Επανήλθε το επίδομα ορεινών περιοχών

0
2882

Τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι τις 15 Μαΐου 2020.
Ποιες είναι οι ορεινές και ποιες είναι οι μειονεκτικές περιοχές του Νομού Δράμας.

Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 10 Μαρτίου η απόφαση για τη διαδικασία χορήγησης της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης κατοίκων ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, που θα διεκπεραιώνεται και μέσω του ΚΕΠ του Δήμου Δράμας. «Η σχετική εγκύκλιος και οι οδηγίες δεν έχουν αποσταλεί ακόμη στο ΚΕΠ του Δήμου Δράμας», όπως εξήγησε χθες η προϊσταμένη του ΚΕΠ του Δήμου Δράμας, κα Χατζηπαπαδοπούλου Ελισάβετ.

Ωστόσο, είναι προφανές ότι αυτό αποτελεί πλέον θέμα χρόνου, καθώς η σχετική απόφαση έχει ήδη δημοσιευτεί στο ΦΕΚ.
Πάντως, λόγω των ημερών που διανύουμε και για την αποφυγή συγχρωτισμού στον χώρο του ΚΕΠ του Δήμου Δράμας, οι ενδιαφερόμενοι θα διευκολυνόταν, εάν πριν την όποια επίσκεψή τους επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με την υπηρεσία στα τηλέφωνα 2521351365, 2521351368, 2521351372 κατά τις ώρες λειτουργίας του ΚΕΠ του Δήμου Δράμας, δηλαδή μέχρι τις 7 το απόγευμα.
Ποιες είναι όμως οι ορεινές και ποιες οι μειονεκτικές περιοχές του Νομού Δράμας; Ως ορεινές περιοχές του Νομού Δράμας είναι χαρακτηρισμένες στη Δράμα οι εξής: Στον Δήμο Δράμας είναι ο Οικισμός Ταξιάρχη και η Χωριστή. Στον Δήμο Κ. Νευροκοπίου είναι οι Κοινότητες Αχλαδέας, Βαθυτόπου, Βώλακος, Γρανίτου, Δασωτού, Εξοχής, Θόλου, Καταφύτου, Κάτω Βροντούς, Λευκογείων, Λιβαδερού, Μακρυπλαγίου, Μικροκλεισούρας, Μικρομηλέας, Οχυρού, Παγονερίου, Πανοράματος. Στον Δήμο Παρανεστίου είναι οι Κοινότητες Περιθωρίου, Πλατανιάς, Πλατανόβρυσης, Ποταμών, Πτελέας, Πλατανιάς, Πύργων, Σιδηρονέρου, Σίλλης, Σκαλωτής, Υψηλής Ράχης, Χρυσοκεφάλου.
Στις Μειονεκτικές Περιοχές του Νομού Δράμας ανήκουν: o Δήμος Δοξάτου, ο Δήμος Προσοτσάνης και οι Κοινότητες Αγοράς, Άδριανής, Άνθοχωρίου, Άνω Πυξαρίου, Γραμμένης, Δασωτού, Καλής Βρύσης, Καλλιθέας, Καλλιφύτου, Κοκκινογείων, Μικροκάμπου, Μοναστηρακίου, Μικροπόλεως, Νικηφόρου, Ξηροποτάμου, Οχυρού, Περιθωρίου, Περιχώρας, Πετρούσσας, Πηγαδιών, Χαριτωμένης και Χωριστής.
Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και έχει τον αριθμό Δ 11/οικ.10643/359: «το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται: α) σε εξακόσια (600,00) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ και β) σε τριακόσια (300,00) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ενός (3.001,00) ευρώ και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (4.700,00) ευρώ». Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών του 2018 θα κατατεθεί στον τραπεζικό τους λογαριασμό των δικαιούχων το επόμενο χρονικό διάστημα και αφορά κατά προσέγγιση 4.000 δικαιούχους.

Οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης είναι οι εξής:
1. Τα μέλη της οικογένειας να κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στις οδηγίες 85/148/ΕΟΚ και 93/66/ΕΟΚ και των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (4.700) ευρώ ή το κατά αναπροσαρμογή εκάστοτε καθοριζόμενο εισοδηματικό όριο. Ως μόνιμη κατοικία νοείται η συνεχής διαμονή στις παραπάνω περιοχές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών. Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται ολόκληρη ανεξαρτήτως του χρονικού σημείου συμπλήρωσης της διετίας εντός του έτους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση.
2. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή το φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή. Για τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των προαναφερόμενων εισοδημάτων όλων των μελών της οικογένειας, όπως αναγράφεται στην πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους για το οποίο ζητείται η εισοδηματική ενίσχυση. Η παραπάνω εισοδηματική ενίσχυση, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.), το επίδομα παιδιού, τα προνοιακά επιδόματα αναπηρίας και όποια άλλη παροχή δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου εισοδήματος σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που τη διέπει, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται αυτή.
Οι αιτήσεις για κάθε ημερολογιακό έτος, από την έναρξη ισχύος της απόφασης και στο εξής, υποβάλλονται από 25 Αυγούστου μέχρι 30 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Πάντως για το έτος 2019 ισχύει από την έναρξη ισχύος της απόφασης και μέχρι 15 Μαΐου 2020.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται:
Ο κάθε ενδιαφερόμενος με την αίτησή του υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου, από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή των Οδηγιών 85/148/ΕΟΚ και 93/66/ΕΟΚ, όπως ισχύουν.
β. Αντίγραφο της πράξης διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) εισοδήματος Ε1 του φορολογικού έτους που προηγείται του έτους για το οποίο ζητείται η εισοδηματική ενίσχυση, καθώς και της αντίστοιχης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1). Σε περίπτωση έγγαμων ή όσων έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, απαιτείται και από τους δύο συζύγους η προσκόμιση των κατά τα ανωτέρω φορολογικών δηλώσεων και των αντίστοιχων πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου.
γ. Εκτύπωση της εικόνας αποδοχών, εφόσον υπάρχει, σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά αρχεία εργοδοτών φορέων του προαναφερόμενου έτους για τους δύο συζύγους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης.
δ. Αν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει εκκαθαριστεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος, υποβάλλεται το Έντυπο Ε1 και στη συνέχεια προσκομίζονται αντίγραφο της πράξης διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και η εκτύπωση της εικόνας αποδοχών και για τους δύο συζύγους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης.
ε. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.
στ. Πρόσφατη/ο βεβαίωση ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Οι Ευρωπαίοι πολίτες που δεν έχουν οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα, υποβάλλουν δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την οικογενειακή τους κατάσταση ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της πράξης συμφώνου συμβίωσης στην αντίστοιχη περίπτωση.
ζ. Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού Τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ., με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον/την αιτούντα/ούσα, από την οποία να προκύπτει ο αριθμός ΙΒΑΝ, ή άλλο κατάλληλο έγγραφο από το οποίο να διαπιστώνεται έγκυρα ο ΙΒΑΝ. Επίσης κατά το στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών το αρμόδιο όργανο απονομής μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ή στοιχείο θεωρεί απαραίτητο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ