Με 21 θέματα συνεδρίασε την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας

0
2326

H προγραμματισμένη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας διεξήχθη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018 στις 16.00μμ για συζήτηση και λήψη απόφασης σε 21 θέματα της ημερήσιας διάταξης. Περίπου μισή ώρα νωρίτερα πραγματοποιήθηκε και η επίσης προγραμματισμένη “Ειδική” συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την εκλογή νέου Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από την από 18-12-2018 ανεξαρτητοποίηση του Αντιπροέδρου Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, από την δημοτική παράταξη «Πόλη + Ζωή».

Τα θέματα της προγραμματισμένης δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας είναι τα παρακάτω:

1. Επιχορήγηση του Μορφωτικού – Πολιτιστικού Συλλόγου Μοναστηρακίου Δράμας –– Εισηγητής Καραμπατζάκης Δημήτριος

2. Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Τρύφωνα Δράμας –– Εισηγητής Καραμπατζάκης Δημήτριος

3. Έγκριση της 374/2018 απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με την 12 η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 – Εισηγητής Σολάκης Άγγελος

4. Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής για το έτος 2019 – Εισηγητής Καραμπατζάκης Δημήτριος

5. Τροποποίηση της με αριθμ. 186/2018 ΑΔΣ περί «Υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Ε.Π. ¨Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής¨ που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) με τίτλο ¨Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019– Εισηγητής Μωϋσιάδης Αριστείδης

6. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο « Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Ξηροποτάμου» – Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος

7. Έγκριση δαπάνης για χορήγηση νέας παροχής ισχύος 8 Kva με αριθμό 24081368-01 για τη σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης του ακινήτου( παιδική χαρά) στη Δ/νση Μουρούζη & Αξιού – Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος

8. Ορισμός επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου «Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Ξηροποτάμου» ή ενσωματώνονται σε αυτό – Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος

9. Έγκριση πρότασης τροποποίησης της παρ. 1, του άρθρου 4 της σύμβασης σύστασης δεσμευμένου καταπιστευτικού λογαριασμού μεταξύ Δήμου Δράμας και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας – Εισηγητής Σολάκης Άγγελος

10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος εργασίας συντήρησης ανελκυστήρα παλαιού δημαρχείου – Εισηγητής Σολάκης Άγγελος

11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος εργασίας συντήρησης ανελκυστήρων δημοτικού καταστήματος – Εισηγητής Σολάκης Άγγελος

12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος εργασίας– Εισηγητής Σολάκης Άγγελος

13. Επιβολή προστίμου για διαφημιστική πινακίδα – Εισηγητής Σολάκης Άγγελος

14. Κίνηση διαδικασίας δημοπράτησης αγροτεμαχίου με αριθμό 262 έκτασης 14.450 τ.μ. σχολικού κλήρου Βαθυλάκου – Εισηγητής Σολάκης Άγγελος

15. Έγκριση εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων Δήμου Δράμας για το μήνα Νοέμβριο – Εισηγητής Μουρβετίδης Μιχαήλ

16. Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής, της επιτροπής παραλαβής αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού συμβάσεων παροχής υπηρεσιών , που αφορούν στη λειτουργία της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας και συγκεκριμένα για την απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου – Εισηγητής Μουρβετίδης Μιχαήλ

17. Έγκριση πρωτοκόλλων τμηματικής παραλαβής, της επιτροπής παραλαβής αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού συμβάσεων παροχής υπηρεσιών , που αφορούν στη λειτουργία της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας και συγκεκριμένα για την ηχητική κάλυψη συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου – Εισηγητής Μουρβετίδης Μιχαήλ

18. Έγκριση ενός (1) πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης – Εισηγητής Ρεμόντης Σταμάτιος

19. Έγκριση τεσσάρων (4) πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης – Εισηγητής Ρεμόντης Σταμάτιος

20. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του τμήματος της εργασίας « Συντήρηση – Επισκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων ( προμήθειες εργασίες) – Εισηγητής Καψημάλης Ιωάννης

21. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Α Φάσης & τμήματος Φάσης Ζ (2 μήνες) των Υπηρεσιών διάγνωσης βαθμού ωριμότητας και προετοιμασίας ετοιμότητας του Δήμου Δράμας για την συμμόρφωσή του στο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και παροχής υπηρεσιών DPO – εξωτερικού υπεύθυνου προστασίας δεδομένων – Εισηγητής Καραμπατζάκης Δημήτριος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ