Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της Κοινωφελούς Εργασίας

0
1693

– Με το νέο πρόγραμμα θα καλυφθούν 228 θέσεις σε υπηρεσίες του Νομού Δράμας
– Από 26 έως 28 Απριλίου οι ενστάσεις


Στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και συγκεκριμένα στην διεύθυνση www.oaed.gr ανακοινώθηκε χθες Μ. Πέμπτη, ο προσωρινός πίνακας Κατάταξης Ανέργων και ο Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων για τη δράση «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» με 25.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης.
Το νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας προβλέπει την κάλυψη 228 θέσεων σε υπηρεσίες του Νομού Δράμας.

Οι θέσεις αυτές είναι:
-4 στα Κέντρα Υγείας,
-27 στον Δήμο Δοξάτου,
-101 στον Δήμο Δράμας,
-15 στον Δήμο Νευροκοπίου,
-7 στον Δήμο Παρανεστίου,
-24 στον Δήμο Προσοτσάνης,
-18 στις δομές του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας και
-32 στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.

Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης ανέργων περιλαμβάνει τους ωφελούμενους που θα εργαστούν για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών με πλήρη απασχόληση και ασφάλιση στους επιβλέποντες φορείς ή/και στις υπηρεσίες τοποθέτησης, όπως έχουν καθοριστεί βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης 2/2022.

Η ηλεκτρονική διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι για να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα είναι:
www.oaed.gr→ Προγράμματα κλειστά προς υποβολή αιτήσεων → Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την ηλεκτρονική τους αίτηση και τη μοριοδότησή τους με τους ακόλουθους τρόπους: Μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (eServices IIS) της ΔΥΠΑ στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους ή από τον προσωρινό πίνακα κατάταξης ανέργων με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους και σε περίπτωση αποκλεισμού τους, για το λόγο που αποκλείστηκαν, από τον προσωρινό πίνακα αποκλειομένων
Αιτιολογημένες ενστάσεις (με τα τυχόν δικαιολογητικά συνημμένα) μπορούν να υποβληθούν από την Τρίτη 26 Απριλίου, ώρα 11:00 έως και την Πέμπτη 28 Απριλίου 2022 και ώρα 14:00, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον ιστότοπο www.oaed.grμε τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΔΥΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι οι θέσεις ανά φορέα στον Νομό Δράμας έχουν ως εξής:

Κέντρο Υγείας Δράμας
-ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας – 1 θέση

Κέντρο Υγείας Κ. Νευροκοπίου
-ΔΕ Νοσηλευτών – 2 θέσεις

Κέντρο Υγείας Παρανεστίου
-ΔΕ Διοικητικού / Διοικητικού Λογιστικού / Λογιστικής / Οικονομικού – 1 θέση

Δήμος Δοξάτου
-ΥΕ Εργάτες Υλοτομίας,1 θέση
-ΥΕ Εργατών Πρασίνου, 11 θέσεις
-ΔΕ Βρεφονηπιακών / Κοινωνικών Επιμελητών, 2 θέσεις
-ΔΕ Οδηγών με άδεια οδήγησης Γ’ Κατηγορίας, 2 θέσεις
-ΔΕ Οικοδομικών Εργασιών, 1 θέση
-ΔΕ Σιδεράδων – Αλουμινάδων, 1 θέση
-ΤΕ Διοικητικού / Διοικητικού Οικονομικού, 1 θέση
-ΤΕ Λογιστικής / Οικονομικού / Οικονομικού Λογιστικού, 1 θέση
-ΤΕ Φυσικοθεραπευτών, 1 θέση
-ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων, 1 θέση
-ΠΕ Διοικητικού / Διοικητικού Οικονομικού, 3 θέσεις
-ΠΕ Κτηνιάτρων, 1 θέση
-ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 1 θέση

Δήμος Δράμας
-ΥΕ Βοηθητικών Προσωπικό Οικοδομικών Εργασιών, 7 θέσεις
-ΥΕ Βοηθητικό Φυλακτικό Προσωπικό, 2 θέσεις
-ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας, 37 θέσεις
-ΥΕ Βοηθητικών Χειρωνακτικών Εργασιών, 4 θέσεις
-ΥΕ Βοηθών Ελαιαοχρωματιστών, 1 θέση
-ΥΕ Εργατών Πρασίνου, 24 θέσεις
-ΔΕ Διοικητικού / Διοικητικού Λογιστικού / Λογιστικής / Οικονομικής, 4 θέσεις
-ΔΕ Ελαιοχρωματιστών, 1 θέση
-ΔΕ Κηπουρών, 2 θέσεις
-ΔΕ Μουσικής, 1 θέση
-ΔΕ Οδηγών με άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας, 6 θέσεις
-ΔΕ Οδηγών με άδεια οδήγησης Δ+Ε κατηγορίας, 1 θέση
-ΔΕ Σιδεράδων – Αλουμινάδων, 1 θέση
-ΤΕ Δασοπόνων, 1 θέση
-ΠΕ Αρχαιολογίας, 1 θέση
-ΠΕ Δασκάλων Ειδικής Αγωγής, 1 θέση
-ΠΕ Δασολόγων, 2 θέσεις
-ΠΕ Διοικητικού / Διοικητικού Οικονομικού, 2 θέσεις
-ΠΕ Πληροφορικής, 1 θέση
-ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, 1 θέση
-Ε / ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 1 θέση

Δήμος Κ. Νευροκοπίου
-ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό υδραυλικών εργασιών, 2 θέσεις
-ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας, 3 θέσεις
-ΥΕ Εργατών Πρασίνου, 4 θέσεις
-ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων / Κοινωνικών Επιμελητών, 1 θέση
-ΔΕ Διοικητικού / Διοικητικού Λογιστικού / Λογιστικής / Οικονομικού, 2 θέσεις
-ΔΕ Νοσηλευτών, 1 θέση
-ΔΕ Οδηγών με άδεια οδήγησης Γ+Ε κατηγορίας ή οδηγός με άδεια οδήγησης Δ+Ε κατηγορίας, 1 θέση
-ΠΕ Διοικητικού / Διοικητικού – Οικονομικού, 1 θέση

Δήμος Παρανεστίου
-ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας, 2 θέσεις
-ΥΕ Εργατών Πρασίνου, 2 θέσεις
wΔΕ Διοικητικού / Διοικητικού Λογιστικού / Λογιστικής / Οικονομικού, 1 θέση
-ΔΕ Οδηγών με άδεια οδήγησης Γ’ ή Δ’ κατηγορίας, 1 θέση
-ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων, 1 θέση

Δήμος Προσοτσάνης
-ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Οικοδομικών Εργασιών, 1 θέση
-ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας, 3 θέσεις
-ΥΕ Βοηθητικών Χειρωνακτικών Εργασιών, 2 θέσεις
-ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων / Κοινωνικών Επιμελητών, 1 θέση
-ΔΕ Ελαιοχρωματιστών, 1 θέση
-ΔΕ Ηλεκτρολόγων Εσωτερικών Εγκαταστάσεων και κτηρίων Α’ ειδικότητας, 1 θέση
-ΔΕ Κηπουρών, 1 θέση
-ΔΕ Νοσηλευτών, 2 θέσεις
-ΔΕ Οικοδομικών Εργασιών, 2 θέσεις
-ΔΕ Τεχνιτών Πλακοστρώσεων, 1 θέση
-ΔΕ Τουριστικού Τομέα, 1 θέση
-ΔΕ Υδραυλικών, 2 θέσεις
-ΤΕ Δημοσίων Σχέσεων, 1 θέση
-ΤΕ Πληροφορικής, 1 θέση
-ΤΕ Τεχνολογίας Γεωπονίας,1 θέση
-ΠΕ Φιλολογίας, 1 θέση
-ΠΕ Φυσικής Αγωγής, 1 θέση
-ΠΕ Ψυχολόγων, 1 θέση

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
-ΥΕ Βοηθητικό Φυλακτικό Προσωπικό, 2 θέσεις
-ΥΕ Βοηθητικό Εργασιών Καθαριότητας, 3 θέσεις
-ΥΕ Βοηθητικών Χειρωνακτικών Εργασιών, 2 θέσεις
-ΥΕ Μαγείρων, 2 θέσεις
-ΥΕ Εργατών Πρασίνου, 2 θέσεις
-ΔΕ Ηλεκτρολόγων εσωτερικών εγκαταστάσεων και κτηρίων Α’ ειδικότητας, 1 θέση
-ΔΕ Νοσηλευτών, 4 θέσεις
-ΤΕ Εργοθεραπευτών, 1 θέση
-ΠΕ / ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 1 θέση

Περιφερειακή Ενότητα Δράμας
-ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας, 3 θέσεις
-ΥΕ Βοηθητικών Χειρωνακτικών Εργασιών, 7 θέσεις
-ΔΕ Διοικητικού / Διοικητικού Λογιστικού / Λογιστικής / Οικονομικού, 3 θέσεις
-ΔΕ Οδηγών με άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας, 1 θέση
-ΔΕ Πληροφορικής, 1 θέση
-ΤΕ Διοικητικού / Διοικητικού Οικονομικού, 5 θέσεις
-ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, 2 θέσεις
-ΤΕ Πληροφορικής, 1 θέση
-ΠΕ Διοικητικού / Διοικητικού – Οικονομικού, 4 θέσεις
-ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, 1 θέση
-ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, 1 θέση
-ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 1 θέση.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ