Αιτήσεις για τους εμπειροτέχνες που διδάσκουν στο Μουσικό Σχολείο

0
4961

Μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου η προθεσμία των αιτήσεων


Στο Μουσικό Σχολείο της Δράμας είναι γνωστό ότι ένας αριθμός μαθημάτων που αφορούν την εκμάθηση μουσικών οργάνων καλύπτονται από εμπειροτέχνες μουσικούς κάθε χρόνο. Τα κενά τόσο σε εμπειροτέχνες όσο και σε άλλες ειδικότητες που υπάρχουν στο σχολείο, αποστέλλονται έγκαιρα αρμοδίως, κάθε χρόνο.
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με απόφασή του την Τρίτη, στο πλαίσιο της κάλυψης των αναγκών για τη διδασκαλία των μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης κάλεσε τους εμπειροτέχνες ιδιώτες μουσικούς, που έχουν γνώση των αντίστοιχων παραδοσιακών οργάνων, εφόσον επιθυμούν να προσληφθούν, με ωριαία αντιμισθία στα μουσικά σχολεία, να υποβάλουν αίτηση-δήλωση, για το σχολικό έτος 2022-2023, έως και τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022, στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ). Η προθεσμία ξεκίνησε την Τρίτη 30 Αυγούστου.
Οι ωρομίσθιοι εμπειροτέχνες εκπαιδευτικοί στο Μουσικό Σχολείο της Δράμας εξυπηρετούν ένα σημαντικό κομμάτι των εκπαιδευτικών αναγκών, κυρίως στον τομέα των παραδοσιακών οργάνων. Πραγματοποιούν διδασκαλία σε μαθήματα παραδοσιακών οργάνων και συγκεκριμένα στο σαντούρι, την ποντιακή λύρα, την γκάιντα, τα παραδοσιακά κρουστά, τη λύρα Μακεδονίας και το ούτι. Συνήθως η πρόσληψη αυτών των εκπαιδευτικών γίνεται μέχρι το φθινόπωρο και ορισμένες φορές αργότερα, μέχρι και τον Νοέμβριο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εκμάθηση των παραδοσιακών οργάνων είναι ένα βασικό στοιχείο για τη λειτουργία των μουσικών σχολείων και τα μαθήματα αυτά είναι βασικά για τη μουσική παιδεία των μαθητών.
Οι ενδιαφερόμενοι εμπειροτέχνες μουσικοί που διαθέτουν ήδη ηλεκτρονικό φάκελο στο ΟΠΣΥΔ θα πρέπει, λοιπόν, να υποβάλουν αίτηση – δήλωση ένταξης στον πίνακα εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) και επιλογής των Μουσικών Σχολείων στα οποία επιθυμούν να προσληφθούν, για το σχολικό έτος 2022-2023.
Η αίτηση-δήλωση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) του Υ.ΠΑΙ.Θ. (στην ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/) και μαζί με τα δηλωθέντα στοιχεία, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.
Όσοι υποβάλουν αίτηση για πρώτη φορά (οι νέοι χρήστες) απαιτείται να δημιουργήσουν ηλεκτρονικό φάκελο, μετά από εγγραφή τους στο ΟΠΣΥΔ. Ειδικά για τους νέους χρήστες επισημαίνεται ότι στον ιστότοπο του ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr/) έχει αναρτηθεί εγχειρίδιο εγγραφής και σύνδεσης χρήστη, καθώς και εγχειρίδιο μη μόνιμων εκπαιδευτικών ή μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, στα οποία περιέχονται αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή και αυθεντικοποίηση του χρήστη, καθώς και για τη συμπλήρωση των πεδίων του ηλεκτρονικού φακέλου του εκπαιδευτικού, αντίστοιχα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και ελέγχου των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών καταρτίζεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ. ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των εμπειροτεχνών ιδιωτών (ΕΜ16), ανά μουσικό όργανο, για το σχολικό έτος 2022-2023 και αναρτάται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου http://e-aitisi.sch.gr.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ