Δράμα – Καβάλα σε 15 λεπτά

Την διάθεση 75.000.000 ευρώ για τον νέο μεγάλο άξονα Δράμας - Καβάλας ανακοίνωσε ο Χρήστος Μέτιος

0
5709

Tην έναρξη της κατασκευής του μεγαλύτερου ίσως έργου υποδομής για την ανάπτυξη της περιοχής των Νομών Δράμας και Καβάλας, δηλαδή του νέου οδικού άξονα Δράμας-Καβάλας ανακοίνωσε χθες από τη Δράμα, ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ κ. Χρήστος Μέτιος λέγοντας ότι πρόκειται για ένα έργο το οποίο αποτελεί τμήμα του διευρωπαϊκού άξονα Ε61 (Καβάλα – Δράμα – Σέρρες – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα…).
Αναλυτικά στο φύλλο των “Χ” στα περίπτερα.

Στις ανακοινώσεις του κ. Χρήστου Μέτιου προς τα μέσα ενημέρωσης, δεδομένης και της σημασίας του έργου, παρέστη­σαν ο Δήμαρχος Δράμας Χρι­στόδουλος Μαμσάκος και ο υπ. Δήμαρχος Δράμας Κυριάκος Χα­ρακίδης, οι Αντιπεριφερειάρχες Χρήστος Γεωργιτσόπουλος, Κώστας Αντωνιάδης και Κων­σταντίνος Κινατζίδης, υποψή­φιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και στελέχη των υπηρεσιών της Περιφέρειας ΑΜΘ μεταξύ άλλων.

Οι ανακοινώσεις του Περιφε­ρειάρχη επιβεβαιώνουν πλήρως το “ξεπάγωμα” του έργου για το οποίο είχαν προϊδεάσει πρώτα τα ΧΡΟΝΙΚΑ της Δράμας με σχετικό ρεπορτάζ από τον Ιανουάριο.

Ο κ. Χρήστος Μέτιος, ανακοί­νωσε χθες την απόφαση της Πε­ριφέρειας για την χρηματοδότηση και άρα την έναρξη κατασκευής των πρώτων έργων που αφο­ρούν στην διαδρομή του νέου άξονα Δράμας – Καβάλας μήκους 28,5 χιλιομέτρων ο οποίος ξεκινά από την περιμετρική της Δράμας και καταλήγει στον Άγιο Σίλα.

Διευκρίνισε ωστόσο ότι το μέ­ρος του άξονα από τον Άγιο Σίλα μέχρι τον Κόμβο του Σταυρού (μία διαδρομή 2,5 χιλιομέτρων) βρίσκεται εντός των ορίων του αισθητικού δάσους της Καβάλας και για το συγκεκριμένο μήκος της διαδρομής υπάρχει για την ώρα εμπλοκή από το δασαρχείο Καβάλας.

Ακόμη εξήγησε ότι για το τμή­μα του άξονα από τον Άγιο Αθα­νάσιο μέχρι την Δράμα, μήκους 11 χιλιομέτρων, η μελέτη του έργου προχωρά και η Περιφέρεια ΑΜΘ είναι σε συνεννόηση με την “Εγνατία Οδό” που έχει την ευθύ­νη των μελετών όπως και όλου του έργου από το 2010. Για το τμήμα αυτό της διαδρομής είπε ο κ. Μέτιος, γίνεται προσπάθεια από την “Εγνατία Οδό” προκει­μένου να εξευρεθούν περίπου 400.000 ευρώ που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της μελέτης. “Εάν η προσπάθεια εξεύρεσης αυτού του ποσού δεν ευοδωθεί, διαβεβαιώσαμε την “Εγνατία Οδό” ότι θα διαθέσει τα χρήματα η Περιφέρεια ΑΜΘ “ πρόσθεσε ο κ. Μέτιος.

Το έργο που θα χρηματοδοτηθεί αρχικά

Τώρα, η έναρξη κατασκευής των έργων που ανακοίνωσε, αφορά αρχικά το τμήμα της διαδρομής από τον Άγιο Αθα­νάσιο Δράμας μέχρι τον Σταυρό Αμυγδαλεώνα μήκους 14,2 χι­λιομέτρων, για το οποίο ο κ. Χρή­στος Μέτιος είπε, ότι έχει πλήρη μελετητική ωριμότητα. Για το συγκεκριμένο τμήμα και για την απόσταση από τον Άγιο Αθανά­σιο μέχρι τις Κρηνίδες, είπε ότι θα ακολουθηθεί η υπάρχουσα οδός με διαπλάτυνση, καθώς ο αυτο­κινητόδρομος που θα κατασκευ­αστεί θα έχει πλάτος 17 μέτρων και τέσσερις λωρίδες κυκλοφο­ρίας με προστατευτικό διάζωμα στην μέση. Πρόσθεσε ότι για την απόσταση της διαδρομής από τις Κρηνίδες μέχρι τον κόμβο του Σταυρού θα υπάρξει νέα χάραξη έξω από τους οικισμούς.

Σχετικά με τον προϋπολογισμό του έργου από τον Άγιο Αθανάσιο μέχρι τον κόμβο του Σταυρού Αμυγδαλεώνα, θα απαιτηθούν περίπου 5 εκ. ευρώ ανά χιλιόμε­τρο άρα ο συνολικός προϋπολο­γισμός της ίδιας απόστασης είναι περίπου 75 εκ. ευρώ (συμπερι­λαμβανομένου ΦΠΑ).

Ο κ. Μέτιος εξήγησε ότι στα τέλη Ιανουαρίου του 2019, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος κ. Σωκράτης Φάμελος υπέγραψε την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου που αφορά το συγκεκριμένο τμήμα του άξονα Δράμας – Καβάλας, προσθέτοντας ότι υπήρξε από την πλευρά του κ. Φάμελου άψο­γη συνεργασία καθώς όχι μόνο συμφώνησε στην αναγκαιότητα του έργου αλλά βοήθησε στο να ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια υπήρχαν με τα δασαρχεία. Η όλη προσπάθεια μέχρι να φθάσουμε στο σημείο αυτό λίγο πριν την έναρξη κατασκευής του έργου κράτησε πάνω από τρία χρόνια πρόσθεσε ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ.

(Θυμίζουμε ότι για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων από την πλευρά του Υφυπουργού Περιβάλλοντος κου Σωκράτη Φάμελου είχαν γράψει πρώτα τα ΧΡΟΝΙΚΑ της Δράμας ήδη από τον Ιανουάριο του 2019 καταδεικνύοντας και την πρόοδο της προετοιμασίας για την έναρξη του έργου).

Στην διάρκεια της χθεσινής ανακοίνωσης του κ. Μέτιου, για την έναρξη κατασκευής του έργου ειπώθηκε από τον ίδιο ότι με απόφασή της η Περιφέ­ρεια ΑΜΘ, δεσμεύει 75 εκ. ευρώ (αυτό το ποσό απαιτείται για την κατασκευή του έργου) από το Επιχειρησιακό της Πρόγραμμα για το τμήμα της διαδρομής Άγιος Αθανάσιος – Κόμβος Σταυρού μήκους 14 χιλιομέτρων.

Συμπλήρωσε ότι για το υπό­λοιπο τμήμα του άξονα, από την περιμετρική της Δράμας μέχρι τον Άγιο Αθανάσιο μήκους 11 χιλιομέτρων, θα απαιτηθούν ακό­μη 55 εκ. ευρώ περίπου. Για την χρηματοδότηση αυτού του έργου η Περιφέρεια θα μεριμνήσει να συγκεντρώσει πόρους και από τις εκπτώσεις του έργου για το τμήμα Άγιος Αθανάσιος – Κόμβος Σταυρού Αμυγδαλεώνα.

“Στόχος μας με την ολοκλήρω­ση του έργου είναι οι πολίτες να μετακινούνται από την Δράμα στην Καβάλα σε 15 λεπτά”, είπε ο Περιφερειάρχης και εξήγησε ότι υπολογίζεται ότι η έναρξη των έργων θα αρχίσει μετά το πέρας των διαγωνισμών και ίσως των πιθανών ενστάσεων σε ένα περί­που χρόνο. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου από την έναρξη της κατασκευής του είναι 2,5 χρόνια.

Ο κ. Μέτιος αναφέρθηκε και στον άξονα Δράμας – Αμφίπολης (Δράμα – Μαυρολεύκη – Νέα Μπάφρα – Παλαιοκώμη – Αμφίπο­λη) για τον οποίο είπε ότι την με­λέτη του τμήματος της διαδρομής που αφορά την Περιφέρεια ΑΜΘ την έχει αναλάβει η “Εγνατία Οδός” και για την ολοκλήρωση της μελέτης απαιτούνται περί­που 650.000 ευρώ όπως έκανε γνωστό η “Εγνατία Οδός”. Ο κ. Μέτιος είπε για το ίδιο θέμα, ότι διαβεβαίωσε την “Εγνατία Οδό” ότι για το τμήμα του δρόμου που βρίσκεται στα όρια της Περιφέρει­ας ΑΜΘ, η ίδια εάν της ζητηθεί, θα συμβάλλει στα ποσά αυτά για την ολοκλήρωση των μελετών από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Πρόσθεσε επίσης ότι για το υπόλοιπο τμήμα της διαδρομής (δηλαδή από Νέα Μπάφρα μέχρι Αμφίπολη) την ευθύνη των μελετών την έχει το Υπουργείο Μεταφορών ωστόσο από τις πληροφορίες που έχει, η μελέτη απέχει πολύ από το να είναι “ώριμη”… Παράλληλα είπε ότι υπάρχει συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονί­ας προκειμένου να βρεθεί λύση χρηματοδότησης των μελετών για το έργο της διαδρομής Νέα Μπάφρα – Αμφίπολη (το οποίο ανήκει στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο­νίας).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ