Γ. Δεμερτζής: Να μην βάζουμε τρικλοποδιές στο Φεστιβάλ

0
1809

Αιχμές του προέδρου του Πολιτιστικού Οργανισμού για δυο από τις δημοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης

Η συμπληρωματική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας και η ενίσχυση του Φεστιβάλ ήταν αναγκαία καθώς προβλέπεται ο Δήμος Δράμας να ενισχύσει με 225.000 ευρώ τον Πολιτιστικό Οργανισμό σε ξεχωριστό κωδικό για την προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού, σημείωσε χθες μιλώντας στα “Χ” ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Γιώργος Δεμερτζής.

Ο ίδιος δίνοντας περαιτέρω στοιχεία για τις παλιές οφειλές του Πολιτιστικού Οργανισμού είπε ότι “Την εποχή που συ­ντασσόταν ο προϋπολογισμός, η Οικονομική Υπηρεσία μας ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να προχωρήσει εκείνη τη στιγμή σε επιπλέον οικονομική ενί­σχυση για να καλύψουμε μια επιτακτική ανάγκη που προ­έκυψε τους μήνες Οκτώβριο – Νοέμβριο του 2019. Η επι­τακτική ανάγκη αφορούσε στις αποζημιώσεις ωρομισθίων του Δημοτικού Ωδείου που κέρδι­σαν δικαστικά τα οφειλόμενα προς αυτούς από την περίοδο 2012 -2013. Η δημοτική παρά­ταξη Πόλη+Ζωή ευθύνεται για το γεγονός ότι δεν είχαν πλη­ρωθεί αυτοί οι άνθρωποι. Οι ωρομίσθιοι καθηγητές λοιπόν, απαιτούσαν να πληρωθούν άμεσα, διαφορετικά θα προ­χωρούσαν σε κατασχέσεις. Ήρθαμε σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο Δράμας, κ. Χριστό­δουλο Μαμσάκο, αφού προ­ηγήθηκε επικοινωνία με τους καθηγητές. Κάναμε συμφωνία να αποπληρώσουμε το χρη­ματικό ποσό που οφείλουμε σε δυο δόσεις, μέχρι τον Μάρτιο του 2021. Οι οφειλές δεν αφο­ρούν μόνο στους ωρομίσθιους καθηγητές αλλά και κάποιους προμηθευτές του Ωδείου. Όλες αυτές οι πληρωμές, για να γίνουν, έπρεπε να ενταχθούν στον προϋπολογισμό του Ορ­γανισμού την φετινή χρονιά. Το συνολικό ποσό της οφειλής που περιλαμβάνει καθηγητές και προμηθευτές ξεπερνά τις 250.000 ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουμε ικανοποιήσει τα οφει­λόμενα ποσά προς τους κα­θηγητές, ποσό ύψους 160.000 ευρώ, ενώ μένει σε εκκρεμότη­τα ποσό ύψους 100.000 ευρώ, που θα ικανοποιηθεί την επό­μενη χρονιά”.

Ο πρόεδρος του Πολιτιστι­κού Οργανισμού του Δήμου της Δράμας, κ. Δεμερτζής, σημείωσε ότι το ενδιαφέρον του δημοτικού συμβούλου κ. Μ. Μλεκάνη και της παράταξης Πόλη+Ζωή, όπως αυτό εκφρά­στηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν είναι σε πραγματική βάση. Ο κ. Δεμερτζής διερωτήθηκε «ποιο είναι το ενδιαφέρον του κ. Μ. Μλεκάνη για τον Πολιτι­στικό Οργανισμό όταν ο ίδιος προσπαθεί να κατεβάσει κατά 140.000 ευρώ τον προϋπολο­γισμό του, με την πρόταση που κατέθεσε;»

Ο πρόεδρος του Πολιτιστι­κού Οργανισμού αναρωτή­θηκε “Πώς θα ενισχυθεί το φεστιβάλ όταν είναι γνωστό ότι έχουμε να καταβάλλουμε οφειλές ύψους 250.000 ευρώ; Θα ήθελα να έχουμε μια πιο ώριμη και πιο σωστή αντιπο­λίτευση. Θέλω να συγχαρώ την παράταξη Project που έδειξε ότι γνωρίζει τα προβλή­ματα και στάθηκε δίπλα στον Πολιτιστικό Οργανισμό. Τα χρήματα που θα πάρουμε για την προγραμματική σύμβαση, θα χρησιμοποιηθούν αποκλει­στικά και μόνο για τις ανάγκες του Φεστιβάλ. Βγήκε στην δημοσιότητα μια αλλοιωμένη εικόνα της πραγματικότητας μέσα από τις καταγγελίες των παρατάξεων Πόλη+Ζωή και Αυτοδιοίκηση Πολιτών. Το εν­διαφέρον είναι ψευδές. Θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα και στο Φεστιβάλ. Η αντιπολί­τευση πρέπει να γίνεται προς την σωστή κατεύθυνση και όχι να βάζουμε τρικλοποδιές σε θεσμούς σαν το Φεστιβάλ”.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here