Ο προγραμματισμός προσλήψεων του Δήμου Προσοτσάνης

0
3558

13 + 16 τακτικές και εποχικές προσλήψεις το 2021

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού για τις προσλήψεις τακτικού προσωπικού το 2021, ο Δήμος Προσοτσάνης αποφάσισε να εγκρίνει τις εξής θέσεις: 1 θέση ΠΕ Γεωπόνων Φυτικής Παραγωγής, 1 θέση ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, 1 θέση ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, 1 θέση ΔΕ Τεχνικού Ηλεκτρολόγου, 1 θέση ΔΕ Ηλεκτρολόγου, 1 θέση ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, 1 θέση ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, 4 θέσεις ΥΕ Εργατών Καθαριότητας και 2 θέσεις ΥΕ Εργατών Πρασίνου.
Επίσης, ενέκρινε και τον προγραμματισμό προσλήψεων εποχικού προσωπικού για το έτος 2021 ως εξής: Για την πυροπροστασία 2 άτομα με διάρκεια σύμβασης 2 μηνών (έως τεσσάρων μηνών ανάλογα με τα οικονομικά διαθέσιμα). Στον τομέα των υδρονομέων ενέκρινε 9 άτομα για να καλύψουν όλη την αρδευτική περίοδο. Για τις θέσεις ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων ενέκρινε 1 άτομο με σύμβαση οκτάμηνης διάρκειας. Για την ειδικότητα ΔΕ Ηλεκτρολόγων ενέκρινε 1 άτομο με σύμβαση οκτάμηνης διάρκειας και για τις θέσεις ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων ενέκρινε 3 άτομα με σύμβαση οκτάμηνης διάρκειας.
Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Προσοτσάνης για τον προγραμματισμό των προσλήψεων της επόμενης χρονιάς: «Η υπηρεσία πρασίνου του δήμου μεριμνά για την ανάπτυξη του αστικού πρασίνου, καθώς και για τη συντήρηση, τον εξωραϊσμό και την επαύξηση των υπαίθριων χώρων, των δημοτικών κήπων, των πάρκων και αλσών, των πλατειών και παιδικών χαρών, των διαχωριστικών νησίδων οδών, των παρτεριών και δενδροστοιχιών, των πεζοδρομίων με φυτεύσεις, των πρασιών κλπ. Μέσα από τις αρμοδιότητες που ασκεί, αποβλέπει στην ασφαλή και αποτελεσματική ένταξη του πρασίνου στους ανοικτούς χώρους του δήμου με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μέσα στον αστικό χώρο. Επίσης, σε συνεργασία με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του δήμου εκπονούνται μελέτες που αφορούν τη δημιουργία αναγκαίων υποδομών εγκατάστασης αρδευτικών συστημάτων σε έργα πρασίνου. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και με στόχο τη δημιουργία κατάλληλων συνεργείων ώστε να μπορούν να πραγματοποιηθούν τα ετήσια προγράμματα φυτεύσεων, συντήρησης, ποτίσματος και φυτοπροστασίας των υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων πρασίνου στα γεωγραφικά όρια του δήμου, απαιτείται ενίσχυση του τμήματος πρασίνου με κατάλληλα καταρτισμένο επιστημονικό και εργατικό προσωπικό και συγκεκριμένα με 1 ΠΕ Γωπόνο Φυτικής Παραγωγής, 2 ΥΕ Εργατών Πρασίνου και 1 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών. Επίσης,ανέφερε ότι κρίνεται αναγκαία η ειδικότητα ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών για την αποτελεσματική λειτουργία της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου, καθώς η υπηρεσία στερείται της ειδικότητας. Η εμπειρία της χρόνιας λειτουργίας της Τεχνικής Υπηρεσίας, οι αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες και η επίτευξη των στόχων της απαιτούν τη στελέχωσή της με έναν ακόμη ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό. Ο διευρυμένος Δήμος Προσοτσάνης, μετά τον Καλλικράτη, στελεχωνόταν από δύο ηλεκτρολόγους. Το 2016 συνταξιοδοτήθηκε ο ένας απ’ αυτούς και η ύπαρξη ενός μόνο ηλεκτρολόγου καθιστά δυσχερή την αντιμετώπιση των αναγκών. Ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη ενός ΔΕ Τεχνικού Ηλεκτρολόγου και ενός ΔΕ Ηλεκτρολόγου. Η ύπαρξη μηχανημάτων έργου και οι ανάγκες χρήσης τους οδηγούν στην απαίτηση στελέχωσης της ΤΥ με 1 ΔΕ Χειριστή Μχανημάτων Έργου. Τα τελευταία δέκα χρόνια δεν έχουν γίνει προσλήψεις, το προσωπικό έχει ωριμάσει ηλικιακά, με συνέπεια τη σωματική επιβάρυνση, πράγμα που καθιστά δυσχερή την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ταυτόχρονα, έχει συνταξιοδοτηθεί αντίστοιχος αριθμός εργατών καθαριότητας. Συνδυαστικά όλων των προαναφερομένων, εξάγεται το συμπέρασμα της ανάγκης κάλυψης των κενών θέσεων της υπηρεσίας καθαριότητας με την πρόσληψη 4 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας -Συνοδών Απορριμματοφόρων».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ