Ενισχύονται τα ΚΥ της Δράμας

0
2206

10 νέοι γιατροί σε Δράμα, Νευροκόπι και Παρανέστι

Αμβλύνονται τα προβλήματα επάρκειας επιστημονικού δυναμικού με την προσθήκη 10 επιπλέον γιατρών στις δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Δράμα. Οι γιατροί που θα προσληφθούν θα τοποθετηθούν στην πόλη της Δράμας, στο Παρανέστι και στο Νευροκόπι.
Όπως είπε χθες στα ΧΡΟΝΙΚΑ η κ. Θ. Μακρή απο την 4η ΥΠΕ, η προκήρυξη για τις θέσεις αφορά δυο θέσεις Επιμελητή Β’ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ και ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ) στο Κέντρο Υγείας Κάτω Νευροκοπίου. Επίσης 6 θέσεις (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄, ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄) στο Κέντρο Υγείας Δράμας (πρώην ΙΚΑ).
Ακόμη με την ίδια απόφαση της 4ης ΥΠΕ προκηρύχθηκαν χθες δυο νέες θέσεις στο Κέντρο Υγείας Παρανεστίου (ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ και ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄).
Πρόκειται για θέσεις ειδικευμένων ιατρών, επί θητεία, του κλάδου ιατρών του ΕΣΥ. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 10/01/2019 ώρα 12μ.μ και λήγει στις 30/01/2019 ώρα 23:59.
Σε θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. που προκηρύσσονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019, δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα ιατροί που υπηρετούν σε άλλη θέση ειδικευμένου ιατρού Ε.Σ.Υ., εκτός εάν παραιτηθούν από τη θέση που κατέχουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών της εκάστοτε προκήρυξης.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1) Αίτηση-δήλωση η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr.
2) Αντίγραφο της αίτησης-δήλωσης υποψηφιότητας που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, υπογεγραμμένο από τον υποψήφιο.
3) Φωτοαντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου Πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης. Σε περίπτωση πτυχίων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται.
4) Φωτοαντίγραφο Απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος.
5) Φωτοαντίγραφο Απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας.
6) Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού ή Οδοντιατρικού Συλλόγου, στην οποία να βεβαιώνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού ή Οδοντιατρικού επαγγέλματος, η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής της.
7) Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου. ‘Όταν πρόκειται για πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και επίσημη μετάφραση των δικαιολογητικών αυτών.
8) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για διορισμό γιατρού, στην οποία θα αναφέρονται: α) Ότι δεν έχει αρνηθεί διορισμό σε θέση του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. ή σε αντίθετη περίπτωση, ότι έχουν συμπληρωθεί πέντε χρόνια από την παρέλευση της προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας β) Ότι δεν έχει παραιτηθεί από θέση κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. πριν από την συμπλήρωση δύο χρόνων από το διορισμό του ή σε αντίθετη περίπτωση 6 ότι έχουν συμπληρωθεί πέντε χρόνια από την ημερομηνία παραίτησής του και γ) Ότι έχει συμπληρώσει δύο χρόνια συνεχούς υπηρεσίας σε ομοιόβαθμη με την κρινόμενη θέση εάν είναι ήδη ιατρός του Ε.Σ.Υ. δ) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για θέσεις Επιμελητών Α΄ και Επιμελητών Β΄ που θα προκηρυχθούν μέχρι 31-12-2019, στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υπηρετεί στο ΕΣΥ, ή ότι έχει υποβάλει παραίτηση από τη θέση ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. στην οποία υπηρετεί. Η παραίτηση θα πρέπει να έχει υποβληθεί στον φορέα που υπηρετεί ο υποψήφιος, μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της εκάστοτε προκήρυξης.
– Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα, απαιτείται η υποβολή επίσημων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων. 10) Οι επιστημονικές εργασίες αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου περιληπτικά. Ανάτυπα δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών και επιστημονικά περιοδικά στα οποία έχουν δημοσιευθεί τέτοιες εργασίες, υποβάλλονται κατά την κρίση του υποψηφίου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!