«Κανείς μόνος του στην κρίση»

0
5756

Η Χάρτα των Δικαιωμάτων για τους Αστέγους συζητείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας

Για την ψήφιση της «Χάρτας των Δικαιωμάτων για τους Αστέγους» της ΚΕΔΕ καλείται να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο της Δράμας, στο πλαίσιο συζήτησης του θέματος που θα εισηγηθεί ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αλέξανδρος Παναγιωτίδης αύριο το απόγευμα, κατά τη συνεδρίαση του οργάνου που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη.
Σημειώνεται ότι με απόφαση του, το Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε, υπέγραψε τη Χάρτα και παροτρύνει τους δήμους της χώρας να την υποστηρίξουν, γιατί με την υιοθέτησή της γίνεται ουσιαστικά πράξη το «κανείς μόνος του στην κρίση». Στην κατεύθυνση αυτή ζητείται από το Δημοτικό συμβούλιο της Δράμας να προχωρήσει στην ψήφιση ή μη της «Χάρτας των Δικαιωμάτων των αστέγων της Κ.Ε.Δ.Ε.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε. υιοθέτησε την Χάρτα Δικαιωμάτων των Αστέγων της FEANTSA, της οποίας σκοπός είναι η δυνατότερη και αποτελεσματικότερη συγκέντρωση στοιχείων για την ανάδειξη ενός πολυεπίπεδου και σύνθετου ζητήματος που παραμένει εν πολλοίς αθέατο από την δημόσια συζήτηση. Η απόκτηση αξιόπιστων στοιχείων για τη καλύτερη γνώση των διαφορετικών καταστάσεων έλλειψης στέγης, των αιτιών που οδηγούν και συντηρούν την αστεγία και των τρόπων με τους οποίους οι άνθρωποι καταφέρνουν (ή όχι) να την ξεπεράσουν όπως και ο σχεδιασμός πολιτικών βασισμένων σε στοιχεία…

Τι λέει η Χάρτα των Δικαιωμάτων των Αστέγων
«Σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις δημοκρατικές και ανθρωπιστικές αξίες που την υποστηρίζουν εμείς, το Διοικ. Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (εφεξής ΚΕΔΕ) δηλώνουμε:
Είναι το διαρκές μέλημα του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. να σέβεται και να διατηρεί τα δικαιώματα ανθρώπων που βιώνουν έλλειψη στέγης, ιδίως το δικαίωμα στέγασης. Ενώ αγωνιζόμαστε για αυτόν τον στόχο, είμαστε αποφασισμένοι να μην συνεισφέρουμε με κανέναν τρόπο στις σκληρές και απάνθρωπες συνθήκες που βιώνουν πολύ συχνά άνθρωποι που δεν έχουν μέρος για να ζήσουν. Από κοινού με τις πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, αντιμετωπίζουμε προκλήσεις στην παροχή επαρκούς κοινωνικής και προσιτής στέγασης, ακόμη και στον απαραίτητο αριθμό κλινών σε καταλύματα έκτακτης ανάγκης. Τα βάρη της ανεργίας και τις φτώχειας αυξάνονται όλο και περισσότερο σε ένα ποσοστό του πληθυσμού μας και η πίεση στους δημόσιους πόρους και τις υπηρεσίες αυξάνεται.
Δεδομένης αυτής της κατάστασης, πιστεύουμε ότι είναι ευθύνη όλων μας, των επιχειρήσεων και των οργανισμών, όλων TGUV τοπικών αρχών, συμπεριλαμβανόμενης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, να μεγιστοποιήσουν τη συμβολή τους στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ατόμων που είναι άστεγοι και να μειώσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της έλλειψης στέγης. Για να επιτευχθεί αυτό, το Συμβούλιο πιστεύει ότι είναι σημαντικό να επαναδιατυπώσουμε ότι κάθε άνθρωπος που αντιμετωπίζει έλλειψη στέγης δικαιούται την ίδια μεταχείριση με οποιονδήποτε άλλο κάτοικο στην περιοχή της πόλης, Κανείς δεν πρέπει να στερείται περαιτέρω δικαιωμάτων επειδή είναι άστεγοι.

Συγκεκριμένα δεσμευόμαστε να εργαστούμε για την επίτευξη, των ακόλουθων δικαιωμάτων:
Το πιο σημαντικό δικαίωμα που έχει ένας άστεγος είναι να βγει από την έλλειψη στέγης. Οι υπηρεσίες που υποστηρίζουν την πρόσβαση σε κατάλληλες λύσεις στέγασης πρέπει να είναι προσβάσιμες σε όλους τους άστεγους. Σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες δημόσιες αρχές, το συμβούλιο εργάζεται για να διασφαλίσει ότι υπάρχει επαρκής αριθμός λύσεων στέγασης για την κάλυψη αναγκών.
Ότι η στέγαση δεν μπορεί να παρασχεθεί αμέσως, η πρόσβαση σε αξιοπρεπή καταλύματα έκτακτης ανάγκης πρέπει να είναι προσιτή σε όλους τους ανθρώπους που είναι άστεγοι. Το Δ. Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε, έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί με τις δημόσιες αρχές για να διασφαλίσει ότι υπάρχουν επαρκή καταλύματα έκτακτης ανάγκης σε όλους, έτσι ώστε κανείς να μην αναγκάζεται να κοιμηθεί με δυσκολία αναζητώντας στέγη. Τα άτομα που είναι άστεγα πρέπει να έχουν το ίδιο δικαίωμα να χρησιμοποιούν δημόσιο χώρο και να κυκλοφορούν ελεύθερα μέσα σε αυτόν, χωρίς μεγαλύτερους περιορισμούς από ό, τι ισχύουν για άλλους. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε πρόσβαση σε πεζοδρόμια, δημόσια πάρκα, μέσα μαζικής μεταφοράς και δημόσια κτίρια με τους ίδιους όρους με οποιονδήποτε άλλο κάτοικο της περιοχής του συμβουλίου. Οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν για την ανάπαυση στο δημόσιο χώρο θα πρέπει να ισχύουν για όλους, χωρίς επιπλέον περιορισμό στα άτομα που είναι άστεγα.
Το Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι το προσωπικό και οι υπηρεσίες τους διατηρούν το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης για όλους, χωρίς διάκριση εις βάρος εκείνων που δεν έχουν σπίτι. Τα άτομα που είναι άστεγα συχνά αντιμετωπίζουν πρόσθετη άρνηση δικαιωμάτων στην αγορά εργασίας και παροχή δημόσιων υπηρεσιών επειδή δεν μπορούν να παρέχουν ταχυδρομική διεύθυνση. Το συμβούλιο δεσμεύεται να παρέχει μια αποτελεσματική ταχυδρομική διεύθυνση της τελευταίας λύσης σε άτομα που είναι άστεγοι και χρειάζονται αυτή τη βοήθεια. Όταν το Δ. Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. δεν είναι σε θέση να παρέχει τις κατάλληλες υπηρεσίες που συνδέονται με τη στέγαση έκτακτης ανάγκης, δεσμευόμαστε να παρέχουμε το δικαίωμα πρόσβασης σε βασικές εγκαταστάσεις υγιεινής – τρεχούμενο νερό (πηγές πόσιμου νερού), ντους και τουαλέτες επαρκείς ώστε να επιτρέπουν το επίπεδο υγιεινής κατάλληλο για τη διατήρηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Το δικαίωμα στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης – κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας, αστυνομία και πυροσβεστική υπηρεσία – με τους ίδιους όρους με οποιονδήποτε άλλο κάτοικοι της περιοχής του συμβουλίου, χωρίς να υφίστανται διακρίσεις λόγω της κατοικίας τους ή της φυσικής τους εμφάνισης. Το δικαίωμα ψήφου, να συμπεριληφθεί στο εκλογικό μητρώο και να δοθούν τα απαραίτητα έγγραφα για να αποδείξει την ταυτότητα του κατά την ψηφοφορία στις εκλογές, χωρίς να γίνεται διάκριση λόγω της κατάστασής τους, Το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων, με κοινή χρήση των δεδομένων τους μόνο από δημόσιες και άλλες υπηρεσίες με τη συγκατάθεσή τους και μόνο για τους σκοπούς παροχής υπηρεσιών και λύσεων σε αυτά. Οι άστεγοι έχουν το ίδιο δικαίωμα με άλλους πολίτες να ασκούν τον έλεγχο των προσωπικών τους στοιχείων, ιδίως των πληροφοριών για την υγεία τους, του ποινικού τους μητρώου εάν έχουν, την τροχιά της στέγασης και την ιδιωτική τους ζωή και το οικογενειακό ιστορικό.
Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή πρέπει να γίνεται σεβαστό και να προστατεύεται το δυνατόν πληρέστερα σε όλους τους τύπους καταλυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κοινοτικών δομών στέγασης και της ανεπίσημης διαμονής στην οποία ζουν οι άστεγοι. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύεται να εργαστεί για να διασφαλίσει ότι όλα τα καταλύματα έκτακτης ανάγκης που παρέχονται μπορούν να παραδώσουν σε αυτό το δικαίωμα,
Το δικαίωμα εκτέλεσης πρακτικών απαραίτητων για την επιβίωση σύμφωνα με το νόμο. Ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε. αγωνίζεται για τις πόλεις στις οποίες τέτοιες πρακτικές δεν είναι απαραίτητες, αναγνωρίζουμε ότι όπου οι άνθρωποι δεν έχουν άλλη επιλογή, θα ζητήσουν υποστήριξη από άλλους ανθρώπους μέσω επαιτείας και κτηνοτροφίας για να επιβιώσουν. Τέτοιες πρακτικές επιβίωσης δεν πρέπει να ποινικοποιούνται από μόνες τους, να απαγορεύονται ή να περιορίζουν αυθαίρετα σε συγκεκριμένες περιοχές».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ