεις
-ΔΕ Νοσηλευτών, 1 θέση
-ΔΕ Οδηγών με άδεια οδήγησης Γ+Ε κατηγορίας ή οδηγός με άδεια οδήγησης Δ+Ε κατηγορίας, 1 θέση
-ΠΕ Διοικητικού / Διοικητικού – Οικονομικού, 1 θέση

Δήμος Παρανεστίου
-ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας, 2 θέσεις
-ΥΕ Εργατών Πρασίνου, 2 θέσεις
-ΔΕ Διοικητικού / Διοικητικού Λογιστικού / Λογιστικής / Οικονομικού, 1 θέση
-ΔΕ Οδηγών με άδεια οδήγησης Γ’ ή Δ’ κατηγορίας, 1 θέση
-ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων, 1 θέση

Δήμος Προσοτσάνης
-ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Οικοδομικών Εργασιών, 1 θέση
-ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας, 3 θέσεις
-ΥΕ Βοηθητικών Χειρωνακτικών Εργασιών, 2 θέσεις
-ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων / Κοινωνικών Επιμελητών, 1 θέση
-ΔΕ Ελαιοχρωματιστών, 1 θέση
-ΔΕ Ηλεκτρολόγων Εσωτερικών Εγκαταστάσεων και κτηρίων Α’ ειδικότητας, 1 θέση
-ΔΕ Κηπουρών, 1 θέση
-ΔΕ Νοσηλευτών, 2 θέσεις
-ΔΕ Οικοδομικών Εργασιών, 2 θέσεις
-ΔΕ Τεχνιτών Πλακοστρώσεων, 1 θέση
-ΔΕ Τουριστικού Τομέα, 1 θέση
-ΔΕ Υδραυλικών, 2 θέσεις
-ΤΕ Δημοσίων Σχέσεων, 1 θέση
-ΤΕ Πληροφορικής, 1 θέση
-ΤΕ Τεχνολογίας Γεωπονίας, 1 θέση
-ΠΕ Φιλολογίας, 1 θέση
-ΠΕ Φυσικής Αγωγής, 1 θέση
-ΠΕ Ψυχολόγων, 1 θέση

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
-ΥΕ Βοηθητικό Φυλακτικό Προσωπικό, 2 θέσεις
-ΥΕ Βοηθητικό Εργασιών Καθαριότητας, 3 θέσεις
-ΥΕ Βοηθητικών Χειρωνακτικών Εργασιών, 2 θέσεις
-ΥΕ Μαγείρων, 2 θέσεις
-ΥΕ Εργατών Πρασίνου, 2 θέσεις
-ΔΕ Ηλεκτρολόγων εσωτερικών εγκαταστάσεων και κτηρίων Α’ ειδικότητας, 1 θέση
-ΔΕ Νοσηλευτών, 4 θέσεις
-ΤΕ Εργοθεραπευτών, 1 θέση
-ΠΕ / ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 1 θέση

Περιφερειακή Ενότητα Δράμας
-ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας, 3 θέσεις
-ΥΕ Βοηθητικών Χειρωνακτικών Εργασιών, 7 θέσεις
-ΔΕ Διοικητικού / Διοικητικού Λογιστικού / Λογιστικής / Οικονομικού, 3 θέσεις
-ΔΕ Οδηγών με άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας, 1 θέση
-ΔΕ Πληροφορικής, 1 θέση
-ΤΕ Διοικητικού / Διοικητικού Οικονομικού, 5 θέσεις
-ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, 2 θέσεις
-ΤΕ Πληροφορικής, 1 θέση
-ΠΕ Διοικητικού / Διοικητικού – Οικονομικού, 4 θέσεις
-ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, 1 θέση
-ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, 1 θέση
-ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 1 θέση.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!