Έως 10 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές στο Δημόσιο ΙΕΚ Νοσηλευτικής της Δράμας

0
3374

Έως 10 Σεπτεμβρίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις των υποψηφίων στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. του Νοσοκομείου Δράμας, για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022. Δικαίωμα εγγραφής στα ΔΙΕΚ έχουν οι απόφοιτοι της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δηλαδή των Γ.Ε.Λ και ΕΠΑ.Λ. καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων.
Την ίδια χρονική περίοδο θα γίνουν δεκτές και οι αιτήσεις μεταγραφών στο Γ εξάμηνο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Ο μέγιστος αριθμός καταρτιζόμενων ανά τμήμα, καθορίζεται σε τριάντα, δύναται όμως να προσαυξάνεται κατά 10% με σκοπό τη σωστή κατανομή των καταρτιζόμενων.

Στο Δ.Ι.Ε.Κ. του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021 θα λειτουργήσουν οι ειδικότητες «Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου» και «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» όπου κατά τη φοίτηση:
-Δίνεται βεβαίωση για αναβολή στράτευσης.
-Η φοίτηση στο Δ.Ι.Ε.Κ είναι πρωινή και παρέχεται δωρεάν.
-Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για την εγγραφή και φοίτηση.
-Δυνατότητα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όταν απαιτείται

Συγκεκριμένα στο Δ.Ι.Ε.Κ. του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν καθημερινά από 1 έως και 10 Σεπτεμβρίου μεταξύ 8:00 και 14:00.

Δικαιολογητικά εγγραφής για το Α’ εξάμηνο
Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστεί να καταθέσουν οι υποψήφιοι για την εγγραφή τους είναι τα παρακάτω:
-Αίτηση (χορηγείται από το ΔΙΕΚ)
-Ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών Απολυτήριο ΕΠΑΛ, ΓΕΛ, εξατάξιου γυμνασίου, ΤΕΛ και ΤΕΕ Β Κύκλου(πρωτότυπος θα βγει φωτοτυπία στο ΔΙΕΚ και θα επιστραφεί)
-Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο.
-Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης: α) προκειμένου για πολύτεκνο γονέα ή τέκνο όπως αυτό αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του Δήμου ή επίσημο έγγραφο της ΑΣΠΕ β) Τέκνο πολύτεκνης η τρίτεκνης οικογένειας όπως αυτό αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό του Δήμου γ) Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας όπως προκύπτει από επίσημα έγγραφα με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.
-Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ.
-Σε περίπτωση αλλοδαπών χωρών εκτός Ευρωπαϊκής, εντός Ευρωπαϊκής ένωσης και ομογενών αντί αστυνομικής ταυτότητας χρειάζεται Διαβατήριο ή ταυτότητα ομογενών & άδεια παραμονής. Αν δεν έχουν αποφοιτήσει από Ελληνικό σχολείο χρειάζεται πρωτότυπος τίτλος σπουδών και μετάφραση αυτού καθώς και ισοτιμία που θα εκδοθούν από δημόσια υπηρεσία.
-Για καταρτιζόμενους χωρών Ευρωπαϊκής ένωσης ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση Ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστο επίπεδο Β1 όπως προβλέπεται στο Ν. 4763/ΦΕΚ 254/Τ.Α./21-12-2020 άρθρο 25 παρ. 3.
-Σε περίπτωση προϋπηρεσίας Βεβαίωση Ε.Φ.Κ.Α. που θα αναγράφονται η συγκεκριμένη ειδικότητα κι ο χρόνος άσκησης και τα ημερομίσθια ή βεβαίωση δημόσιας Υπηρεσίας ή βεβαίωση ΔΟΥ που θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης κι η ειδικότητα.
-Για την ειδικότητα Διασώστης Πλήρωμα Ασθενοφόρου επιπλέον κατοχή Διπλώματος Β Κατηγορίας Οχημάτων.

Τα μόρια κάθε υποψηφίου δύναται να ανακοινωθούν πριν την έκδοση των αποτελεσμάτων. Δικαίωμα ένστασης επί του αριθμού των μορίων του έχει κάθε υποψήφιος καταρτιζόμενος. Η ένσταση υποβάλλεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των μορίων.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου στο οποίο λειτουργεί το Δ.Ι.Ε.Κ., συγκροτείται τριμελής επιτροπή για την εξέταση όλων των ενστάσεων. Η διαδικασία οριστικοποίησης των εγγραφών θα πρέπει να ολοκληρωθεί τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων των Δ.Ι.Ε.Κ.

Δικαιολογητικά μεταγραφής στο Γ’ εξάμηνο
Αιτήσεις για τη μεταγραφή στο Γ εξάμηνο σπουδών της ειδικότητας «Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου» σπουδαστών που έχουν κατοχυρώσει το Β εξάμηνο της αντίστοιχης ειδικότητας σε άλλο ΙΕΚ γίνονται δεκτές καθημερινά από 1 έως 10 Σεπτεμβρίου μεταξύ 8:00 και 14:00.
Κάθε καταρτιζόμενος μπορεί να παρακολουθεί σε ένα μόνο Ι.Ε.Κ. μια μόνο ειδικότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάρτισής του, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης ή μαθητείας. Οι καταρτιζόμενοι δεν δύνανται να εγγραφούν και να φοιτούν παράλληλα σε άλλες δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΔΙΕΚ του Νοσοκομείου Δράμας στα τηλέφωνα 2521350280 και 2521057194 και στο e-mail: nosileftiki.scholi@dramahospital.gr.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!