Κέρδισε 982 θέσεις η Δράμα στο 11μηνο

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη

0
1555

Κατά 982 αυξήθηκαν οι θέσεις απασχόλησης στη Δράμα από την αρχή της χρονιάς μέχρι τον Νοέμβριο του 2019 σύμφωνα με στοιχεία του συστήματος Εργάνη του Υπουργείου Εργασίας ενώ ειδικότερα κατά τον προηγούμενο μήνα δηλαδή τον Νοέμβριο υπήρξε επίσης αύξηση κατά 121 θέσεις απασχόλησης. Μάλιστα σύμφωνα πάντα με τα ίδια στοιχεία η ΠΕ Δράμας και η ΠΕ Έβρου ήταν οι δύο ενότητες της Πειριφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όπου η απασχόληση εμφάνισε θετικό πρόσημο σε αντίθεση με τις Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης και Ροδόπης.

Συγκριτικά κατά τον Νο­έμβριο όπως προκύπτει από τα ίδια στοιχεία η ΠΕ Καβάλας έχασε 437 θέσεις, η ΠΕ Θά­σου έχασε 144 θέσεις, η ΠΕ Ξάνθης έχασε 1 θέση και η ΠΕ Ροδόπης έχασε 26 θέσεις. Τον Νοέμβριο του 2019 η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης συνολικά, έχασε 354 θέσεις απασχόλησης. Σε ότι επίσης αφορά την ΠΕ Δράμας κατά τον ίδιο μήνα έγιναν 1074 αναγγελίες πρόσλη­ψης ενώ υπήρξαν 953 αποχωρήσεις από την εργασία.

Σε επίπεδο ενδεκα­μήνου, η ροή απασχό­λησης είχε θετικό πρό­σημο σε όλες τις Περι­φερειακές Ενότητες της ΠΑΜΘ.
Από 1 Ιανουα­ρίου του 2019 έως 31 Νοεμβρίου του 2019
η ΠΕ Δράμας κέρδισε 982 θέσεις,
η ΠΕ Καβάλας κέρδισε 1586 θέσεις,
η ΠΕ Θάσου κέρδισε 260 θέσεις,
η ΠΕ Έβρου κέρδισε 723 θέσεις,
η ΠΕ Ξάνθης κέρδισε 963 θέσεις
και η ΠΕ Ροδό­πης κέρδισε 821 θέσεις απασχόλησης.

Υπενθυμίζεται ότι τον μήνα Οκτώβριο η ΠΕ Δράμας κέρδισε 44 θέσεις εργασίας, η ΠΕ Ξάνθης κέρδισε 13 θέσεις και η ΠΕ Ροδό­πης κέρδισε 386 θέσεις εργασίας. Απώλειες τον ίδιο μήνα είχαν η ΠΕ Έβρου όπου σημειώθη­κε η μικρότερη μείωση θέσεων (χάθηκαν 18 θέσεις εργασίας), η ΠΕ Καβάλας όπου χάθηκαν 451 θέσεις εργασίας και η ΠΕ Θάσου όπου χάθηκαν 2368 θέσεις εργασίας! Στη Δράμα ει­δικότερα κατά τον μήνα Οκτώβριο έγιναν 1271 αναγγελίες πρόσληψης αλλά υπήρξαν και 1227 αποχωρήσεις. Το ισοζύ­γιο δηλαδή ήταν θετικό κατά 44 θέσεις εργασί­ας. Τον ίδιο μήνα συ­νολικά στην περιφέρεια μας (ΑΜΘ) χάθηκαν 1513 θέσεις εργασίας.

Η εικόνα πανελλαδικά σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας

Σύμφωνα με το Υπουρ­γείο Εργασίας πάντως «To ισοζύγιο ροών μι­σθωτής απασχόλησης για το μήνα Νοέμβριο 2019 αποτελεί την κα­λύτερη επίδοση από το 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία του πληρο­φοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Την ίδια στιγμή, το ισοζύγιο των ροών μι­σθωτής απασχόλησης για το ενδεκάμηνο 2019 (Ιανουάριος-Νοέμβριος) με +131.310 αποτελεί την δεύτερη υψηλότερη επίδοση από το 2001 ενώ η τάση αύξησης της απασχόλησης παρου-σιάζει σταθερή ανοδική πορεία από το 2013, έτος – αφετηρία για την αποκλιμάκωση της ανεργίας.

Το πλούσιο νομοθε­τικό έργο της κυβέρνη­σης και οι επερχόμενες μεταρρυθμίσεις στο φο­ρολογικό και το ασφαλι­στικό πεδίο αναμένονται να ισχυροποιήσουν περαιτέρω τις συν­θήκες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας μέσα από την στήριξη της επιχειρηματικότη­τας, της επενδυτικής δραστηριότητας και της μεσαίας τάξης. Η πιο σημαντική, όμως, θετική επίδραση αφορά την αγορά εργασίας με αύ­ξηση της απασχόλησης και περαιτέρω μείωση της ανεργίας».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ