Κατακυρώθηκε η σύμβαση γευμάτων στο Μουσικό Σχολείο

Από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δράμας

0
2540

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δράμας που συνεδρίασε τις προηγούμενες ημέρες και συγκεκριμένα στις 13 Αυγούστου υπό την προεδρία του Δημάρχου Δράμας κ. Χριστόδουλου Μαμσάκου συζήτησε το θέμα της κατακύρωσης πρακτικών του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Δράμας» για το σχολικό έτος 2019-2020.

Στην διάρκεια της συνεδρίασης της επιτροπής παρουσιάστηκε έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας, σχετικά με την κατακύρωση πρακτικών του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι ο αρχικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανερχόταν στο ποσό 246.646,40 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η οικονομική προσφορά του προσωρινού αναδόχου ανέρχεται στο ποσό εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων εβδομήντα δύο ευρώ και ενενήντα λεπτών (173.072,90 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.)
Η εταιρεία Αφοί Παπαδόπουλοι Ο.Ε., προσκόμισε ήδη όλα τα δικαιολογητικά που υποχρεούται να προσκομίσει για την κατακύρωση της προμήθειας. Η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών και διαπίστωσε ότι είναι πλήρη και καλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Υπήρξε λοιπόν εισήγηση για την κατακύρωση της σύμβασης για την ανάθεση της προμήθειας γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Δράμας για το σχολικό έτος 2019 – 2020 στην εταιρεία Αφοί Παπαδόπουλοι Ο.Ε. γιατί υπέβαλλε προσφορά σύμφωνα με τα όσα ορίζει η διακήρυξη με τιμή γεύματος 2,47 € (χωρίς ΦΠΑ) και σε περίπτωση ημερήσιας εκδρομής ή εκδήλωσης προσφορά για σάντουιτς και χυμό στην τιμή των 2,00 € (χωρίς ΦΠΑ).
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δράμας συζήτησε την εισήγηση της υπηρεσίας και ακολούθησε παράθεση απόψεων των μελών της. Έτσι αφού έλαβε υπόψη τα πρακτικά και την εισήγηση αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει και να κατακυρώσει τη σύμβαση για την ανάθεση της προμήθειας γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Δράμας για το σχολικό έτος 2019 – 2020 στην εταιρεία Αφοί Παπαδόπουλοι Ο.Ε. αναθέτοντας τις περαιτέρω ενέργειες στον Δήμαρχο Δράμας.
Κατά την διάρκεια της συζήτησης στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δράμας, το μέλος της και παράλληλα Δημοτικός Σύμβουλος, ο κ. Γιάννης Στεφανίδης παρατήρησε ότι “κακώς οι Δήμοι εμπλέκονται σ’ αυτή τη διαδικασία διαχείρισης αυτών των προγραμμάτων και ότι θα έπρεπε κάθε μουσικό σχολείο, εφόσον υπάρχει αυτή η αναγκαιότητα, να έχει και το ανάλογο προσωπικό σε ότι έχει σχέση με τα γεύματα και τη διαδικασία σίτισης των παιδιών…”.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ