Γενικό Νοσοκομείο Δράμας: Από 1 έως 10 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις στο ΙΕΚ του Νοσοκομείου Δράμας για τις ειδικότητες «Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου» και «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου»

0
6344

Εκδόθηκε η επίσημη ανακοίνωση για την έναρξη των αιτήσεων στον Δ.Ι.Ε.Κ του Νοσοκομείου Δράμας του εκπαιδευτικού έτους 2021-2022. Η κατάθεση των αιτήσεων των υποψηφίων καταρτιζόμενων, θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 10 Σεπτεμβρίου, στο Δ.Ι.Ε.Κ..

Αναλυτικά η λεπτομέρειες για τους υποψηφίους
-Δικαίωμα εγγραφής στα ΔΙΕΚ (επίπεδο 5) σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.4763/ΦΕΚ 254/Τ.Α./21-12-20 έχουν οι απόφοιτοι της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δηλαδή των Γ.Ε.Λ και ΕΠΑ.Λ. καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων (επιπέδου 4). Την ίδια χρονική περίοδο θα γίνουν δεκτές αιτήσεις μεταγραφών στο Γ εξάμηνο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
-Ο μέγιστος αριθμός καταρτιζόμενων ανά τμήμα, καθορίζεται σε τριάντα (30), δύναται όμως να προσαυξάνεται κατά 10% με σκοπό τη σωστή κατανομή των καταρτιζόμενων.
-Τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων και τα δικαιολογητικά εγγραφής προβλέπονται στο άρθρο 12 παρ.5 & 6 της αριθ. 5954/2014 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης» (ΦΕΚ 1807 Β΄) & το Ν. 4763/ΦΕΚ 254/Τ.Α./21-12-2020.
-Στο Δ.Ι.Ε.Κ. του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021 θα λειτουργήσουν οι ειδικότητες “Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου” & Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου όπου:
• Δίνεται βεβαίωση για αναβολή στράτευσης.
• Η φοίτηση στο Δ.Ι.Ε.Κ είναι πρωινή, και παρέχεται δωρεάν.
• Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για την εγγραφή και φοίτηση.
• Δυνατότητα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όταν απαιτείται
-Στο Δ.Ι.Ε.Κ. του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 10/9/2021 (8:00 με 14:00).

Δικαιολογητικά εγγραφής για το Α εξάμηνο:
1. Αίτηση (χορηγείται από το ΔΙΕΚ)
2. Ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών Απολυτήριο ΕΠΑΛ, ΓΕΛ, εξατάξιου γυμνασίου, ΤΕΛ και ΤΕΕ Β Κύκλου(πρωτότυπος θα βγει φωτοτυπία στο ΔΙΕΚ και θα επιστραφεί)
3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο.
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης: α) προκειμένου για πολύτεκνο γονέα ή τέκνο όπως αυτό αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του Δήμου ή επίσημο έγγραφο της ΑΣΠΕ β) Τέκνο πολύτεκνης η τρίτεκνης οικογένειας όπως αυτό αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό του Δήμου γ) Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας όπως προκύπτει από επίσημα έγγραφα με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ.
6. Σε περίπτωση αλλοδαπών χωρών εκτός Ευρωπαϊκής, εντός Ευρωπαϊκής ένωσης και ομογενών αντί αστυνομικής ταυτότητας χρειάζεται Διαβατήριο ή ταυτότητα ομογενών & άδεια παραμονής. Αν δεν έχουν αποφοιτήσει από Ελληνικό σχολείο χρειάζεται πρωτότυπος τίτλος σπουδών και μετάφραση αυτού καθώς και ισοτιμία που θα εκδοθούν από δημόσια υπηρεσία.
7. Για καταρτιζόμενους χωρών Ευρωπαϊκής ένωσης ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση Ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστο επίπεδο Β1 όπως προβλέπεται στο Ν. 4763/ΦΕΚ 254/Τ.Α./21-12-2020 άρθρο 25 παρ. 3.
8. Σε περίπτωση προϋπηρεσίας Βεβαίωση Ε.Φ.Κ.Α. που θα αναγράφονται η συγκεκριμένη ειδικότητα κι ο χρόνος άσκησης και τα ημερομίσθια ή βεβαίωση δημόσιας Υπηρεσίας ή βεβαίωση ΔΟΥ που θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης κι η ειδικότητα.
9. Για την ειδικότητα Διασώστης Πλήρωμα Ασθενοφόρου επιπλέον κατοχή Διπλώματος Β Κατηγορίας Οχημάτων.
Τα μόρια κάθε υποψηφίου δύναται να ανακοινωθούν πριν την έκδοση των αποτελεσμάτων. Δικαίωμα ένστασης επί του αριθμού των μορίων του έχει κάθε υποψήφιος καταρτιζόμενος. Η ένσταση υποβάλλεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των μορίων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου στο οποίο λειτουργεί το Δ.Ι.Ε.Κ., συγκροτείται τριμελής επιτροπή για την εξέταση όλων των ενστάσεων.
Η διαδικασία οριστικοποίησης των εγγραφών θα πρέπει να ολοκληρωθεί τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων των Δ.Ι.Ε.Κ.
Ειδικά για τη μεταγραφή στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών της ειδικότητας «Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου» σπουδαστών που έχουν κατοχυρώσει το Β εξάμηνο της αντίστοιχης ειδικότητας σε άλλο ΙΕΚ οι αιτήσεις θα γίνονται από 1 έως 10/9/2021 (8:00 με 14:00).
Κάθε καταρτιζόμενος μπορεί να παρακολουθεί σε ένα μόνο Ι.Ε.Κ. μια μόνο ειδικότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάρτισής του, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης ή μαθητείας. Οι καταρτιζόμενοι δεν δύνανται να εγγραφούν και να φοιτούν παράλληλα σε άλλες δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Πληροφορίες για το Δ.Ι.Ε.Κ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δ.Ι.Ε.Κ. Δράμας τηλεφωνικά στο 2521350280 και 2521057194, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο nosileftiki.scholi@dramahospital.gr και με φυσική παρουσία στη διεύθυνση: Τέρμα Ιπποκράτους 66131 Δράμα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ