Εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση του Δήμου Δράμας με τη ΔΙΑΑΜΑΘ

0
22102

Από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δράμας

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δράμας το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Δράμας και της ΔΙΑΑΜΑΘ που αφορά τη λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων και βελτίωση μεθοδολογίας διαχείρισής του.
Η σύναψη της προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας του Δήμου Δράμας με τη ΔΙΑΑΜΑΘ έχει στόχο τη λειτουργική αναβάθμιση αλλά και τη βελτίωση της διαχείρισης του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών που λειτουργεί ο Δήμος Δράμας, με γνώμονα τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής των κατοίκων, την προστασία του περιβάλλοντος και με αναμενόμενο αποτέλεσμα τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.
Όπως είναι γνωστό, ο Δήμος Δράμας αδυνατεί, λόγω έλλειψης απαιτούμενων τεχνικών μέσων (ειδικών απορριμματοφόρων συλλογής αποβλήτων συσκευασίας), να εκτελεί τις εργασίες συλλογής των αποβλήτων συσκευασίας και μεταφοράς αυτών είτε στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Δράμας είτε στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) που λειτουργεί η ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ.
Επίσης ο Δήμος Δράμας θα πρέπει να μεταφέρει τα απόβλητα χαρτιού/χαρτονιού που συλλέγει χωριστά, μέσω του συστήματος των μπλε κάδων με κίτρινο καπάκι στο ΚΔΑΥ/ΣΜΑ Δράμας για τη χωριστή διαλογή των αποβλήτων χαρτιού-χαρτονιού και τη συμπίεσή τους σε δέματα χαρτιού ή χαρτονιού προς ανακύκλωση χαρτιού.
Για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών από τον Δήμο Δράμας, η ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ θα διαθέσει στον Δήμο Δράμας, εκτός των άλλων, και τα απαραίτητα τεχνικά μέσα δηλαδή 4 απορριμματοφόρα ανακύκλωσης, 1 όχημα συλλογής μεταφοράς και 123 μπλε κάδους ανακύκλωσης των 1.100 λίτρων.
Όπως κάθε έτος, έτσι και για το έτος 2022, απαιτήθηκε η έγκριση σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε από την Οικονομική Επιτροπή, ώστε ο δήμος να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα απαραίτητα οχήματα που του διατίθενται από τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.), απασχολώντας νομίμως το απαιτούμενο προσωπικό.
Η σύναψη σύμβασης συνεργασίας του Δήμου Δράμας με τη ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ και την Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. αποσκοπεί αφενός στη λειτουργία του συστήματος ανακύκλωσης στον Δήμο Δράμας αφετέρου προκύπτει από το υπάρχων νομικό πλαίσιο που αφορά την ανακύκλωση συσκευασιών, σύμφωνα με το οποίο η εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας είναι υποχρεωτική για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οργανώνεται από πιστοποιημένους διαχειριστές συσκευασιών (συστήματα ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης), σε συνεργασία με τους υπόχρεους φορείς διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ