Αναβαθμίζεται σημαντικά η οδός 19ης Μαΐου

0
5022

Έρευνα κοινού – Τι δηλώνουν μέχρι στιγμής οι πολίτες για τα έργα του ΒΑΑ

Την εκτίμηση ότι θα αναβαθμιστεί σημαντικά η πόλη, από πλευράς υποδομών στην περιοχή παρέμβασης του ΒΑΑ, εξέφρασαν οι πολίτες απαντώντας σε σχετική συνεχιζόμενη έρευνα για την επιρροή αλλά και την σημασία των έργων στην περιοχή των παρεμβάσεων. Την ίδια ώρα είναι σε εξέλιξη το έργο υπογειοποίησης των ηλεκτρικών καλωδίων, ενώ το επόμενο διάστημα και συγκεκριμένα εντός του Σεπτεμβρίου αναμένεται να αρχίσουν τα έργα του τελικού σταδίου, δηλαδή της ανάπλασης στην οδό 19ης Μαΐου.
Το πρώτο τμήμα του έργου, που περιλαμβάνει τα εμφανή έργα ανάπλασης, θα αρχίσει από την περιοχή του Μύλου και θα εκταθεί μέχρι την οδό Θεοτοκοπούλου. Οι εργασίες αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί σε περίοδο 20 μηνών, χωρίς να περιλαμβάνονται οι μη προγραμματισμένες καθυστερήσεις, ή απρόβλεπτα εμπόδια που θα εμφανιστούν στην εξέλιξη του έργου.
Όπως έγινε γνωστό από το Δίκτυο Διακυβέρνησης Βιοκλιματικής-Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης της Δράμας (ΔΙ.ΔΙΑΚ.-ΔΡΑΜΑΣ), το έργο της υπογειοποίησης των ηλεκτρικών καλωδίων υπό την εποπτεία του ΔΕΔΔΗΕ προχωρά και ήδη τα πρώτα μαγαζιά και οικίες που βρίσκονται στην περιοχή παρέμβασης έχουν ηλεκτριστεί από το νέο δίκτυο.
Στην παρούσα φάση υλοποιείται το πλέον δύσκολο τμήμα του έργου που αφορά τη χαμηλή τάση, ενώ μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί περίπου το 1/5 του συνολικού έργου. «Ο πρώτος υποσταθμός στην περιοχή ΔΕΠΟΣ έχει ολοκληρωθεί και γι’ αυτό από εκεί θα ξεκινήσει το έργο της ανάπλασης. Το πλήρες έργο της υπογειοποίησης των ηλεκτρικών καλωδίων που έχει αναλάβει ο ΔΕΔΔΗΕ αναμένεται να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2021. Να σημειωθεί ότι το έργο του ΔΕΔΔΗΕ εκτείνεται σε ευρύτερη περιοχή από εκείνη όπου θα υλοποιηθεί το έργο της ανάπλασης. Αυτή τη στιγμή εργάζονται πέντε συνεργεία, δύο του ΔΕΔΔΗΕ και τρία του αναδόχου εργολάβου που συνεργάζεται με τον οργανισμό. Στη διάρκεια υλοποίησης του έργου ήταν αναμενόμενο να αντιμετωπιστούν αρκετές τεχνικές δυσκολίες, καθώς στην περιοχή υπάρχουν υπόγειες πηγές με αποτέλεσμα κατά στο σκάψιμο των συνεργείων να βγαίνουν τα υπόγεια νερά στην επιφάνεια, γεγονός που δημιούργησε σημαντικές δυσχέρειες στο έργο των συνεργείων. Για παράδειγμα, στην οδό Παπαδιαμάντη τα συνεργεία έπρεπε να τοποθετήσουν μία νέα κολώνα εναέριου δικτύου καθώς εξαιτίας των υπόγειων υδάτων ήταν αδύνατη η υπογειοποίηση των καλωδίων. Ο οργανισμός βέβαια είναι προετοιμασμένος για την αντιμετώπιση ανάλογων τεχνικών δυσκολιών όπου αυτές προκύψουν στην περαιτέρω πορεία υλοποίησης του έργου».

Το έργο ανάπλασης του ΒΑΑ Δράμας
Τον Ιούνιο του 2020 υπογράφτηκε η σύμβαση ανάθεσης του έργου της ανάπλασης με την ανάδοχο εταιρεία με διάρκεια υλοποίησης τους 22 μήνες. Οι εργασίες ανάπλασης αναμένεται να ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο του 2020 από την περιοχή ΔΕΠΟΣ και θα επεκτείνονται σταδιακά σε ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης. Το έργο ανάπλασης αποτελεί το τελικό στάδιο του σχεδίου ΒΑΑ και στοχεύει στην πλήρη αναδιαμόρφωση της περιοχής και τη μετατροπή της σε ένα σύγχρονο αστικό περιβάλλον, περισσότερο φιλικό προς τους δημότες και ειδικά προς τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τους ποδηλάτες και τους πεζούς. Περιλαμβάνει σημαντικές παρεμβάσεις στην περιοχή όπως η αναδόμηση του οδοστρώματος και των πεζοδρομίων του δικτύου όλων των οδικών αξόνων της περιοχής παρέμβασης, τη διαμόρφωση παρτεριών και φυτεύσεις κυρίως κατά μήκος της οδού 19ης Μαΐου και δευτερευόντως στους υπόλοιπους άξονες, την εγκατάσταση ειδικών κατασκευών βιοκλιματικής αναβάθμισης κατά μήκος της οδού 19ης Μαΐου και την οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση κυκλοφορίας.

Πώς επηρεάζουν τα έργα την καθημερινότητα των πολιτών;
Η ερευνητική ομάδα του ΔΙ.-ΔΙΑΚ.-ΔΡΑΜΑΣ στα πλαίσια των δράσεων του δικτύου ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε ειδική διαδικτυακή έρευνα με ερωτηματολόγια για την καταγραφή των απόψεων των πολιτών της Δράμας ως προς τις επιπτώσεις που είχαν στην καθημερινότητά τους τα έργα ύδρευσης-αποχέτευσης που εκτελέστηκαν ήδη από τη ΔΕΥΑ Δράμας και τα έργα υπογειοποίησης των ηλεκτρικών καλωδίων που εκτελούνται. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι προκαταρκτικά, καθώς η έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη και τα στοιχεία αφορούν σε δείγμα 140 πολιτών που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο κατά την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου 2020.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από το ΔΙ.-ΔΙΑΚ.-ΔΡΑΜΑΣ, «οι πολίτες κλήθηκαν να απαντήσουν αρχικά εάν οι εργασίες των έργων ύδρευσης-αποχέτευσης και της υπογειοποίησης των ηλεκτρικών καλωδίων τους δημιούργησαν προβλήματα στην καθημερινότητά τους κυρίως όσον αφορά την πρόσβασή τους στα καταστήματα της περιοχής, σε υπηρεσίες της περιοχής, στη λαϊκή αγορά, τη στάθμευση των οχημάτων τους, καθώς και αν αντιμετώπισαν ενδεχομένως προβλήματα εξαιτίας του θορύβου και της σκόνης που προκλήθηκαν από τα έργα. Με βάση τις απαντήσεις των πολιτών το 35% περίπου των πολιτών δήλωσε ότι η πρόσβασή τους τόσο στα καταστήματα και στις υπηρεσίες στην περιοχή παρέμβασης του ΒΑΑ Δράμας, όσο και στη λαϊκή αγορά της 19ης Μαΐου κατά την εκτέλεση των έργων επηρεάστηκε λίγο ή καθόλου. Μεγαλύτερο ποσοστό, περίπου 50% των πολιτών, δηλαδή ο ένας στους δύο, δήλωσαν ότι τα προβλήματα αυτά επηρέασαν αρκετά την καθημερινότητά τους, ενώ ποσοστό περίπου 15-20% των πολιτών θεώρησαν ότι τα προβλήματα αυτά είχαν πολύ έως πάρα πολύ έντονη επίπτωση στην καθημερινότητά τους. Οι σημαντικότερες επιπτώσεις ωστόσο στην καθημερινότητα των πολιτών από τα έργα ύδρευσης-αποχέτευσης του ΒΑΑ αφορούσαν στη δυσκολία στάθμευσης των οχημάτων τους και ενόχληση από τη σκόνη όπως δήλωσε το 50% περίπου των πολιτών.
Ανάλογες απαντήσεις έδωσαν οι πολίτες της Δράμας και για τις επιπτώσεις στην καθημερινότητά τους από τα έργα υπογειοποίησης των ηλεκτρικών καλωδίων του ΒΑΑ Δράμας. Οι δυσκολίες πρόσβασης εξαιτίας αυτών των έργων στα καταστήματα, τις υπηρεσίες και τη λαϊκή αγορά της περιοχής χαρακτηρίστηκαν αρκετά σημαντικά από το 46% περίπου των πολιτών, και καθόλου ή λίγο σημαντικά από το 35% περίπου των πολιτών. Πολύ έως πάρα πολύ σημαντικό ήταν το πρόβλημα της στάθμευσης των οχημάτων για το 40% των πολιτών από την εκτέλεση και αυτών των έργων. Ομοίως, στην ερώτηση του ΔΙ.ΔΙΑΚ.-ΔΡΑΜΑΣ για τις επιπτώσεις από τα ενδεχόμενα περιβαλλοντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του ΔΕΔΔΗΕ -όπως η σκόνη και ο θόρυβος- για την υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, οι περισσότεροι συμμετέχοντες και συγκεκριμένα το 56% των πολιτών απάντησε ότι η ενόχληση ήταν αρκετά έως πολύ μεγάλη.
Μέσω της έρευνας του ΔΙ.ΔΙΑΚ.-ΔΡΑΜΑΣ επιχειρήθηκε επίσης η μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των πολιτών της Δράμας από τον τρόπο υλοποίησης των έργων. Αρκετά έως πολύ ικανοποιημένοι δήλωσαν σχεδόν 75% των πολιτών της Δράμας, ως προς την ταχύτητα υλοποίησης των έργων και την αποκατάσταση των σκαμμάτων. Σημαντικό ποσοστό των πολιτών επίσης (55%) έδειξε αρκετά έως πολύ ικανοποιημένο από την ενημέρωση του κοινού για την πρόοδο της υλοποίησης των έργων.
Η άποψη των πολιτών σχετικά με τα έργα ύδρευσης-αποχέτευσης που υλοποιήθηκαν από την ΔΕΥΑ Δράμας αφορούσε το σύνολο των έργων, καθώς αυτά είχαν ολοκληρωθεί κατά την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας. Ενώ τα έργα υπογειοποίησης των ηλεκτρικών καλωδίων υπό την εποπτεία του ΔΕΔΔΗΕ κατά τη διάρκεια της έρευνας βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας ως προς την άποψη των πολιτών σχετικά με τη σημαντικότητα των έργων ύδρευσης-αποχέτευσης και υπογειοποίησης ηλεκτρικών καλωδίων στην περιοχή παρέμβασης του ΒΑΑ Δράμας. Οι πολίτες σε συντριπτικό ποσοστό, που υπερβαίνει το 90%, δήλωσαν ότι θεωρούν πολύ έως πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα έργα υποδομής παρά τις δυσκολίες που προκαλεί στην καθημερινότητά τους η υλοποίησή τους στην στάθμευση των οχημάτων τους και η ενόχληση από τη σκόνη που δημιουργείται από τα έργα.
Οι πολίτες στην έρευνα του ΔΙ.ΔΙΑΚ.-ΔΡΑΜΑΣ αξιολόγησαν τις ειδικότερες ωφέλειες των έργων ύδρευσης-αποχέτευσης και υπογειοποίησης των ηλεκτρικών καλωδίων στην περιοχή παρέμβασης. Περίπου το 90% των πολιτών θεωρεί ότι τα έργα ύδρευσης-αποχέτευσης θα βελτιώσουν πολύ έως πάρα πολύ τη λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και του δικτύου αποχέτευσης, καθώς και τη δημόσια υγεία γενικότερα. Ανάλογο είναι και το ποσοστό των πολιτών που θεωρεί ότι τα έργα υπογειοποίησης των ηλεκτρικών καλωδίων θα βελτιώσουν πολύ έως πάρα πολύ την αξιοπιστία του ηλεκτρικού δικτύου, την αντιμετώπιση των ηλεκτρικών φορτίων για μελλοντική ανάπτυξη της πόλης και την αισθητική της περιοχής παρέμβασης του ΒΑΑ Δράμας».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!