Άρχισε η κατασκευή της Μηχανικής Διαλογής Απορριμάτων

Πήρε προέγκριση οικοδομικής άδειας και ήδη κατασκευάζεται

0
2610

Άρχισε το έργο κατασκευής της μονάδας μηχανικής διαλογής αστικών στερεών αποβλήτων στον Δήμο Δράμας που θα λειτουργήσει πλησίον του ΚΔΑΥ. Η Μονάδα Μηχανικής Διαλογής ήδη κατασκευάζεται όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Δράμας Χριστόδουλος Μαμσάκος. Σημειώνεται ότι η Μονάδα έλαβε τις προηγούμενες ημέρες προέγκριση οικοδομικής άδειας. Το έργο είναι συνολικής αξίας περίπου 4,6 εκ. ευρώ.


Γιατί το έργο είναι σημαντικό
Έως τώρα δεν υπήρχε διαχωρισμός του οργανικού υπολείμματος των απορριμμάτων. Στο εξής λοιπόν και μετά την παράδοση του έργου, τα απορρίμματα των γνωστών πράσινων κάδων θα μεταφέρονται στην Τοπική Μονάδα Διαχείρησης και εκεί θα διαχωρίζεται το οργανικό μέρος τους που στην συνέχεια θα επεξεργάζεται. Προς ταφή θα οδηγείται μόνο το λεγόμενο υπόλειμμα.
Πάντως στον σχεδιασμό της περιφέρειας στόχος είναι μέχρι το 2020 τα οργανικά απόβλητα να αρχίσουν να συλλέγονται στην πηγή χωρίς να απαιτείται διαχωρισμός με μηχανική επεξεργασία. Πρόκειται για το δίκτυο των ειδικών καφέ κάδων που θα αναπτυχθεί και όπου θα εναποτίθενται τα οργανικά απόβλητα.

Τα πλεονεκτήματα της διαλογής στην πηγή
Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με τη διαλογή υλικών στην πηγή επιτυγχάνεται μείωση της ποσότητας που οδηγείται προς τελική διάθεση, με παράλληλη αξιοποίηση υλικών. Η διαλογή στην πηγή αποτελεί εναλλακτικό και συμπληρωματικό στάδιο της συνολικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Οι παράμετροι από τους οποίους εξαρτάται η λειτουργικότητα ενός προγράμματος διαλογής στην πηγή είναι:
vτο είδος και η ποσότητα των προς διαλογή – ανακύκλωση υλικών
vη ποιότητα των ανακτώμενων υλικών
vη ύπαρξη αγορών για την απρόσκοπτη απορρόφησή τους
vη ευκολία υλοποίησης και το κόστος άλλων εναλλακτικών τεχνικών διαχείρισης των στερεών αποβλήτων που εφαρμόζονται στην υπό εξέταση περιοχή.
Στην Ελλάδα συλλέγονται χωριστά και εκτρέπονται από το ρεύμα των σύμμεικτων αποβλήτων, τα απόβλητα που εμπίπτουν στο Ν.2939/01, δηλαδή τα υλικά συσκευασίας, ΑΗΗΕ κ.α.
Αν και προβλέπεται στο σύνολο των περιφερειακών σχεδιασμών, ακόμα η διαλογή στη πηγή του οργανικού κλάσματος δεν έχει εφαρμοστεί σε κάποια διαχειριστική ενότητα.
Η εφαρμογή συστημάτων διαλογής στην πηγή, προϋποθέτει την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, τα οποία είναι απαραίτητα για τη βιώσιμη λειτουργία των συστημάτων. Άλλωστε η διαλογή στη πηγή είναι η μοναδική μέθοδος διαχείρισης που προϋποθέτει τη συμμετοχή των πολιτών

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ