Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης: «Αναιμική και χωρίς όραμα η διοίκηση του Δήμου»

Συνέντευξη του Κωνσταντίνου Καλαιτζίδη υποψηφίου δημοτικού συμβούλου με την παράταξη Πόλη+Ζωή

0
665

Η Δράμα, δεν έχει την πολυτέλεια να αφήσει άλλα πέντε χρόνια να περάσουν με χαμηλές προσδοκίες. Δεν έχει και την πολυτέλεια να επιλέξει λύσεις που δεν έχουν δοκιμαστεί. Θα δουλέψουμε σκληρά για τα μεγάλα, για το όραμά μας για την Δράμα του μέλλοντος, σημειώνει σε συνέντευξή του στα ΧΡΟΝΙΚΑ της Δράμας ο κ. Κώστας Καλαϊτζίδης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος τής παράταξης Πόλη+Ζωή με υποψήφιο δήμαρχο τον Κυριάκο Χαρακίδη. Ο ίδιος επισημαίνει ότι στόχος της παράταξης είναι να δουλέψει σκληρά για τα μεγάλα, για την Δράμα του μέλλοντος, με υπευθυνότητα και συνέπεια απέναντι στους Δραμινούς αλλά και τις αξίες που πρεσβεύει η παράταξη Πόλη+Ζωή και ο επικεφαλής της, Κυριάκος Χαρακίδης.
Υπενθυμίζει δε ότι η περίοδος που η παράταξη Πόλη+Ζωή ήταν στη διοίκηση τού Δήμου, είναι η μεγαλύτερη απόδειξη, προσθέτοντας ότι έργα όπως το ΚΗΦΗ, το ΚΔΑΠμεΑ και η ανακαίνιση του παλιού δημαρχείου είναι ένα μικρό δείγμα ότι όταν συνδυάζεται η πολιτική βούληση με το know how (τεχνογνωσία), το πρόσημο είναι πάντα θετικό.

Κύριε Καλαϊτζίδη, είμαστε πλέον λίγο πριν τις εκλο­γές της 8ης Οκτωβρίου. Κάποιοι λένε ότι είναι αρκετά κρίσιμες για την πορεία του Δήμου Δράμας. Ποια είναι η δική σας άπο­ψη;
Βρισκόμαστε στην τελική ευ­θεία πριν τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου και λίγες ημέρες μόνον απομένουν για να επιλέξει ο κόσμος ποιος θέλει να τον εκπροσωπεί αλλά και ποιος θέλει να διοικήσει τον Δήμο μας για τα επόμενα πέντε χρόνια. Την τελευταία 9ετία ο δήμος έχει περιέλθει σε μια στασιμότητα, την οποία ανα­γνωρίζει το σύνολο σχεδόν των συνδημοτών μας. Η πόλη μας και οι κοινότητές μας έχουν την ανάγκη να δουν την αλλαγή που χρειάζεται. Και να είναι έμπρα­κτη, χειροπιαστή. Εμείς ως παράταξη που διεκδικούμε τον Δήμο, έχοντας ένα πλήρες και άρτια καταρτισμένο πρόγραμμα για την επόμενη ημέρα, ζητάμε την εμπιστοσύνη του κόσμου. Η Δράμα, θεωρώ, πως δεν έχει την πολυτέλεια να αφήσει άλλα πέντε χρόνια να περάσουν με χαμηλές προσδοκίες. Δεν έχει και την πολυτέλεια να επιλέξει λύσεις που δεν έχουν δοκιμα­στεί. Υπό το πρίσμα αυτό, ναι, οι εκλογές αυτές είναι κρίσιμες για την πορεία του δήμου.

Αποφασίσατε να συμμε­τάσχετε στις εκλογές και πάλι με την παράταξη Πόλη+Ζωή με υποψήφιο δήμαρχο τον Κυριάκο Χα­ρακίδη. Ποιοι είναι οι στό­χοι που σας ενώνουν;
Ένας Δήμος σύγχρονος, λειτουργικός, προσβάσιμος. Ένας Δήμος που θα μπορούμε να νιώθουμε υπερήφανοι. Με ανεπτυγμένες τις έννοιες της αξιοκρατίας, της διαφάνειας, της συμμετοχικότητας. Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε κάθε πιθανό πόρο, κάθε πιθανή χρηματοδότηση για να βάλουμε εμπρός τα μεγάλα και εμβλη­ματικά έργα που έχει ανάγκη ο δήμος μας. Αγία Βαρβάρα, Παλιά Πόλη – Ιστορικό Κέντρο, Αθλητικές Εγκαταστάσεις, Πε­ζοδρομήσεις και Δημιουργία Ποδηλατοδρόμων είναι κάποια από τα σημεία που θα εστιά­σουμε ως νέα δημοτική αρχή. Δεν θα αρκεστούμε στο αυτο­νόητο, δεν θα διαφημίσουμε τις βασικές υποχρεώσεις του Δήμου απέναντι στον πολίτη. Θα δουλέψουμε σκληρά για τα μεγάλα, για το όραμά μας για την Δράμα του μέλλοντος. Με υπευθυνότητα και συνέπεια απέναντι στις προσδοκίες των Δραμινών. Τις αξίες αυτές πρε­σβεύει η παράταξη Πόλη+Ζωή και ο επικεφαλής μας, Κυριάκος Χαρακίδης. Η περίοδος που ήταν στη διοίκηση του δήμου, είναι η μεγαλύτερη απόδειξη. Έργα όπως το ΚΗΦΗ, το ΚΔΑΠ μεΑ και η ανακαίνιση του πα­λιού δημαρχείου είναι ένα μικρό δείγμα ότι όταν συνδυάζεται η πολιτική βούληση με το know how(σ.σ. τεχνογνωσια), το πρόσημο είναι πάντα θετικό.

Είστε Αρχιτέκτονας – Μη­χανικός. Υπάρχει ένα τε­ράστιο ιστορικό απόθεμα στην πόλη από κτίσματα που ανήκουν είτε σε ιδιώ­τες είτε στον ίδιο τον Δήμο αλλά κινδυνεύουν με το πέρασμα του χρόνου. Μαζί με αυτά και η ιστορία τού τόπου. Τί πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει με αυτά;
– Άμεση δράση! Είναι κομμάτι της συλλογικής μας ιστορίας που χάνεται. Τα κτίρια αποτυ­πώνουν την πολιτιστική μας κληρονομιά στο πέρασμα των χρόνων. Η Δράμα έχει την τύχη να είναι μία από τις πόλεις που διαθέτουν πολύ πλούσιο κτιριακό απόθεμα αλλά και την ατυχία της αργοπορημένης, από τον νόμο, προστασίας του αποθέματος αυτού και του ιστορικού κέντρου. Προγράμ­ματα συγχρηματοδοτούμενα για αποκαταστάσεις κτιρίων με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, κίνη­τρα μέσα από απαλλαγές στα δημοτικά τέλη για ιδιοκτήτες, χαρακτηρισμένων από το ΥΠ­ΠΟΑ(Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού), κτιρίων είναι κάποιες από τις λύσεις. Επίσης, πρόγραμμα ανακαίνισης και αποκατάστα­σης των όψεων κτιρίων υπάρ­χει στο τεχνικό πρόγραμμα της παράταξης μας και είναι ένας από τους στόχους μας.

Πως κρίνετε την διοίκηση του Δήμου στο διάστημα των 9 χρόνων που πέρα­σαν;
Αναιμική και χωρίς όραμα για την πόλη μας, είναι μία απά­ντηση που θα μπορούσα να σας δώσω περιληπτικά. Είδαμε πολλές ευκαιρίες να χάνονται, από προγράμματα προσλήψε­ων προσωπικού στην καθαρι­ότητα -και όχι μόνο-, που τόσο μας απασχολεί, έως χρηματο­δοτήσεις και πόρους να χάνο­νται. Ποσά που τα είχε μεγάλη ανάγκη ο δήμος μας. Δεν είναι στις προθέσεις μου να λειτουρ­γώ και να εκφράζομαι μηδενι­στικά. Είναι όμως πολλά που μπορούν να γίνουν παραπάνω. Και δυστυχώς έγιναν λίγα. Η δημοτική αρχή ισχυρίζεται πως έχει ανοίξει πολλά μέτωπα και σχεδιάζει και δρομολογεί πολλά έργα. 9 χρονιά είναι πολλά για να μένεις στον σχεδιασμό και στη δρομολόγηση. Μέσα σε 9 χρόνια μία διοίκηση πρέπει να έχει ήδη ξεκινήσει και την υλοποίηση του οράματος της. Πρέπει να έχει ήδη αλλάξει την πόλη προς το καλύτερο. Εμείς εδώ, όμως, μιλάμε ακόμα για τα καθημερινά και την ποιότητα ζωής του πολίτη, που είναι ζη­τούμενο. Κατάσταση οδικού δι­κτύου, καθαριότητα, αδέσποτα ζώα και πράσινο είναι θέματα που συζητάμε στη Δράμα του 2023. Είναι απογοητευτικό. Εμείς μπορούμε να εγγυηθούμε πως με την εμπιστοσύνη των συνδημοτών μας θα λειτουρ­γήσουμε δραστικά, άμεσα και καίρια από την πρώτη ήμερα. Θα εστιάσουμε στην ουσία και όχι στην επικοινωνία. Σε όλα τα επίπεδα.

Ποιά πιστεύετε ότι είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα του δήμου σε επίπεδο λει­τουργίας αυτή τη στιγμή και τι πιθανότητες έχουν να επιλυθούν;
Το μεγάλο πρόβλημα ξεκινάει από τη διοίκηση, το πως αυτή ασκείται και την οργάνωση και συντονισμό των υπηρεσιών του δήμου. Η υποστελέχωσή τους, είναι μία αρνητική μεταβλητή στην εξίσωση και είναι ένα θέμα, που ως διοίκηση, θα το δούμε άμεσα. Δεν πρέπει να πάει χαμένη καμία πρόσκληση πρόσληψης προσωπικού, ει­δικά σε νευραλγικές για τη λει­τουργία του δήμου υπηρεσίες, όπως είναι η Τεχνική.

Ποιοί είναι οι δικοί σας προσωπικοί στόχοι στην επόμενη δημοτική περίο­δο;
Θέλω με το ίδιο πάθος και την ίδια όρεξη να εργαστώ για να αλλάξουν όλα αυτά που μας ενοχλούν γύρω μας. Θέλω η παρουσία μου να αφήσει θετικό αποτύπωμα στα κοινά. Να επι­στρατεύσω την δημιουργικότη­τα και τη φαντασία ενός νέου αρχιτέκτονα και να θέσω ξανά τον εαυτό μου στην υπηρεσία της πόλης. Η συμμετοχή στα κοινά είναι καθήκον για μένα και σε αυτά είμαι αφοσιωμένος. Να γίνουν περισσότερα έργα στην πόλη μας, να μην μείνει πόρος ανεκμετάλλευτος, να συμβούν μεγάλες αλλαγές στο δήμος μας, ανατρεπτικές και προωθημένες. Θέλω μία πόλη με λιγότερο αυτοκίνητο, με πε­ρισσότερους πεζούς και ποδή­λατο, πιο πράσινη, πιο έξυπνη και πιο ψηφιακή. Οραματίζομαι έναν δήμο που θα αποτελεί πρότυπο. Μία νέα ποιότητα ζωής και για αυτά θα αγωνιστώ. Ακούγονται μεγάλες προσδο­κίες και φυσικά δεν αλλάζουν όλα από τη μία μέρα στην άλλη. Γιατί θα πρέπει όμως να έχουμε χαμηλές προσδοκίες; Τι μας ορίζει να στοχεύουμε στα λίγα;

Τι μήνυμα θα στέλνατε στους συνδημότες μας λίγο πριν τις εκλογές;
Πέρασαν 4 χρόνια από τις δη­μοτικές εκλογές του 2019, κατά τα οποία, μέσα από τη συνεχή παρουσία μου στο Δημοτικό Συμβούλιο με παρεμβάσεις, εποικοδομητική κριτική και υπεύθυνη στάση, προσπάθησα να εκπροσωπήσω με τον καλύ­τερο τρόπο τους συνδημότες μου. Σε αυτά τα χρόνια η εμπειρία που αποκτήθηκε προσωπικά, ήταν πολύτιμη, από τη συμ­μετοχή μου στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, στον Πο­λιτιστικό Οργανισμό, σε επιτρο­πές για επίλυση ζητημάτων του Δήμου μας και μέσα από την εκπροσώπηση της παράταξής μας στην Οργανωτική Επιτρο­πή για την φετινή Ονειρούπολη. Με αφοσίωση στα κοινά, πάθος για δημιουργικότητα και την βα­θιά πεποίθηση ότι η πόλη και οι κοινότητες μας αξίζουν κάτι κα­λύτερο, θέτω εκ νέου τον εαυτό μου στην κρίση των συνδημο­τών μου, προσβλέποντας στην ανανέωση της εμπιστοσύνης τους. Για να σχεδιάσουμε το αύριο! Μαζί για εμάς!

Σας ευχαριστούμε για την παραχώρηση της συνέ­ντευξης στα ΧΡΟΝΙΚΑ της Δράμας
– Και εγώ να σας ευχαριστήσω και να παροτρύνω τους συνδη­μότες μας να προσέλθουν στην ψηφοφορία. Να μην απέχουν και να μην αφήσουν να περάσει άλλη μια χαμένη δημοτική περί­οδος για τον τόπο μας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!