Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

0
1120

†Τάση για μείωση των φορολογικών συντελεστών παρατηρείται ταυτόχρονα και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Καθημερινή πολλά κράτη έχουν ήδη προβεί σε μείωση του εταιρικού συντελεστή φόρου εισοδήματος, όπως ενδεικτικά η Κροατία, η Σλοβακία, η Ιταλία, ενώ μειώσεις έχουν ήδη ανακοινωθεί ή αναμένεται να γίνουν σε άλλα κράτη, όπως στο Λουξεμβούργο, στη Γαλλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Βέλγιο. Οσον αφορά τη φορολογία φυσικών προσώπων, παρατηρείται επίσης μία αυξημένη τάση για μείωση της φορολογίας. Η Πορτογαλία σταδιακά εξαλείφει την επιβολή εισφοράς αλληλεγγύης, ξεκινώντας από τα δύο χαμηλότερα φορολογικά κλιμάκια. Η Φινλανδία προχώρησε σε μία γενικότερη αναμόρφωση, μειώνοντας τους χαμηλότερους και υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές και αυξάνοντας παράλληλα τις μειώσεις φόρου των φορολογουμένων.
†Αλλοδαπή εταιρεία με ανώνυμες μετοχές που επιθυμεί να δηλώσει τα φυσικά πρόσωπα που τις κατέχουν για σκοπούς απαλλαγής της από τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων στην Ελλάδα, απαιτείται να λαμβάνει βεβαίωση από τη δημόσια αρχή του κράτους έδρας με τα στοιχεία των φυσικών προσώπων που κατέχουν τις ανώνυμες μετοχές κατά την 1η Ιανουαρίου του φορολογικού έτους. Αν δεν υπάρχει αρμόδια δημόσια αρχή στο κράτος έδρας ή αν αυτή δεν εκδίδει τέτοια βεβαίωση, θα πρέπει να τηρούνται και να επιδεικνύονται σε περίπτωση ελέγχου τα πρακτικά των γενικών συνελεύσεων της αλλοδαπής εταιρείας από τα οποία να προκύπτουν τα πλήρη στοιχεία των φυσικών προσώπων που κατέχουν τις ανώνυμες μετοχές. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι με τον νέο εταιρικό Νόμο 4548 που ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2019, οι μετοχές των ελληνικών Α.Ε. είναι υποχρεωτικά ονομαστικές, ενώ όσες παραμένουν ανώνυμες από το παρελθόν πρέπει να ονομαστικοποιηθούν υποχρεωτικά μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2020.
†Δεν απαιτείται επισημείωση της Χάγης σε πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας που εκδίδεται από την αλλοδαπή φορολογική αρχή. Εάν οι φορολογούμενοι έχουν εγκατασταθεί σε κράτος με το οποίο υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (ΣΑΔΦΕ) και εφόσον αποκτούσαν εισόδημα στη χώρα μας, μπορούν να προσκομίσουν, αντί του πιστοποιητικού, την προβλεπόμενη αίτηση για την Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος όπου είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας (δίγλωσσα έντυπα) και για την οποία δεν απαιτείται η επισημείωση της Χάγης. Επίσης, δεν απαιτείται η επισημείωση της Χάγης για τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας που εκδίδουν οι φορολογικές αρχές των ΗΠΑ και της Τουρκίας, στο πλαίσιο της ΣΑΔΦΕ που έχει συναφθεί με τη χώρα μας (ΔΟΣ Α 1055834 ΕΞ 2019).
†Δεν επιστρέφεται το τέλος χαρτοσήμου που καταβλήθηκε για σύμβαση δανείου η οποία δεν εκτελέστηκε ποτέ (ΔΕΔ 1759/2019). Σύμφωνα με την απόφαση, η φορολογία χαρτοσήμου είναι αυστηρά τυπική και φορολογεί τα έγγραφα κατά την κατάρτισή τους, ανεξάρτητα από την περαιτέρω τύχη τους, δηλαδή, ανεξάρτητα αν εκτελεστούν (έστω κατά ένα μέρος) όσα συμφωνούνται στη σύμβαση. Συνέπεια της τυπικότητας αυτής της φορολογίας χαρτοσήμου είναι ότι, εάν ακυρωθεί η υπογραφείσα σύμβαση, το τέλος χαρτοσήμου που καταβλήθηκε για τη σήμανσή της δεν επιστρέφεται. Περιττό να αναφέρουμε ότι η φορολογία τελών χαρτοσήμου αποτελεί την πλέον αναχρονιστική μορφή φορολογίας στην Ελλάδα. Η φιλοσοφία της δεν συναντάται πλέον σε καμία σύγχρονη κοινωνία και το θεσμικό πλαίσιο βασίζεται σε νομοθεσία της δεκαετίας του 1930. Εξ ου και αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η κατάργηση-αντικατάσταση του σχετικού νόμου, όπως έχει εξαγγείλει προ μηνών η ΑΑΔΕ.
†Οι υπηρεσίες νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης που παρέχονται από ιδιωτικά νοσηλευτήρια στην Ελλάδα προς πρόσωπα εγκατεστημένα εκτός Ελλάδας επιβαρύνονται με ελληνικό ΦΠΑ, ακόμη και όταν ο λήπτης των υπηρεσιών είναι εγγεγραμμένη επιχειρηματική οντότητα στο άλλο κράτος που βρίσκεται η εγκατάστασή του. Συγκεκριμένα, με το έγγραφο της διοίκησης Ε2085/2019 διευκρινίστηκε ότι στις παραπάνω περιπτώσεις ο λήπτης των υπηρεσιών θεωρείται τελικός (ιδιώτης) καταναλωτής και άρα επιβαρύνεται με ΦΠΑ, εκτός αν μπορεί με οποιοδήποτε τρόπο να αποδείξει ότι έλαβε τις συγκεκριμένες υπηρεσίες καθαρά για επαγγελματική του χρήση (π.χ. αν είναι αλλοδαπό νοσηλευτικό ίδρυμα ή άλλη επιχείρηση του ιατρικού τομέα).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ