Ανοίγει ο δρόμος για μικροπιστώσεις έως 25.000 ευρώ

0
1411

Τη χορήγηση μικροχρηματοδοτήσεων μέχρι του ποσού των 25.000 ευρώ σε επιχειρηματίες,
ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και σε φυσικά πρόσωπα προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Το νομοσχέδιο ρυθμίζει, βεβαίως, το κανονιστικό πλαίσιο για τους δικαιούχους των μικροχρηματοδοτήσεων, αλλά και τους φορείς, πέραν των τραπεζών, που θα επιτρέπεται να τις χορηγούν. Ωστόσο, δεν απαντά στο ουσιαστικό ερώτημα ποιος πραγματικά θα προχωράει στην παροχή αυτών των μικροπιστώσεων, ειδικά καθώς δεν προβλέπεται η ύπαρξη εμπράγματων εγγυήσεων –αν και το ίδρυμα που τις χορηγεί μπορεί να απαιτεί την ύπαρξη τριτεγγυητή– και δεδομένης της κατάστασης στην οποία βρίσκεται ακόμη το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οι μικροχρηματοδοτήσεις διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τις επιχειρηματικές και τις προσωπικές. Οι επιχειρηματικές μπορεί να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
α) Ολες οι μορφές πιστώσεων έως 25.000 ευρώ που χορηγούνται είτε για την κάλυψη
επενδυτικών αναγκών είτε ως κεφάλαιο κίνησης.
β) Προϊόντα χρηματοδοτικής μίσθωσης έως 25.000 ευρώ για την απόκτηση εξοπλισμού.
γ) Αυτοτελείς εγγυήσεις έως 25.000 ευρώ, οι οποίες δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη δανείων από άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα. Δικαιούχοι των επιχειρηματικών μικροχρηματοδοτήσεων μπορεί να είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών επιχειρήσεων, ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι και φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Οι προσωπικές μικροχρηματοδοτήσεις μπορούν να χορηγούνται για τους ακόλουθους λόγους:
α) Εκπαιδευτικούς σκοπούς έως το όριο των 10.000 ευρώ.
β) Ενίσχυση δημόσιων πολιτικών ή με σκοπό την κοινωνική και οικονομική ένταξη ευάλωτων
κοινωνικά ομάδων, έως το όριο των 25.000 ευρώ που αφορούν ιδίως την αντιμετώπιση της ανεργίας και σε αναστολή ή μείωση του χρόνου εργασίας για λόγους που δεν οφείλονται στη δική τους βούληση. Δικαιούχοι των προσωπικών μικροπιστώσεων είναι φυσικά πρόσωπα για την κάλυψη δαπανών σχετιζόμενων άμεσα ή έμμεσα με την εκπαίδευση ή μετεκπαίδευσή
τους ή σχέση μαθητείας, δικαιούχοι προγραμμάτων εφαρμογής δημόσιας πολιτικής και ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Οι δύο τελευταίες περιπτώσεις δικαιούχων θα καθορίζονται επακριβώς με κοινή απόφαση των υπουργών Εργασίας, Οικονομικών και κατά περίπτωση των καθ’ ύλην αρμόδιων υπουργών. Το όριο των 25.000 ευρώ ισχύει και στην περίπτωση που κάποιος λαμβάνει χρηματοδότηση από περισσότερα του ενός ιδρύματα (δηλαδή αθροιστικά οι διάφορες αυτές πιστώσεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 25.000 ευρώ). Η ελάχιστη διάρκεια αποπληρωμής της μικροχρηματοδότησης είναι 12 μήνες και η μέγιστη τα 10 έτη.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ