Με 38 θέματα συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο

0
2447

Η προγραμματισμένη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δράμας, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Δράμας στις 26 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη στις 18:00 το απόγευμα για συζήτηση και λήψη απόφασης σε 38 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:
1. Έγκριση της 97/2019 απόφασης – πρότασης του ΔΣ της ΔΕΚΟΠΤΑ, σχετικά με την 2η τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 της Επιχείρησης – Εισηγητής Ψαρράς Γεώργιος
2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Β΄ Φάσης της υπηρεσίας με απ’ ευθείας ανάθεση «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (ΔΡΑΣΗ WP1 /Del 1.1.2/Del 1.1.3 ) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «CREATION OF A CROSS-BORDER WATER ASSETS GEOPARK IN NESTOS AREA» ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «CB WATER GEOPARK», ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020»” και επιβολής ποινής ρήτρας σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 218 του Ν. 4412/2016 – Εισηγητής Καραμπατζάκης Δημήτριος
3. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ανέγερση κατοικία ιδιοκτησίας του κ. Περπερίδη Περικλή εντός του με αρ. 2549 αγροτεμαχίου του «Αγροκτήματος» Καλλιφύτου, επί Δημοτικής οδού – Εισηγητής Καψημάλης Ιωάννης
4. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ίδρυση εγκατάσταση «Συνεργείο – βαφείο αυτοκινήτων» ιδιοκτησίας του κ. Ηλιάδη Θεόφιλου, εντός του με αρ. 1227 αγροτεμαχίου του Αγροκτήματος Μυλοποτάμου, ιδιοκτησίας των κ.κ. Λαζαρίδη Νικόλαου και κας Αικατερίνης Τσοκτουρίδου- Εισηγητής Καψημάλης Ιωάννης
5. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για το υπό ανέγερση «σιλό αποθήκευσης δημητριακών» ιδιοκτησίας του κ. κ. Βούλτσιου Άγγελου εντός του με αρ. 1155α αγροτεμαχίου του Αγροκτήματος Ξηροποτάμου, επί Δημοτικής οδού- Εισηγητής Καψημάλης Ιωάννης
6. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ίδρυση εγκατάσταση «Συνεργείο αυτοκινήτων» ιδιοκτησίας του κ. Τσακιρίδη Ιωάννη, εντός του με αρ. 2932 αγροτεμαχίου του Αγροκτήματος Ξηροποτάμου, ιδιοκτησίας των κ.κ. Πάνου Μαρίας και κας Πάνου Αθανασίας, επί δημοτικής οδού- Εισηγητής Καψημάλης Ιωάννης
7. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ» – Εισηγητής Καψημάλης Ιωάννης
8. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ – ΣΚΑΛΩΤΗΣ» – Εισηγητής Καψημάλης Ιωάννης
9. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΡΜΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ» – Εισηγητής Καψημάλης Ιωάννης
10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΚ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» – Εισηγητής Καψημάλης Ιωάννης
11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ» – Εισηγητής Καψημάλης Ιωάννης
12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΚ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ» – Εισηγητής Καψημάλης Ιωάννης
13. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ» – Εισηγητής Καψημάλης Ιωάννης
14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ (2016)» – Εισηγητής Καψημάλης Ιωάννης
15. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «ΟΔΟΠΟΪΑ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ – ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ»- Εισηγητής Καψημάλης Ιωάννης
16. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ»- Εισηγητής Καψημάλης Ιωάννης
17. Οριστικοποίηση έκπτωσης του Ελματζόγλου Ι. Ιωσήφ από το έργο « Οδοποιία Τ.Κ. Μικροχωρίου» – Εισηγητής Καψημάλης Ιωάννης
18. Οριστικοποίηση έκπτωσης του Ελματζόγλου Ι. Ιωσήφ από το έργο «Οδοποιία Τ.Κ. Κουδουνίων» – Εισηγητής Καψημάλης Ιωάννης
19. Έγκριση διενέργειας εργασιών – Εισηγητής Καψημάλης Ιωάννης
20. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας: «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ» – Εισηγητής Καψημάλης Ιωάννης
21. Υπογραφή συμφώνου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Δράμας και ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ / Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών – Εισηγητής Καρυοφυλλίδου Ζωή                                          22. Ονομασία υπολοίπων οδών Τοπικής Κοινότητας Μικροχωρίου- Εισηγητής Μουρβετίδης
Μιχαήλ
23. Υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 4 του Ν. 4611/2019 για τις ασφαλιστικές οφειλές του
Δήμου Δράμας προς τον ΕΦΚΑ – Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
24. Έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών – Ραφαηλίδης Θεόδωρος – Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
25. Ανάκληση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών– Δεμιρτζόγλου Ευανθία – Τερζής Φώτιος- Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
26. Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Χελμού (ανάπλαση χειμάρρου Καλλι-
φύτου, Ο.Τ. 829) στη Δράμας- Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
27. Λύση μίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 180 τ.μ. στον λόφο Κορυλόβου, εντός του τεμαχίου 292ζ, για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων λειτουργίας της κινητής τηλεφωνίας “ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ ”- Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
28. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. – Γρηγοριάδης Κυριάκος- Εισηγητής Σολάκης
Άγγελος
29. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. – Ζουμπουρίδου Μαρία- Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
30. Διαβίβαση αιτήματος της Ζαϊμίδου Σοφίας του Περικλή σχετικά με την επιστροφή χρημάτων λόγω μετατροπής της υποχρέωσης της από εισφορά σε χρήμα, σε γη (η 1/2012 πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης Νέας Σεβάστειας Δράμας)
– Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
31. Καθορισμός ύψους ποινικής ρήτρας μη απόδοσης της χρήσης του δημοτικού καταστήματος “ ΚΑΦΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” επί των οδών Βενιζέλου με Κουντουριώτου (γωνία ) στην Δράμα – Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
32. Κίνηση διαδικασίας επαναδημοπράτησης του αναψυκτηρίου στο άλσος της Τ.Κ. Κουδουνίων, σε εφαρμογή της παρ. 1. του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006- Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
33. Παραχώρηση χρήσης (διάθεση) του Αθλητικού Πολιτιστικού Κέντρου “Δ. Κραχτίδης ” για την παρουσίαση του έργου του Π.Ι. Τσαϊκόφκι “ Η ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΚΥΚΝΩΝ ” από τα κρατικά μπαλέτα της Μόσχας, σε εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Δράμας, απόφαση 433/ 2012 Δ.Σ.- Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
34. Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της εργασίας «Υποστήριξης – συντήρησης λογισμικού
μηχανήματος προτεραιότητας e- visiotec για τη χρονική περίοδο 1/7/2019 έως 30/6/2020
– Εισηγητής Καραμπατζάκης Δημήτριος
35. Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας «Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση
αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2020 – Εισηγήτρια Καρυοφυλλίδου Ζωή
36. Έγκριση εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων Δήμου Δράμας για το μήνα Απρίλιο 2019 – Εισηγητής Μουρβετίδης Μιχαήλ
37. Έγκριση εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων Δήμου Δράμας για το μήνα Μάΐο 2019 – Εισηγητής Μουρβετίδης Μιχαήλ
38. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση δημοτών – Εισηγητής Δεμερτζής Γεώργιος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ