Αιτήσεις για τους εμπειροτέχνες καθηγητές στο Μουσικό Σχολείο

Έως και τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019

0
2268

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων προκειμένου να ενταχθούν στους σχετικούς πίνακες για ένταξη στα Μουσικά Σχολεία απηύθυνε προς τους εμπειροτέχνες ιδιώτες μουσικούς (ΕΜ16) για το σχολικό έτος 2019-2020 το Υπουργείο Παιδείας την Τρίτη.

Στο Μουσικό Σχολείο της Δράμας είναι γνωστό ότι ένας αριθμός μαθημάτων που αφορούν την εκμάθηση μουσικών οργάνων καλύπτονται από αυτή την κατηγορία εκπαιδευτών κάθε χρόνο. Τα κενά τόσο σε εμπειροτέχνες όσο και τα υπόλοιπα που υπάρχουν στο σχολείο έχουν ήδη αποσταλεί αρμοδίως όπως είπε χθες στα ΧΡΟΝΙΚΑ η διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Δράμας κα Συμμεωνίδου Μεταξένη.
Το Υπουργείο Παιδείας πάντως όπως ανακοίνωσε “στο πλαίσιο της κάλυψης των αναγκών για τη διδασκαλία των μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και για την άσκηση στα εργαστήρια στα μουσικά σχολεία, σε περίπτωση έλλειψης υποψήφιων εκπαιδευτικών, καλεί εμπειροτέχνες ιδιώτες, που έχουν γνώση των αντίστοιχων παραδοσιακών οργάνων εφόσον επιθυμούν να προσληφθούν, με ωριαία αντιμισθία στα Μουσικά Σχολεία, να υποβάλουν αίτηση δήλωση, για το σχολικό έτος 2019-2020, από την Τρίτη 15 έως και τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019, στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ).
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν αίτηση για ένταξη στον πίνακα εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16), για το σχολικό έτος 2019-2020, καθώς και δήλωση των Μουσικών Σχολείων στα οποία επιθυμούν να προσληφθούν το ίδιο σχολικό έτος. Η Αίτηση-Δήλωση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/)
Η αίτηση μαζί με τα δηλωθέντα στοιχεία αυτής, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τη διαγραφή του υποψηφίου από τους πίνακες ή την απόλυσή του, σε περίπτωση που προσληφθεί, και τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις. Όσοι υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά (νέοι χρήστες) απαιτείται να δημιουργήσουν ηλεκτρονικό φάκελο, κατόπιν εγγραφής τους στο ΟΠΣΥΔ. Ειδικά για τους νέους χρήστες επισημαίνεται ότι στον ιστότοπο του ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr /) έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο Εγγραφής και Σύνδεσης Χρήστη, καθώς και Εγχειρίδιο Φακέλου Εκπαιδευτικού, στα οποία περιέχονται αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή και αυθεντικοποίηση του χρήστη, καθώς και για τη συμπλήρωση των πεδίων του ηλεκτρονικού φακέλου του εκπαιδευτικού, αντίστοιχα.
Σε κάθε περίπτωση, οι αιτούντες είναι υπεύθυνοι για την αποκλειστική και ορθή χρήση των κωδικών πρόσβασης ή των λοιπών στοιχείων ταυτοποίησής τους. Επισημαίνεται ότι η υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης από τον υποψήφιο είναι δυνατή μόνο κατόπιν εγγραφής του στο ΟΠΣΥΔ.
Οι υποψήφιοι, νέοι και παλαιοί εγγεγραμμένοι, μπορούν να δηλώσουν: α) μόνο μία μουσική ειδίκευση στην οποία επιθυμούν να διδάξουν, προσκομίζοντας την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση, επίσης τα Μουσικά Σχολεία περιοχών μίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ