Ο προγραμματισμός προσλήψεων του Δήμου Προσοτσάνης για το 2022

0
1242

Ποιες είναι οι 11 θέσεις τις οποίες ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του δήμου και πώς προέκυψαν

Σε αποφάσεις σχετικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2022, κατέληξε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης. Λαμβάνοντας υπόψη τις κενές οργανικές θέσεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Προσοτσάνης, τις λειτουργικές ανάγκες, αλλά και σχετική απόφαση της για τον πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων 2022-2025, κατέληξε να εγκρίνει τον προγραμματισμό 11 προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2022.
Πρόκειται για 1 θέση ΠΕ Νομικών Συμβούλων, 1 θέση ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 2 θέσεις ΠΕ Διοικητικού, 1 θέση ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 1 θέση ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, 1 θέση ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, 2 θέσεις ΤΕ Οικονομικού Λογιστικού, 1 θέση ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Δομικών Έργων και 1 θέση ΔΕ Ηλεκτρολόγων. Όλες οι παραπάνω θέσεις θα είναι θέσεις μονίμων υπαλλήλων πλην της θέσης ΠΕ Νομικών Συμβούλων η οποία αφορά απασχόληση με έμμισθη εντολή.
Σύμφωνα με την εισήγηση του προέδρου προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής: «Η στρατηγική προτεραιότητα του δήμου είναι η στελέχωση των υπηρεσιών με προσωπικό εξειδικευμένο και καταρτισμένο. Κρίνονται αναγκαίες οι προσλήψεις ειδικοτήτων: 1. ΠΕ Νομικών Συμβούλων, καθώς υφίσταται νομική υπηρεσία στον Δήμο Προσοτσάνης η οποία δεν είναι στελεχωμένη (προβλέπεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, μία θέση Δικηγόρου και μία θέση Νομικού Συμβούλου με έμμισθη εντολή), είναι δε αναγκαία η νομική στήριξη των υπηρεσιών του δήμου με Νομικό Σύμβουλο ο οποίος να διαθέτει επαρκή εμπειρία σε διοικητικά θέματα ιδίως των ΟΤΑ, λαμβανομένων υπόψη της ποικιλίας, της πολυπλοκότητας και του όγκου των υποθέσεων των υπηρεσιών του για τις οποίες ζητούνται συστηματικά εξειδικευμένες νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις. Η παραπάνω πρόσληψη κρίνεται ότι θα συμβάλλει με τον τρόπο αυτό στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και στην προάσπιση των δικαιωμάτων τόσο του Δήμου ως Νομική οντότητα όσο και των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτόν.
Επίσης οι προσλήψεις ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΕ τοπογράφων Μηχανικών, ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Δομικών Έργων, ΔΕ Ηλεκτρολόγων, αποφασίστηκαν, καθώς όλο και περισσότερο αυξάνονται οι εκχωρούμενες αρμοδιότητες σε πολεοδομικά και τεχνικής φύσεως θέματα στους δήμους. Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Προσοτσάνης είναι υποστελεχωμένη, γεγονός που εμποδίζει δραματικά την εύρυθμη λειτουργία της. Επιπλέον το υφιστάμενο στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, τμήμα της Πολεοδομίας δεν έχει ούτε έναν υπάλληλο και είναι αναγκαίο να στελεχωθεί καθώς οι εν λόγω αρμοδιότητες επαναχωρήθηκαν στους δήμους.
Ακόμα, προτάθηκαν οι θέσεις ΠΕ Διοικητικού, ΤΕ Οικονομικού Λογιστικού, καθώς στις δύο διευθύνσεις τόσο του Διοικητικού όσο και την Οικονομική την τελευταία δεκαετία έχουν αποχωρήσει 16 άτομα και δεν έχει προσληφθεί κανένα. Αναλογιζόμενοι το γεγονός ότι με την αποκέντρωση των εξουσιών κάθε χρόνο θα αυξάνονται οι αρμοδιότητες στους δήμους η στελέχωση των υπηρεσιών κρίνεται αναγκαία όσο ποτέ προκειμένου να ανταποκριθεί ο δήμος στις προκλήσεις αλλά και τις υποχρεώσεις, τα έτη που ακολουθούν με μοναδικό σκοπό την παροχή ποιοτικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Πλέον όλων αυτών αντιμετωπίζεται πρόβλημα και με την κινητικότητα καθώς ο Δήμος Προσοτσάνης λόγω του ότι είναι ορεινός και παραμεθόριος δεν προτιμάται από τους υπαλλήλους γεγονός που ουσιαστικά υποδεικνύει την πρόσληψη τακτικού προσωπικού καθώς από τις θέσεις που διατέθηκαν στην κινητικότητα 2020 αλλά και 2021 δεν έχει καλυφθεί καμία έως τώρα».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ