Με προγραμματική σύμβαση το καταφύγιο αδεσπότων

0
1821

Τι προβλέπει η συμφωνία μεταξύ των δήμων
-†Θα συμμετέχουν τελικώς οι τέσσερις από τους πέντε δήμους της Δράμας †
-Ψηφίστηκε ομόφωνα η σύμβαση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η αρχική πρόβλεψη είναι για φιλοξενία 240 αδέσποτων

Μέσω προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των τεσσάρων δήμων του νομού, δηλαδή των δήμων Δράμας, Δοξάτου, Νευροκοπίου και Προσοτσάνης θα κατατεθεί τελικώς πρόταση για την χρηματοδότηση δημιουργίας καταφυγίου αδέσποτων ζώων από το πρόγραμμα Φιλόδημος. Στο καταφύγιο αυτό θα συμμετέχουν οι τέσσερις δήμοι, πλην του Δήμου Παρανεστίου ο οποίος έχει ήδη καταθέσει δική του πρόταση για δημιουργία καταφυγίου προκειμένου αυτή να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Φιλόδημος.

Η σύμβαση ψηφίστηκε ως είχε ομόφωνα για να προλάβει να κατατεθεί έγκαιρα, αλλά με πολλές παρατηρήσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ειπώθηκε δηλαδή ότι θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στη συνέχεια και να υπάρξει λειτουργία τριών ή τεσσάρων καταφυγίων με μικρότερο αριθμό ζώων το καθένα (κάτω των 75) ώστε να είναι διαχειρίσιμα.
Η προγραμματική σύμβαση μεταξύ των τεσσάρων δήμων που τελικώς υπερψηφίστηκε είναι ουσιαστικά το εργαλείο που θα επιτρέψει την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του διαδημοτικού καταφυγίου από το πρόγραμμα Φιλόδημος.

Τι προβλέπεται μεταξύ άλλων σε αυτή την αρχική προγραμματική σύμβαση
1. Ο Δήμος Δοξάτου θα είναι ο κύριος του έργου ο οποίος και θα διαθέσει το αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του για την κατασκευή του καταφυγίου .
2. Ο Δήμος Δοξάτου θα είναι ο φορέας υποβολής της πρότασης της πράξης «Δημιουργία διαδημοτικής εγκατάστασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Νομού Δράμας» στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 42256/3-6- 2019 πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
3. Ο Δήμος Δράμας θα είναι ο δικαιούχος και ο φορέας υλοποίησης της πράξης ο οποίος μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του θα αναλάβει την εκτέλεση των απαιτούμενων διαδικασιών υλοποίησης – χρηματοδότησης καθώς και κλεισίματος αξιολόγησης, όπως αυτές αναλύονται στην υπ. αριθμ. 42256/3-6-2019 πρόσκληση Χ για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς».
4. Ο Δήμος Δράμας θα είναι ο υπεύθυνος για την λειτουργία του καταφυγίου και αναλαμβάνει την εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών για την ανάθεση της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας και τη λειτουργία της διαδημοτικής εγκατάστασης καταφυγίου σε τρίτο, μέσω σύμβασης γενικών υπηρεσιών του Ν.4412/2016. Η εν λόγω υποχρέωση δεν έχει εφαρμογή σε περίπτωση σύστασης του συνδέσμου Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (ΣΥ.ΔΗ.Π.Ε.Δ).
5. Οι συμβαλλόμενοι οφείλουν να καταβάλλουν ετήσια εισφορά για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας.

Η διάρκεια της σύμβασης
Η προγραμματική σύμβαση έχει μέγιστη διάρκεια δέκα ετών, αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη και, σε κάθε περίπτωση, λήγει με την σύσταση του συνδέσμου Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (ΣΥ.ΔΗ.Π.Ε.Δ). Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης έχει ως ακολούθως: Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης μέχρι τις 28/2/2020. Η εκτέλεση των απαιτούμενων διαδικασιών υλοποίησης – χρηματοδότησης θα αφορά χρονικό διάστημα δέκα μηνών από την έκδοση της απόφασης ένταξης στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ». Η εκτέλεση των απαιτούμενων διαδικασιών κλεισίματος – αξιολόγησης αφορά χρονικό διάστημα δύο μηνών μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου σταδίου. Η υλοποίηση ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς αφορά το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι την ολοκλήρωση της διάρκειας της σύμβασης.
Η πράξη αφορά την δημιουργία διαδημοτικής εγκατάστασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων διακοσίων σαράντα θέσεων στο υπ’αριθμ. (44) αγροτεμάχιο αναδασμού Αγ. Παρασκευής Δήμου Δοξάτου. Συνοπτικά το καταφύγιο θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους χώρους: 1. Γραφείο διοικήσεως και διαχειρίσεως 2. Αίθουσα προσωπικού 3. Αποθήκη τροφών και υλικού 4. Αίθουσα παρασκευής ή προετοιμασίας της τροφής των ζώων, με τα σχετικά σκεύη και είδη εστιάσεως των ζώων και πλυντηρίου αυτών 5. Αίθουσα απομονώσεως ασθενών ζώων 6. Αίθουσα διαμονής φιλοξενούμενων κυνών 7. Αίθουσα διαμονής φιλοξενούμενων λοιπών ζώων 8. Προαύλιο ασκήσεως κυνών 9. Εγκαταστάσεις παροχής θερμού-ψυχρού ύδατος αφοδευτηρίου 7 Επιπλέον των ανωτέρω στην παρούσα πράξη θα συμπεριληφθεί και ο απαιτούμενος από την νομοθεσία κτηνιατρικός εξοπλισμός όπως επίσης και ένα όχημα μεταφοράς 2 κλουβιών.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση της πράξης είναι 1.200.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α) και η χρηματοδότηση της θα πραγματοποιηθεί από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» στο πλαίσιο της υπ’αριθμ.42256/3-6-2019 πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
Τα ποσά χρηματοδότησης για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς θα προέρχονται από ετήσια εισφορά που θα καταβάλλει ο καθένας από τους συμβαλλόμενους δήμους ως ακολούθως: Δήμος Δράμας: εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000 €) Δήμος Δοξάτου: σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000 €) Δήμος Κάτω Νευροκοπίου: τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €) Δήμος Προσοτσάνης: σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000 €)
Το ύψος της ετήσιας εισφοράς για κάθε συμβαλλόμενο διαμορφώθηκε μετά από εκτίμηση των πραγματικών αναγκών όσον αφορά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των διοικητικών ορίων του.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!