Με 56 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

0
3022

Σήμερα Παρασκευή 25 Ιανουαρίου στον Δήμο της Δράμας

H προγραμματισμένη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σήμερα Παρασκευή 25 Iανουαρίου στις 3 μμ προκειμένου να γίνει συζήτηση και να ληφθούν αποφάσεις στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν τη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί και η καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας,
Ποια είναι τα θέματα που περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη
1. Έγκριση του 1/2019 αποσπάσματος πρακτικού της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας, περί εισήγησής της για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δράμας/Σύσταση νέων θέσεων στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δράμας ( παρ. 7 άρθρο 91 ν. 4583/2018 ΦΕΚ 212/18-12-2018 τ. Α) -Εισηγητής Μωϋσιάδης Αριστείδης
2. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δράμας με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης» (Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.)» – Εισηγητής Ψαρράς Γεώργιος
3. Έγκριση της 01/2019 απόφασης του ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης (Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.), σχετικά με την «Κατάρτιση και Ψήφιση Ετήσιου Σχεδίου Δράσης της Επιχείρησης έτους 2019» – Εισηγητής Ψαρράς Γεώργιος
4. Έγκριση της 02/2019 απόφασης του ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης (Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.), σχετικά με την «Κατάρτιση και Ψήφιση Προϋπολογισμού της Επιχείρησης έτους 2019» – Εισηγητής Ψαρράς Γεώργιος
5. Έγκριση της 121/2018 απόφασης του ΔΣ του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, σχετικά με την «Έγκριση Έκθεσης απογραφής κινητής και ακίνητης περιουσίας του Κρατικού Παιδικού Σταθμού Χωριστής, νυν Β΄ Βρεφονηπιακού σταθμού Χωριστής, σύμφωνα με το αριθμ. 65145/16-11-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών» –– Εισηγητής Παναγιωτίδης Αλέξανδρος
6. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Δράμας για την υλοποίηση της Πράξης: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΠΚ ΚΡΑΧΤΙΔΗ», αρχικού συνολικού προϋπολογισμού 175.000,00 ευρώΕισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος
7. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» στην 63η Πρόσκληση της Περιφέρειας ΑΜΘ- Εισηγητής Καραμπατζάκης Δημήτριος
8. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, με απ’ ευθείας ανάθεση, υποστήριξης της εφαρμογής web-services για τις εφαρμογές μισθοδοσίας, προσωπικού της OTS – Εισηγητής Καραμπατζάκης Δημήτριος
9. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής μηνός Δεκεμβρίου, υπηρεσιών, με απ’ ευθείας ανάθεση, μηχανογραφικής υποστήριξης εφαρμογών SingularLogic- Εισηγητής Καραμπατζάκης Δημήτριος
10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, υπηρεσιών, με απ’ ευθείας ανάθεση, υποστήριξης-συντήρησης λογισμικού μηχανήματος προτεραιότητας e-visiotec, από 1/7/2018 έως τέλος του 2018- Εισηγητής Καραμπατζάκης Δημήτριος
11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, υπηρεσιών, με απ’ ευθείας ανάθεση, ετήσιας συντήρησης-υποστήριξης της εφαρμογής ArcGIS Desktop Basic Concurrent Use από 1-4-2018 έως τέλος του 2018- Εισηγητής Καραμπατζάκης Δημήτριος
12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, υπηρεσιών, με απ’ ευθείας ανάθεση, υποστήριξης-συντήρησης τεχνικών εφαρμογών (ACE ERP eCM-Κατασκευή, eCMΜελέτη/Κοστολόγησης, eCM-Επιμετρήσεις, eCM-ΣΑΥ/ΦΑΥ, eCM-Μετρήσεις από σχέδια, εφαρμογή-υποστήριξη ACE ERP eCM-Παρακολούθηση ΔΕ), 12 χρηστών έως τέλος του 2018- Εισηγητής Καραμπατζάκης Δημήτριος
13. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, με απ’ ευθείας ανάθεση, υποστήριξης των εφαρμογών μισθοδοσίας, προσωπικού της OTS από τις 1-10-2018 έως τέλος 2018- Εισηγητής Καραμπατζάκης Δημήτριος
14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, με απ’ ευθείας ανάθεση, για εργασίες συντήρησης υποστήριξης της εφαρμογής ωρομέτρησης Etime από 5-11-2018 έως 31-12-2018- Εισηγητής Καραμπατζάκης Δημήτριος
15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της εργασίας «Εργασίες συντήρησης φωτεινών σηματοδοτών» από 01/08/2018 έως 31/08/2018 – Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος
16. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της εργασίας «Εργασίες συντήρησης φωτεινών σηματοδοτών» από 01/09/2018 έως 30/09/2018 – Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος
17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της εργασίας «Εργασίες συντήρησης φωτεινών σηματοδοτών» από 01/10/2018 έως 31/10/2018 – Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος
18. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της εργασίας «Εργασίες συντήρησης φωτεινών σηματοδοτών» από 01/11/2018 έως 30/11/2018 – Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος
19. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της εργασίας «Εργασίες συντήρησης φωτεινών σηματοδοτών» από 01/12/2018 έως 31/12/2018 – Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος
20. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της εργασίας «Εργασίες επισκευής και συντήρησης φωτιστικών ιστών οδικού δικτύου» από 01/11/2018 έως 30/11/2018 – Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος
21. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της εργασίας «Εργασίες επισκευής και συντήρησης φωτιστικών ιστών οδικού δικτύου» από 01/12/2018 έως 31/12/2018 – Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος
22. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του τμήματος της εργασίας «Εργασία υποστήριξης και συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών μεγάρων παλαιού και νέου και συντήρησης και επισκευής των ηλεκτρομηχανολογικών των αθλητικών εγκαταστάσεων» και εργασίες συντήρησης (καθαρισμός κλπ) λεβητοστασίων και μηχανημάτων θέρμανσης – ψύξης (κλιματιστικών) κοινοτικών και δημοτικών κτιρίων ΟΜΑΔΑ Α Εργασιών – Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος
23. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του τμήματος της εργασίας «Εργασία υποστήριξης και συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών μεγάρων παλαιού και νέου και συντήρησης και επισκευής των ηλεκτρομηχανολογικών των αθλητικών εγκαταστάσεων» και εργασίες συντήρησης (καθαρισμός κλπ) λεβητοστασίων και μηχανημάτων θέρμανσης – ψύξης (κλιματιστικών) κοινοτικών και δημοτικών κτιρίων ΟΜΑΔΑ Α Εργασιών – Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος
24. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του τμήματος της εργασίας «Εργασίες επισκευής και συντήρησης παιδικών χαρών»- Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος
25. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας «Εργασίες ελέγχου και πιστοποίησης παιδικών χαρών»- Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος
26. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του τμήματος της εργασίας «Εργασία υποστήριξης και συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών μεγάρων παλαιού και νέου και συντήρησης και επισκευής των ηλεκτρομηχανολογικών των αθλητικών εγκαταστάσεων» ΟΜΑΔΑ Β Εργασιών- Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος
27. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της γενικής υπηρεσίας «Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2018» για το μήνα Δεκέμβριο 2018 – Εισηγήτρια Καρυοφυλλίδου Ζωή
28. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της γενικής υπηρεσίας «Διαχείριση αδέσποτων γατών» – Εισηγήτρια Καρυοφυλλίδου Ζωή
29. Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής, της επιτροπής παραλαβής αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού συμβάσεων παροχής υπηρεσιών , που αφορούν στη λειτουργία της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας για το έτος 2018 και συγκεκριμένα για την απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων ΔΣ – Εισηγητής Μουρβετίδης Μιχαήλ
30. Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής, της επιτροπής παραλαβής αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού συμβάσεων παροχής υπηρεσιών , που αφορούν στη λειτουργία της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας για το έτος 2018 και συγκεκριμένα για την ηχητική κάλυψη συνεδριάσεων ΔΣ – Εισηγητής Μουρβετίδης Μιχαήλ
31. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, της επιτροπής παραλαβής αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού συμβάσεων παροχής υπηρεσιών , που αφορά στη λειτουργία της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας για το έτος 2018 , για την βιβλιοδέτηση σαράντα (40) βιβλίων δερματόδετων – Εισηγητής Μουρβετίδης Μιχαήλ
32. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων- Εισηγητής Μουρβετίδης Μιχαήλ
33. Έγκριση ενός (1) πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης – Εισηγητής Χατζηγιάννης Αναστάσιος
34. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής (και τμήματος) Υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου – Εισηγητής Χατζηγιάννης Αναστάσιος
35. Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή για το έτος 2019 σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα- Εισηγητής Καραμπατζάκης Δημήτριος
36. Έγκριση της 01/2019 απόφασης της ΕΠΖ, σχετικά με την έκθεση πεπραγμένων έτους 2018 – Εισηγητής Μουρβετίδης Μιχαήλ
37. Προκήρυξη διαγωνισμού στην μνήμη του Βασίλη Ξανθόπουλου – Εισηγητής Καψημάλης Ιωάννης
38. Έγκριση της 1/2019 απόφασης της ΔΕΠ, σχετικά με την συμπληρωματική κατανομή των ΚΑΠ έτους 2018 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων – Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος
39. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ’ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ»- Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος
40. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»- Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος
41. Συμπλήρωση της αριθμ. 742/2018 απόφασης Δ.Σ. περί “ Κίνησης διαδικασίας δημοπράτησης αγροτεμαχίου με αρiθμό 262 έκτασης 14.750 τ.μ. σχολικού κλήρου Βαθυλάκου – Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
42. Αποδέσμευση καταστήματος με αριθμό 3 (παλιό 4) στο ισόγειο του παλαιού Δημαρχείου από την χρήση του από τις Υπηρεσίες του Δήμου μας και κίνηση διαδικασίας δημοπράτησης του – Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
43. Διαγραφή ή μη οφειλής από πρόστιμο παράβασης Κ.Ο.Κ. –ΑΣΛΑΜΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ- Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
44. Διαγραφή ή μη οφειλής από πρόστιμο παράβασης Κ.Ο.Κ. –ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ – Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
45. Διαγραφή ή μη οφειλής από πρόστιμο παράβασης Κ.Ο.Κ. –ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
46. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού, σύμβασης παροχής υπηρεσιών έτους 2019, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος
47. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής τμηματικής παραλαβής εργασιών για το έτος 2019 της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού – Εισηγητής Μωϋσιάδης Αριστείδης
48. Συγκρότηση τριμελoύς επιτροπής τμηματικής παραλαβής εργασιών και ορισμός προέδρου με τον αναπληρωτή του στο πλαίσιο των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) για το έτος 2019, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού – Εισηγητής Μωϋσιάδης Αριστείδης
49. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής στο πλαίσιο των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) για το έτος 2019 – Εισηγητής Μωϋσιάδης Αριστείδης
50. Συγκρότηση τριμελoύς επιτροπής παραλαβής αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού, σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2019, του Αυτ. Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης – Εισηγήτρια Καρυοφυλλίδου Ζωή
51. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ»-Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος
52. Συγκρότηση επιτροπής προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων, ελαστικών κλπ. για τη συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων σε ιδιωτικά συνεργεία για το έτος 2019- Εισηγητής Χατζηγιάννης Αναστάσιος
53. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής τμηματικής ή συνολικής παραλαβής του αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης έτους 2019- Εισηγητής Χατζηγιάννης Αναστάσιος
54. Ορισμός επιτροπής για την παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του Αυτοτελούς Τμήματος ΚΕΠ του Δήμου Δράμας για το έτος 2019 – Εισηγητής Μουρβετίδης Μιχαήλ
55. Συμμετοχή στο Ειδικό Θεματικό Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε., με θέμα «Συνταγματική Αναθεώρηση» το οποίο θα πραγματοποιηθεί 23 & 24 Ιανουαρίου 2019, στην Θεσσαλονίκη – Εισηγητής Μουρβετίδης Μιχαήλ
56. Έγκριση εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων Δήμου Δράμας για το μήνα Δεκέμβριο 2018 – Εισηγητής Μουρβετίδης Μιχαήλ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!