Ανάπλαση σε κήπο, πλατεία και στην οδό Εθ. Αμύνης

0
460

Με δωρεά της Raycap την οποία συζητά σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δράμας


 

H αποδοχή της δωρεάς από την Raycap για την εκπόνηση μελετών εφαρμογής για το έργο: «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων τού κέντρου της πόλης τής Δράμας» θα συζητηθεί σήμερα στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας.
Σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δράμας, η εταιρεία ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε. με την από 14/3/2023(11027/14-3-2023) αίτησή της εκδήλωσε την πρόθεσή της να προβεί στη δωρεά προς τον Δήμο Δράμας των απαιτούμενων μελετών εφαρμογής για το έργο «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων του κέντρου της πόλης της Δράμας», σε συνέχεια της προηγούμενης δωρεάς των προμελετών για το ίδιο έργο. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία προτίθεται να καλύψει ως δωρεά προς το Δήμο τις σχετικές δαπάνες για την υλοποίηση των υπηρεσιών μέχρι του ποσού των τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (480.000,00€), χωρίς Φ.Π.Α..
Στην παρούσα δωρεά θα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες μελέτες εφαρμογής, έτσι ώστε να καταστεί το έργο ώριμο μελετητικά για να κατατεθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα για να εξασφαλιστούν οι χρηματοδοτικοί πόροι για την κατασκευή του. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι παρακάτω μελέτες: αναφέρονται οι παρακάτω μελέτες: Μελέτη Αρχιτεκτονικής Τοπίου και Φυτοτεχνική Μελέτη, Η/Μ Μελέτες, Στατική Μελέτη, Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Κυκλοφοριακή Μελέτη, Πολεοδομική Μελέτη, Μελέτη Στάθμευσης, Μελέτη Οδοποιίας, Μελέτη Ομβρίων Υδάτων, Μελέτη Σήμανσης και Σηματοδότησης Γεωτεχνική μελέτη (έρευνα και Τεχνική Έκθεση), Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Διαχειριστική Μελέτη Δημοτικού Κήπου.
Η μελέτη του έργου θα περιλαμβάνει τρία τμήματα ως υποέργα τα οποία θα έχουν αυτοτέλεια, με ανεξάρτητο προϋπολογισμό το κάθε ένα από αυτά. Τα τρία τμήματα – υποέργα που θα μελετηθούν αυτοτελώς και θα περιλαμβάνονται στο ενιαίο έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων του κέντρου της πόλης της Δράμας» περιγράφονται παρακάτω: Υποέργο 1. Ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας Υποέργο 2. Ανάπλαση Δημοτικού Κήπου Δράμας Υποέργο 3. Ανάπλαση οδού Εθνικής Αμύνης από την πλατεία Ελευθερίας μέχρι την οδό Πατριάρχου Διονυσίου. Σε αυτό το υποέργο θα περιλαμβάνονται κοινόχρηστοι χώροι ανάμεσα στην κεντρική πλατεία και τον Δημοτικό Κήπο.
Για τα υποέργα αυτά ανάλογα με το ύψος του προϋπολογισμού που διαμορφώνεται κατά τη σύνταξη των μελετών, θα μπορεί να γίνει σύμπτυξη τμημάτων τους ή περαιτέρω κατάτμησή τους, έτσι ώστε οι οριστικοί προϋπολογισμοί που θα προκύψουν να έχουν εύλογο προϋπολογισμό για την αναζήτηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση τους.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ