Άνοιξε η περίοδος υποβολής προτάσεων για τις «Ομάδες Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης»

Αφορά τους Δήμους της Περιφέρειάς μας

0
1288

Με στόχο την πρόσβαση ειδικών κοινωνικών ομάδων που ζουν σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού σε βασικά αγαθά κοινωνικής ωφέλειας και επίσης την παρέμβαση στον τομέα της ατομικής φροντίδας και υγιεινής των παιδιών και την ενίσχυσή τους για την ομαλότερη ένταξή τους στο σχολείο μπορούν οι Δήμοι της Περιφέρειάς μας μεταξύ των οποίων και ο Δήμος της Δράμας να προχωρήσουν σε υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Όπως έγινε γνωστό από πλευράς υπηρεσιών η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση των δικαιούχων για τη σύσταση και λειτουργία της «Ομάδας Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης» στο πλαίσιο της δημιουργίας υποδομών ατομικής υγιεινής και δράσεων περιβαλλοντικής υγιεινής και παροχής συνοδευτικών υπηρεσιών για 3 έτη, για την επίτευξη του στόχου της πρόσβασης ειδικών κοινωνικών ομάδων σε αγαθά κοινής ωφέλειας και τη διευκόλυνση της κοινωνικής τους ένταξης.
Η παρέμβαση έχει προσωρινό χαρακτήρα που στοχεύει, μέσω της βελτίωσης της ατομικής και της περιβαλλοντικής υγιεινής, στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και στην πρόσβαση ειδικών κοινωνικών ομάδων που ζουν σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού σε βασικά αγαθά κοινωνικής ωφέλειας. Επιπρόσθετα, σκοπός της παρέμβασης είναι η ατομική φροντίδα και υγιεινή των παιδιών και η ενίσχυσή τους για την ομαλότερη ένταξή τους στο σχολείο.
Οι Ομάδες Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης θα δημιουργηθούν σε περιοχές-οικισμούς όπου διαμένουν ειδικές κοινωνικές ομάδες, όπως οι Ρομά.
Οι περιοχές αυτές είναι αποκλεισμένες από την ευρύτερη πολεοδομική οργάνωση των πόλεων, δηλαδή κύρια σε θέσεις εκτός σχεδίου πόλης, με δύσκολο και περιορισμένο οδικό δίκτυο πρόσβασης και ακατάλληλες για οικιστική χρήση, χωρίς, όμως, να αποκλείονται και περιοχές εντός σχεδίου, όταν οι συνθήκες είναι μη αποδεκτές. Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν υφίστανται δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης και οποιαδήποτε άλλη τεχνική υποδομή. Στις περιοχές αυτές, όπου σημαντικός αριθμός ειδικών κοινωνικών ομάδων, όπως οι Ρομά, δεν διαθέτει υποδομές ατομικής υγιεινής και καθαρισμού του ιματισμού, προβάλει ως επείγουσα η ανάγκη παροχής βασικών αγαθών κοινής ωφέλειας.
Το μέγεθος της κάθε Ομάδας θα είναι ανάλογο του πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης καθώς και της διασποράς των οικισμών σε κάθε Δήμο. Από κάθε Δήμο μπορεί να υποβληθεί μία μόνο πρόταση για μία ή παραπάνω Ομάδα Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης, ανάλογα με τον αριθμό και τη γειτνίαση των οικισμών παρέμβασης καθώς και τον πληθυσμό των ειδικών κοινωνικών ομάδων, όπως οι Ρομά, που αναλογεί σε αυτούς.
Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση πράξεων συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 1.790.230 €.
Οι προτάσεις άρχισαν να υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr από 15/04/2019 και η περίοδος υποβολής λήγει την 15/12/2019 και ώρα 14:00:00 μμ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ