Διαγωνισμός για την υποστήριξη του ταχυδρομικού έργου σε Δράμα και Σέρρες

0
968

Σε ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου παροχής υπηρεσιών υποστήριξης του ταχυδρομικού έργου στη γεωγραφική περιοχή των Νομών Δράμας και Σερρών προχωρούν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.
Το έργο περιλαμβάνει 50 ανθρωποϊσοδύναμα, διάρκειας έξι μηνών ή μέχρι την εξάντληση της προϋπολογισθείσας δαπάνης προς τα Ελληνικά Ταχυδρομεία για την οδική μεταφορά δεμάτων, την οδική μεταφορά αλληλογραφίας, τις υπηρεσίες παράδοσης αλληλογραφίας, τις υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων, τις υπηρεσίες ταχυδρομικών αποστολών και τις υπηρεσίες υποστήριξης γραφείου. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της σύμβασης είναι 468.720 ευρώ.
Σε ανακοίνωση των ΕΛΤΑ επισημαίνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι στις 06.12.2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Μάλιστα το πλήρες κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου.
Αξίζει να επισημανθεί ότι εντός του 2021 άρχισαν να δημιουργούνται προβλήματα που αφορούν τη συντομότερη παράδοση της αλληλογραφίας και των δεμάτων μέσω των ΕΛΤΑ στη Δράμα και όχι μόνο, εξ’ αιτίας της μείωσης του προσωπικού με το πρόγραμμα της εθελουσίας εξόδου στα ΕΛΤΑ.
Αποτέλεσμα της μείωσης του προσωπικού ήταν να μείνουν στο κεντρικό κατάστημα της Δράμας λιγότεροι διανομείς και κάθε ένας από αυτούς να επιβαρυνθεί με τρεις τομείς αντί για έναν που ίσχυε προηγούμενα. Αποτέλεσμα των αλλαγών και της μείωσης του προσωπικού ήταν η αλληλογραφία να μοιράζεται ανά τρεις ημέρες και όχι την επόμενη ημέρα όπως ίσχυε μέχρι το 2020.
Ο μεγαλύτερος χρόνος που απαιτείται για τις διανομές, αγγίζει κυρίως όσους πρέπει να λάβουν άμεσα την αλληλογραφία τους ή κάποιο άλλο δέμα μέσω των διανομέων. Το πρόβλημα αφορά κυρίως την αλληλογραφία πρώτης προτεραιότητας και τον ημερήσιο τύπο. Στον σχεδιασμό των ΕΛΤΑ ήταν να ακολουθήσουν (άγνωστο πότε) προσλήψεις εποχικού προσωπικού στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες διαπιστωνόταν ότι υπάρχει αυτή η αναγκαιότητα, στο πλαίσιο της «εξυγίανσης και του εξορθολογισμού των δαπανών μισθοδοσίας στα ΕΛΤΑ».
Δεν έγινε γνωστό τελικά τι έγινε με τον εν λόγω σχεδιασμό, αλλά αν ληφθεί υπ’ όψιν ότι οι παραδόσεις της αλληλογραφίας στους παραλήπτες συνεχίζουν να γίνονται ανά τριήμερο και όχι την επόμενη ημέρα και επίσης το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τη διανομή του ημερήσιου τύπου, συνεχίζεται, γίνεται κατανοητό ότι οι ελλείψεις προσωπικού που δημιουργήθηκαν συνεχίζουν να είναι υπαρκτές.
Παρότι, περισσότερες πληροφορίες δεν στάθηκε δυνατό να αντληθούν από τα ΕΛΤΑ, πιθανόν ο παραπάνω διαγωνισμός να σχετίζεται με την κάλυψη αυτών ακριβώς των κενών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ