Ιερά Μητρόπολις Δράμας: Ακολουθίες Μεγάλης Εβδομάδος και της Εβδομάδος της Διακαινησίμου

0
2756

Λόγῳ τῶν ὑφισταμένων κρατικῶν μέτρων διά τήν πρόληψιν τῆς διαδόσεως τοῦ κορωνοϊοῦ εἰς τόν Νομόν μας, τό πρόγραμμα τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν τῆς Μεγάλης ἑβδομάδος καί τῆς ἑβδομάδος τῆς Διακαινησίμου διαμορφώνεται ὡς ἑξῆς:

Έως τήν Μ. Τρίτην, ἡ ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου θά τελεῖται περί ὥραν 6.30 ἀπογευματινήν.

Τήν Μ. Τετάρτην, τό ἱερόν μυστήριον τοῦ Εὐχελαίου θά τελεσθεῖ τήν 5.00 μ.μ. καί ἀμέσως θά ἀκολουθήσει ἡ ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος.

Τό ἑσπέρας τῆς Μ. Πέμπτης, ἡ ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν (Δώδεκα Εὐαγγέλια) θά τελεσθεῖ τήν 6.00 μ.μ.

Τήν πρωΐαν τῆς Μ. Παρασκευῆς, ἡ ἀκολουθία θά τελεσθεῖ κανονικά στίς 8.00 π.μ., συμφώνως μέ τό ὡρολόγιον πρόγραμμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Τό ἑσπέρας, ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου θά τελεσθεῖ τήν 6.00 μ.μ., ἡ δέ λιτάνευσις τοῦ Ἐπιταφίου θά πραγματοποιηθεῖ πέριξ τοῦ ἱεροῦ ναοῦ, ὅ,που ἡ χωροταξία τοῦ ναοῦ τό ἐπιτρέπει, εἰδάλλως ἐντός τοῦ ναοῦ. Πρός ἀποφυγήν συνωστισμοῦ, οἱ πιστοί δέν θά ἀκολουθήσουν τήν λιτανευτικήν πομπήν ἀλλά θά παραμείνουν εἰς τάς θέσεις των καί οἱ ἐντός καί οἱ ἐκτός τοῦ ἱεροῦ ναοῦ.

Τό Μ. Σάββατον, τό μέν πρωΐ ἡ ἀκολουθία θά τελεσθεῖ κατά τό σύνηθες στίς 8.00 π.μ., διά δέ τήν Ἀνάστασιν θά ἀκολουθηθεῖ τό ἑξῆς πρόγραμμα:
Στίς 8.10 μ.μ. ἔναρξις τῆς ἀκολουθίας.
Στίς 8.45 μ.μ. θά γίνει ἡ μετάδοσις τοῦ Ἁγίου Φωτός.
Στίς 9.00 μ.μ., εἰς τό προαύλειον τοῦ ἱεροῦ ναοῦ, θά τελεσθεῖ ἡ Ἀνάστασις καί ἐν συνέχειᾳ τά προβλεπόμενα.

Τήν Κυριακήν τοῦ Πάσχα, ὁ καθιερωμένος Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν δέν θά τελεσθεῖ. Θά τελεσθεῖ ὅμως εἰς ἕκαστον ἐνοριακόν ναόν, συμφώνως μέ τό ὡρολόγιον πρόγραμμα τοῦ μηνός Μαΐου, στίς 7.00 μ.μ. ὁ ἑσπερινός.

Διά τάς ἑορτάς τῶν Ἁγίων τῆς Διακαινησίμου ἑβδομάδος, ἤτοι Ἁγ. Γεωργίου, Ἁγ. Ραφαήλ, Ἁγ. Ἀθανασίου, Ἁγ. Εἰρήνης, θά τελεσθοῦν οἱ προβλεπόμενες θεῖες λειτουργίες, εἰς δέ τούς πανηγυρίζοντας Ἱερούς Ναούς δέν θά πραγματοποιηθοῦν λιτανεῖες – δεξιώσεις καί οἱ ἱερές ἀκολουθίες θά τελεσθοῦν ὑπό μόνον τῶν ἐφημερίων τῶν Ἱερῶν Ναῶν, δίχα προσκλήσεως ἑτέρων.

Διά λοιπά ἱερά μυστήρια (βαπτίσεις – γάμους) καθώς καί διά νεκρωσίμους ἀκολουθίας, ἰσχύει ὁ περιορισμός τῆς συνολικῆς παρουσίας 9 ἀτόμων ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἐξαιρουμένου τοῦ προσωπικοῦ.

ΕΚ ΤΗΣ IΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!