Απάντηση της Διοίκησης του Νοσοκομείου Δράμας στο έγγραφο της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.

Γενικό Νοσοκομείο Δράμας – Γραφείο Διοικήτριας

0
3945

Απάντηση σε έγγραφο της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο της διοικήτριας του Νοσοκομείου Δράμας. Το σχετικό έγγραφο στάλθηκε προς την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και τις εμπλεκόμενες ενώσεις.
Αναλυτικά το έγγραφο αναφέρει:
«Σε απάντηση της παραπάνω επιστολής (του θέματος) σας γνωρίζουμε τα εξής:
Στο Παθολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Δράμας υπάρχουν έντεκα (11) οργανικές θέσεις ιατρών ΕΣΥ Παθολογίας, στις οποίες σήμερα υπηρετούν τέσσερις (4) ιατροί μετά την παραίτηση μιας επιμελήτριας Β’ στις 14/9/2020 η οποία αποφάσισε να ιδιωτεύσει και μιας επιμελήτριας Β’ που διορίστηκε στο Γ.Ν. Σερρών. Στο Παθολογικό Τμήμα, υπηρετούν ΚΑΙ 2 πνευμονολόγοι και δεκατέσσερις (14) ειδικευόμενοι ιατροί και υπάρχει πληρότητα στην κάλυψη των οργανικών θέσεων των ειδικευόμενων ιατρών.
Το Νοσοκομείο Δράμας εφημερεύει καθημερινά και οι γιατροί του Παθολογικού Τμήματος καλύπτουν τις ανάγκες του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών σε 24ωρη βάση διότι στα ΤΕΠ υπηρετεί ένας γιατρός κλάδου ΕΣΥ Γενικής Ιατρικής και ένας ακόμη Γενικής Ιατρικής που εφημερεύει. Ακόμη, καλύπτουν τις ανάγκες του Τακτικού Εξωτερικού Ιατρείου, του Διαβητολογικού Ιατρείου και του Τμήματος covid-19. Να σημειώσουμε ότι κατά το Νοσοκομείο μας δεν νοσηλεύει covid-19 ασθενείς. Νοσηλεύει βραχυχρόνια 1-2 μέρες ύποπτα περιστατικά, έως ότου διακομιστούν σε άλλα Νοσοκομεία.
Το Νοσοκομείο από το 2016 μέχρι σήμερα έχει προκηρύξει συνολικά έντεκα (11) θέσεις ιατρών ειδικότητας Παθολογίας στον βαθμό του επιμελητή Β’ και του Διευθυντή από τις οποίες εφτά (7) κατέστησαν άγονες και δύο (2) είναι υπό προκήρυξη (Προκήρυξη έντεκα (11) θέσεων μονίμων Ιατρών, εκ των οποίων δύο (2) θέσεις Παθολόγων σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.49607/07-09-2021 (ορθή επανάληψη) Απόφαση του Υπουργείου Υγείας.

Αναλυτικά:
Οι προκηρύξεις που έγιναν και αφορούν σε μόνιμους ιατρούς (Παθολόγους) από το 2016 έως σήμερα είναι:
1 θέση Επιμελητή Β’ 2016 ΑΓΟΝΗ
1 θέση Επιμελητή Β’ 2017 ΑΓΟΝΗ
1 θέση Επιμελητή Β’ 2017
1 θέση Επιμελητή Β’ 2018
1 θέση Επιμελητή Β’ 2018
1 θέση Επιμελητή Β’ 2020 ΑΓΟΝΗ
1 θέση Διευθυντή 2020
2 θέσεις Επιμελητή Β’ και 2 θέσεις Επιμελητή Α’ 2021 άγονες
1 θέση Επιμελητή Β’ και 1 θέση Επιμελητή Α’ 2021 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Επίσης, άγονη έχει αποβεί και η Προκήρυξη για θέση Διευθυντή Παθολογίας και επιμ. Α’ για τα ΤΕΠ με αποτέλεσμα η κάλυψη των ΤΕΠ να γίνεται από τους γιατρούς της Παθολογίας.
Έχουν γίνει αιτήματα από την Διοίκηση για πρόσληψη επικουρικών ιατρών, αλλά δεν υπάρχει κανένας ενδιαφερόμενος Παθολόγος στην λίστα των επικουρικών ιατρών της 4ης ΔΥΠΕ. Επίσης, δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον για πρόσληψη ειδικού Παθολόγου με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΑΠΥ), ή με σύμβαση (ειδική) covid-19. Η κλινική covid-19 (μόνο για ύποπτα) διαθέτει 10 κλίνες.

Προφανώς όλο το προσωπικό (όχι μόνο οι ιατροί του Παθολογικού Τομέα) είναι κουρασμένοι από την προσπάθεια που έκανε για να αντιμετωπίσει, πλέον όλων των άλλων νοσημάτων, την πανδημία covid-19, αλλά ειδικά μετά τις 10/01/2021, που το Νοσοκομείο μας δεν νοσηλεύει covid περιστατικά, η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί ικανοποιητικά. Οι Παθολόγοι μας στο ΤΕΠ Π/Θ και ΤΕΠ covid δεν είναι μόνοι τους, συνεπικουρούνται (έχοντας την απόλυτη εποπτεία και συντονισμό) από τους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων που εφημερεύουν καθημερινά στα ΤΕΠ. Πλέον τούτου υπηρετούν και δύο (2) Πνευμονολόγοι και δεκατέσσερις (14) ειδικευόμενοι Παθολόγοι, πολύ έμπειροι ιατροί οι περισσότεροι, δεδομένου ότι είναι κοντά στην ολοκλήρωση της ειδικότητάς τους, άρα σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι ειδικοί ιατροί. Όλοι αυτοί εφημερεύουν κανονικά στο Νοσοκομείο και μαζί με κάθε εφημερεύοντα ειδικό ιατρό, εφημερεύουν και τρεις (3) ειδικευόμενοι. Άλλωστε όσες φορές εκτιμάται από την Διοίκηση του Γ.Ν. Δράμας και της 4ης ΥΠΕ, ότι υπάρχουν επιβαρυντικές συνθήκες, τότε, παρέχεται συνδρομή, δηλαδή μετακίνηση ιατρών του ΕΣΥ είτε της 4ης ΥΠΕ, είτε άλλων ΥΠΕ για διαστήματα τόσης διάρκειας, όσης απαιτείται από τις εκάστοτε συνθήκες. Ο Διοικητής του Νοσοκομείου, που έχει την πλήρη ευθύνη της ασφαλούς λειτουργίας του, προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια προκειμένου αυτή (η ασφαλής λειτουργία) να επιτευχθεί.
Σας υπενθυμίζουμε ότι όλες οι πρόσθετες εφημερίες, πέραν του αρχικού ορίου που προβλέπει ο νόμος, αποζημιώνονται κανονικά και σας γνωρίζουμε ότι οι ιατροί παίρνουν κανονικά τα ρεπό τους προκειμένου να τηρείται και ο κανόνας του μέσου εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας των 48 ωρών.
Επιπρόσθετα επισημαίνει ότι τον μήνα Ιούλιο 2021, μετακινήθηκαν προκειμένου να παρέχουν εφημερίες οχτώ (8) Παθολόγοι (απόφαση 4ης ΥΠΕ με αρ. πρωτ. 27243/05-07-2021 (ΑΔΑ: 6ΥΣΜΟΡΙΟ-5ΜΖ). Σε ότι αφορά την τροποποίηση – συμπλήρωση των εφημεριών των ιατρών μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2021, στις οποίες προφανώς και συναίνεσαν οι ιατροί και τις εκτέλεσαν κανονικά, έγινε λόγω ιδιαιτέρων συνθηκών (πανδημία, υποστελέχωση), λόγω του ότι επιτρέπεται σύμφωνα με τον νόμο και λόγω της ανάγκης ξεκούρασης των ιατρών.
Τον τρέχοντα μήνα (επίσης λόγω αυξημένων αναγκών) και για το διάστημα από 01-10-2021 έως και 20-10-221 δ (δύο) Δ/ντές ΕΣΥ ειδικότητας παθολογίας μετακινήθηκαν με πλήρη μετακίνηση στο νοσοκομείο μας, ώστε να ενισχυθεί το ανθρώπινο δυναμικό της Π/Θ κλινικής και της κλινικής υπόπτων περιστατικών covid -19.
Σημειωτέoν ότι ο μοναδικός μόνιμος ιατρός επιμελητής Β’ Γενικής Ιατρικής του ΤΕΠ Π/Θ, έχει τεθεί σε αναστολή διότι είναι ανεμβολίαστος.
Σε ότι δε αφορά τη συνεργασία της Διοίκησης του ΓΝΔ με την υπεύθυνη Διευθύντρια-Συντονίστρια της Π/Θ κλινικής κλπ (και φυσικά και τους υπόλοιπους ιατρούς της κλινικής), τον Τομεάρχη Π/Θ και τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, αυτή είναι διαρκής, αδιάλειπτη, ουσιαστική και άκρως ρεαλιστική.
Όλα τα θέματα γνωστοποιούνται εγκαίρως και επιλύονται είτε εκ των ενόντων είτε σε συνεργασία με την διοίκηση της 4ης ΥΠΕ, χωρίς καθυστερήσεις και με απολύτως ουσιαστικές παρεμβάσεις, προκειμένου να μην τίθεται (όπως και δεν τέθηκε) κανένα θέμα ασφάλειας στην παροχή υπηρεσιών του Νοσοκομείου.
Αναφορικά με την πληρότητα της Π/Θ και της κλινικής υπόπτων για Covid -19 ασθενείς –αντίστοιχα-, για τον μήνα Σεπτέμβριο στη μην πρώτη ήταν κατά ΜΟ 37 ασθενείς (επί συνολικής δύναμης 52 κλινών) στη δε δεύτερη 14 (επί συνολικής δύναμης 18).
Από την 27 Ιανουαρίου 2021 με απόφαση του Υ.Υ. το Γ.Ν. Δράμας διακομίζει για νοσηλεία θετικά περιστατικά σε λοίμωξη Covid -19 με όμορα νοσοκομεία που νοσηλεύουν. απορίας άξιο είναι το αυθαίρετο συμπέρασμα ότι η Διοίκηση αγνοεί θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Νοσοκομείου και τον χαρακτήρα των νοσηλειών σ’ αυτό, όπως και το απολύτως αναληθές γραφόμενο περί δήθεν απειλής περί επίπτωσης σε πειθαρχικό παράπτωμα της δημοσιοποίησης της κρατούσας κατάστασης.
Διερωτώμεθα αν υπάρχει ιατρός του ΕΣΥ που θα αρνούνταν παροχή υπηρεσίας – νοσηλείας σε ασθενείς την κατάσταση των οποίων περιγράφουμε παρακάτω, όπως:
Σε περιστατικά με λοίμωξη Covid -19 που δεν μπορούν να διακομιστούν με ασφάλεια από τα ασθενοφόρα λόγω βαριάς υποξυγοναιμίας και ανάγκης υψηλών ροών οξυγόνου (μεγαλύτερης των 20 λίτρων)
Σε περιστατικά θετικά επιβεβαιωμένα σε Covid -19 χωρίς ενεργή λοίμωξη αναπνευστικού, μεγάλης ηλικίας, με συννοσηρότητες, που δεν μπορούν να λάβουν εξιτήριο από το νοσοκομείο και να επιστρέψουν στο σπίτι τους, δεν μπορούν να εισαχθούν σε άλλη κλινική του νοσοκομείου αλλά και δεν υπάρχει ανάγκη νοσηλείας λοίμωξης Covid -19 από άλλα νοσοκομεία που έχουν κλινικές νοσηλείας Covid -19
Σε υπερήλικα περιστατικά τα οποία διακομίστηκαν από Ιδιωτικό Κέντρο Αποκατάστασης, που δεν έχουν ακόμη αρνητικοποιηθεί, δεν γίνονται αποδεκτά για επιστροφή τους στο Κέντρο Αποκατάστασης, δεν τα δέχονται οι συγγενείς τους στο σπίτι, διότι δεν μπορούν να τα φροντίσουν και που δεν χρήζουν νοσηλείας από λοίμωξη covid -19 σε άλλα νοσοκομεία.
Σ’ ότι αφορά τους μοριακούς ελέγχους, όταν γίνονται στο εργαστήριο του νοσοκομείου μας τα αποτελέσματα (πλην Κυριακής) είναι διαθέσιμα αυθημερόν, ενώ στην περίπτωση που δεν είναι επείγοντα (δεν παρουσιάζεται «εικόνα» λοίμωξης αλλά επιβάλλεται να γίνουν) και γίνονται από εργαστήριο εξωτερικό, είναι διαθέσιμα είτε αργά την ίδια μέρα είτε την επομένη (σε εργάσιμες).
Τέλος, δηλώνουμε ότι η Διοίκηση του νοσοκομείου ουδέποτε προέβη σε «αυταρχικές ενέργειες φίμωσης των υγειονομικών» όπως αναφέρεται στο έγγραφο και προκαλεί τους γράφοντες να το αποδείξουν ή να το αναθεωρήσουν.
Εκτιμούμε ότι ο μηδενισμός των προσπαθειών και της συνεχούς εγρήγορσης όπως και των άμεσων ανακλαστικών της Διοίκησης του ΓΝΔ, της Διοίκησης της 4ης ΥΠΕ και του υπουργείου Υγείας, προκειμένου να διασφαλίζεται καθ’ όλα η λειτουργία του νοσοκομείου, δεν είναι προς την σωστή κατεύθυνση.
Η Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας
Θεσσαλονικιά Β. Καρατζόγλου”

Αναλυτικά η επιστολή της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.)
Η Παθολογική Κλινική του νοσοκομείου Δράμας έχει δύναμη 52 κλινών. Υπάρχει τραγική υποστελέχωση σε μόνιμο ιατρικό προσωπικό: επί συνόλου 11 (έντεκα) οργανικών θέσεων είναι καλυμμένες μόνο οι 4 (τέσσερις) και ο ένας από τους 4 συναδέλφους έχει σοβαρά προβλήματα υγείας. Λειτουργεί επίσης μια κλινική υπόπτων για Covid ασθενών, η οποία όμως νοσηλεύει και επιβεβαιωμένα θετικά κρούσματα επειδή υπάρχει πληρότητα στα όμορα νοσοκομεία κι επειδή συχνά σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις στις απαντήσεις των μοριακών τεστ.
Σε καθημερινή βάση ο ένας και μοναδικός εφημερεύων Ειδικός Παθολόγος είναι υπεύθυνος ταυτόχρονα:
1. για τους νοσηλευόμενους στην Παθολογική Κλινική ασθενείς,
2. για το παθολογικό ΤΕΠ (το νοσοκομείο έχει καθημερινή Γενική Εφημερία),
3. για τους νοσηλευόμενους στην «άτυπη» κλινική Covid ασθενείς
4. για το ΤΕΠ ύποπτων κρουσμάτων.
Οι γιατροί της Παθολογικής Κλινικής έχουν απευθυνθεί πολλές φορές στην διοίκηση του νοσοκομείου και στην διοίκηση της 4ης ΥΠΕ για αυτές τις απαράδεκτες επισφαλείς για τους ασθενείς και εξοντωτικές για τους γιατρούς συνθήκες υποστελέχωσης και υπερεφημέρευσης. σαν να μην έφταναν όλα τα παραπάνω η διοίκηση του νοσοκομείου κάνει πως αγνοεί ότι στο νοσοκομείο νοσηλεύονται επιβεβαιωμένα κρούσματα Covid (η κλινική Covid δεν φαίνεται σε κανένα επίσημο έγγραφο της διοίκησης) μεταφορτώνοντας έτσι στους γιατρούς την ευθύνη για ό,τι ήθελε συμβεί. Το αποκορύφωμα δε είναι πως η διοίκηση απειλεί προφορικά τους γιατρούς της Παθολογικής Κλινικής πως αν δημοσιοποιούν όλη αυτή την κατάσταση τότε δήθεν υποπίτουν σε… πειθαρχικό παράπτωμα (;).
-Απαιτούμε από την διοίκηση του νοσοκομείου Δράμας, την διοίκηση της 4ης ΥΠΕ και την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας να φροντίσουν αμέσως για την στελέχωση της Παθολογικής Κλινικής και ολόκληρου του νοσοκομείου με μόνιμο ιατρικό προσωπικό. Να υλοποιήσουν επιτέλους τα από Μάρτιο 2020 αιτήματα της ΟΕΝΓΕ για πρόσληψη μόνο με έλεγχο τυπικών προσόντων και χωρίς κρίση όλων των ειδικευμένων ιατρών που έχουν υποβάλλει αίτηση για μόνιμη θέση ΕΣΥ χωρίς απαραίτητα να προσληφθούν στο ίδιο νοσοκομείο όπου υπέβαλλαν την αίτηση και για μονιμοποίηση όλων των επικουρικών και συμβασιούχων.
-Καλύπτουμε τους συναδέλφους να αρνούνται έκνομα και επικίνδυνα «εντέλλεσθε» για υπερεφημέρευση.
-Η ΟΕΝΓΕ θεωρεί πως δεν είναι απλά δικαίωμα αλλά υποχρέωση προστασίας της δημόσιας υγείας για κάθε γιατρό του ΕΣΥ και πολύ περισσότερο για τους επιστημονικούς υπευθύνους τμημάτων να δημοσιοποιούν την πραγματικότητα των νοσοκομείων εφ’ όσον μάλιστα έχουν ενημερώσει τους αρμόδιους χωρίς ανταπόκριση. καλούμε την διοίκηση του νοσοκομείου να σταματήσει αμέσως τις απειλές και γενικά όλες τις αυταρχικές ενέργειες φίμωσης των υγειονομικών.
-Καλούμε όλους τους υγειονομικούς της χώρας να πάρουν μαζικά και δυναμικά μέρος στην πανελλαδική πανυγειονομική απεργία στις 21 Οκτωβρίου 2021».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!