Ανάθεση 180.000 ευρώ σε εργολάβο για την καθαριότητα εξετάζει ο Δήμος Δράμας

0
7060

Την αναγκαιότητα ανάθεσης εργασιών στον τομέα της καθαριότητας ύψους 180.000 ευρώ σε τρίτους, μέσω διενέργειας ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, για το έτος 2023-2024, θα συζητήσει σήμερα Δευτέρα ανάμεσα σε άλλα θέματα, το Δημοτικό Συμβούλιο της Δράμας.
Ο Δήμος Δράμας απασχολεί αυτή τη χρονική στιγμή 3 εργαζόμενες με την ειδικότητα των ΥΕ καθαριστριών, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες καθαριότητας σε δύο μόνο από τα προς καθαρισμό κτίρια και συγκεκριμένα στο κεντρικό δημαρχείο και στα γραφεία του κτιρίου του Διοικητηρίου που στεγάζουν μόνιμα δημοτικές υπηρεσίες, σύμφωνα με το σκεπτικό της σχετικής εισήγησης του τμήματος διοικητικής μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους υπήρξε η αποχώρηση δύο εργαζομένων του συγκεκριμένου κλάδου και ειδικότητας (μία με συνταξιοδότηση και η άλλη με κινητικότητα). Όμως οι παρεχόμενες από το συγκεκριμένο προσωπικό ώρες εργασίας σε καμία περίπτωση δεν επαρκούν ώστε να καλύψουν το σύνολο των υφιστάμενων πραγματικών αναγκών.
Αυτές, από τους σχετικούς διαγωνισμούς του παρελθόντος, προκύπτει ότι ανέρχονται για το σύνολο των δημοτικών κτιρίων τουλάχιστον σε 71 ανθρωπο-ώρες εργασίας ημερησίως. Οι τρεις εργαζόμενες Ι.Δ.Α.Χ του Δήμου Δράμας μπορούν να προσφέρουν συνολικά δεκαεννέα και μισό (19,5) ανθρωποώρες εργασίας καθημερινά. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας τις ημέρες κανονικής αδείας, ρεπό, τυχόν ασθενειών, κ.λ.π. διαπιστώνεται ότι σε καθημερινό επίπεδο οι πραγματικές ώρες εργασίας που προσφέρονται από το προσωπικό αυτό είναι κατά μέσο όρο 13.
Το υπόλοιπο των απαιτούμενων ωρών εργασίας, που σύμφωνα με την σχετική μελέτη που συνέταξαν οι υπηρεσίες του δήμου ανέρχονται συνολικά στις 58 για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα υπόλοιπα δημοτικά κτίρια του δήμου, εκτιμάται ότι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ανατεθούν σε εργολάβο καθαριότητας.
Οι ώρες αυτές δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν από το υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου, για τους εξής λόγους: Όσον αφορά στην χωροταξική τους κατανομή, τα δημοτικά κτίρια που χρήζουν καθαρισμού είναι διάσπαρτα από την περιοχή του Σιδηρονέρου μέχρι και το Νικοτσάρα. Το γεγονός αυτό θα υποχρέωνε εκ των πραγμάτων το όποιο μόνιμο προσωπικό να βρίσκεται σε διαρκή μετακίνηση από τον ένα δημοτικό χώρο στον άλλο, με σημαντική αύξηση του κόστους μετακίνησής του και προφανή απώλεια σημαντικού εργασιακού χρόνου σε καθημερινό επίπεδο. Επίσης τα κτήρια είναι πολυάριθμα και δεν είναι ανθρωπίνως δυνατόν τα συνολικά τετραγωνικά μέτρα που αθροιστικά χρήζουν καθαριότητας να καλυφθούν από τις, τρεις πλέον, Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου εργαζόμενες. Τέλος ο Δήμος Δράμας δεν διαθέτει τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση ειδικών εργασιών καθαριότητας των εν λόγω κτιρίων (π,χ μηχανικός καθαρισμός δαπέδων, εξωτερικός καθαρισμός υαλοστασίων, κ.λ.π).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ