Ανάσα στο κέντρο τα έργα του ΒΑΑ

Ολοκληρώνονται τον Νοέμβριο του 2019 οι πρώτες παρεμβάσεις σε ύδρευση και αποχέτευση στο πλαίσιο της Βιοκλιματικής Αναβάθμισης

0
2412

Τον Νοέμβριο ολοκληρώνονται τα πρώτα έργα του Σχεδίου Βιοκλιματικής Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης Δράμας στο κέντρο της Δράμας, που αφορούν την ύδρευση και την αποχέτευση ενώ οι πρώτες εργασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει από την ΔΕΥΑΔ έχουν κατεύθυνση την περιοχή του Αγίου Νικολάου.

Το σχέδιο του ΒΑΑ που επιτέλους εφαρμόζεται θα αλλάξει σε μεγάλο βαθμό την αισθητική και την λειτουργικότητα του κέντρου της πόλης τουλάχιστον στην περιοχή παρέμβασής του. Ωστόσο πέρα από τα οφέλη υπάρχουν και οι προβληματισμοί από τοπικούς επιχειρηματίες οι οποίοι εστιάζονται κυρίως στην πρόσβαση των καταστημάτων λόγω των εκτελούμενων έργων…
Σύμφωνα με όσα είπε χθες μιλώντας στα ΧΡΟΝΙΚΑ η κα Βασιλική Καζάνα, καθηγήτρια του ΤΕΙ ΑΜΘ και η κα Έφη Χρυσανθίδου από το Δίκτυο Διακυβέρνησης (ΔΙ-ΔΙΑΚ) που αποτελεί τμήμα της κοινοπραξίας του ΒΑΑ Δράμας, το πρώτο έργο του σχεδίου ΒΑΑ της Δράμας, το οποίο υλοποιείται από τη Δ.Ε.Υ.Α. Δράμας και αφορά την αποχέτευση και ύδρευση στην οδό 19ης Μαΐου ξεκίνησε ήδη από τις 28 Φεβρουαρίου.
Οι εργασίες ξεκίνησαν από τη θέση του κτιρίου της Δ.Ε.Υ.Α.Δ. με κατεύθυνση προς τον Άγιο Νικόλαο. Προκαταρκτικές εργασίες πραγματοποιήθηκαν ήδη κατά την τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου 2019 για τη διερεύνηση της παρούσας κατάστασης του αποχετευτικού αγωγού υπόγεια. με τη βοήθεια καμερών σε βάθος έξι μέτρων. Αρχικά, θα εκτελεστούν τα έργα αποχέτευσης και στη συνέχεια τα έργα ύδρευσης. Στα αναχώματα, θα τοποθετούνται αποχετευτικοί σωλήνες πολυεθελαινίου δομημένου τοιχώματος διαμέτρου 50 εκατοστών και μήκους έξι μέτρων.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των εργασιών της Δ.Ε.Υ.Α.Δ. θα τοποθετούνται τέσσερις σωλήνες την ημέρα. Η Δ.Ε.Υ.Α.Δ. διαβεβαίωσε το ΔΙ.ΔΙΑΚ.-ΔΡΑΜΑΣ ότι δεν θα αφήνονται σκάμματα ανοιχτά ούτε για μία ημέρα καθώς θα γίνεται προσωρινή επίχωση με σκυρόδεμα για να μην υπάρχει σκόνη και δημιουργεί πρόβλημα στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης. Ακόμη, ανώτερα στελέχη της Δ.Ε.Υ.Α.Δ. ενημέρωσαν το ΔΙ.ΔΙΑΚ.ΔΡΑΜΑΣ ότι δε θα υπάρξουν πολύωρες διακοπές στην ύδρευση παρά μόνο προγραμματισμένες στιγμιαίες διακοπές, για να αποφευχθεί οιαδήποτε όχληση τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους κατοίκους της περιοχής παρέμβασης..
Η πορεία των εργασιών προγραμματίζεται τμηματικά, ενώ η ολοκλήρωση των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης αναμένεται στο τέλος Νοεμβρίου 2019.

Η έρευνα στις τοπικές επιχειρήσεις

Εντωμεταξύ το ΔI.ΔIAK.-ΔΡΑΜΑΣ πραγματοποίησε προκαταρκτική έρευνα με τη χρήση ειδικά σχεδιασμένων ερωτηματολογίων, με σκοπό την καταγραφή των επιχειρήσεων και φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης του ΒΑΑ Δράμας, καθώς και τις πρώτες απόψεις των ενδιαφερόμενων για τα έργα του ΒΑΑ Δράμας.
Από την έρευνα αυτή προέκυψε ότι στην περιοχή παρέμβασης του Σχεδίου ΒΑΑ Δράμας, δραστηριοποιούνται συνολικά 138 επιχειρήσεις, από τις οποίες οι 117 δέχτηκαν να συμμετέχουν στην έρευνα του ΔΙ.ΔΙΑΚ. -ΔΡΑΜΑΣ.
Το 86% των συμμετεχόντων στην έρευνα είναι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται. Συγκεκριμένα, το 59% αυτών είναι αυτο-απασχολούμενοι, ενώ το 22% απασχολεί ένα μόνο άτομο στην επιχείρηση και το 7% απασχολεί δύο άτομα.
Οι περισσότερες επιχειρήσεις στην περιοχή ανήκουν στον κλάδο του χονδρικού και λιανικού εμπορίου και είναι 52. Επίσης στην ίδια περιοχή υπάρχουν 27 επιχειρήσεις εστίασης.
Η διάρκεια λειτουργίας των περισσοτέρων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παρέμβασης υπερβαίνει τα 20 χρόνια με ποσοστό 58%, ενώ το 73% ξεπερνά τα δέκα χρόνια λειτουργίας. Η επιχείρηση με τη μικρότερη διάρκεια λειτουργίας είναι ενός έτους, ενώ η επιχείρηση με τη μακροβιότερη περίοδο λειτουργίας είναι 65 ετών.
Το 73% των συμμετεχόντων γνώριζαν ήδη για το σχέδιο ΒΑΑ του Δήμου Δράμας πριν τη συνάντηση με τους απογραφείς, εκ των οποίων το 62% δήλωσε πρόθυμο να ενημερώνεται για την πορεία προόδου του έργου.
Οι συμμετέχοντες θεωρούν ως σημαντικότερα έργα του ΒΑΑ την υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και τη βελτίωση του συστήματος απορροής όμβριων υδάτων (με ελάχιστη διαφορά από τα δύο επόμενα έργα της κατασκευής δικτύου αποχέτευσης και ύδρευσης και τον ηλεκτροφωτισμό των δημοσίων χώρων).
Επίσης, θεωρούν πως οι σημαντικότερες ωφέλειες που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση του έργου στην περιοχή παρέμβαση είναι η αισθητική βελτίωση της περιοχής παρέμβασης, η βελτίωση ποιότητας ζωής και η λειτουργική βελτίωση.
Ανάμεσα στα μεγαλύτερα προβλήματα που θα προκύψουν εκτιμούν ως σημαντικότερη τη δυσκολία πρόσβασης των πελατών στις επιχειρήσεις τους, (ενώ λιγότερο σημαντική έκριναν τη δυσκολία πρόσβασης του προσωπικού στις επιχειρήσεις και στις υπηρεσίες), με επίκεντρο τη στάθμευση των οχημάτων, καθώς και τη σκόνη και το θόρυβο που θα υπάρχει στο στάδιο κατασκευής των έργων του σχεδίου ΒΑΑ.
Το Δίκτυο Διακυβέρνησης (ΔΙ-ΔΙΑΚ) Βιοκλιματικής-Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης της Δράμας είναι ένα δίκτυο φορέων, επιχειρήσεων και πολιτών που δεσμεύονται να συμμετέχουν στην υλοποίηση του σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξης της πόλης της Δράμας με απώτερο σκοπό την βιοκλιματική και περιβαλλοντική αναβάθμιση του κέντρου της πόλης και την βελτίωση της ποιότητας ζωής. Τα μέλη μπορεί να είναι δημόσιοι και μη-δημόσιοι φορείς, επιχειρηματίες και πολίτες που κατοικούν στην πόλη της Δράμας.
Ο ρόλος του ΤΕΙ Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος στο πλαίσιο του ΒΑΑ είναι συν τοις άλλοις η θεσμοθέτηση και η λειτουργία του δικτύου διακυβέρνησης βιοκλιματικής-περιβαλλοντικής αναβάθμισης, το οποίο θα οργανώσει με συγκεκριμένο τρόπο τις ενδιαφερόμενες κοινωνικές ομάδες και άτομα στους χώρους παρέμβασης του σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) Δράμας έτσι ώστε αυτοί να συμμετέχουν ενεργά στην προετοιμασία και την διαδικασία εφαρμογής του.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ