Ο προγραμματισμός τακτικών και δίμηνων προσλήψεων του Δήμου Δράμας

0
759

Τον προγραμματισμό προσλήψεων δίμηνης απασχόλησης για το 2022, αλλά και τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2023 ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δράμας, στην συνεδρίασή της την προηγούμενη εβδομάδα.
Ο προγραμματισμός προσλήψεων μόνιμου προσωπικού για το 2023 αφορά αιτήματα του δήμου για τρεις θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, σε σύνολο πέντε κενών οργανικών θέσεων. Έξι θέσεις ΔΕ Εργατών Καθαριότητας σε σύνολο δέκα έξι κενών οργανικών θέσεων. Μία θέση ΠΕ Πληροφορικής για μια κενή οργανική θέση. Δυο θέσεις ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού σε σύνολο δυο κενών θέσεων. Δυο θέσεις ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού σε σύνολο 22 κενών οργανικών θέσεων. Μία θέση ΔΕ ΔΕ30 (Τεχνιτών γενικά) σε σύνολο επτά κενών οργανικών θέσεων. Μια θέση ΔΕ Τεχνιτών Οικοδομικών Εργασιών σε σύνολο πέντε κενών οργανικών θέσεων.
Μάλιστα όπως τέθηκε υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής, σε εκτέλεση αποφάσεων προηγουμένων ετών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας εκκρεμεί και επίκειται η ολοκλήρωση των διαδικασιών εντός του έτους 2022 για την πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων με τις παρακάτω ειδικότητες (από την προκήρυξη ΑΣΕΠ 13Κ). 1. Ενός ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 2. Ενός ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 3. Ενός ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού 4. Ενός ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών.
Εκτός από τις θέσεις αυτές, από τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού του έτους 2022, υπήρξε έγκριση για 3 ακόμη προσλήψεις με τις παρακάτω ειδικότητες: 1. Ενός ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 2. Ενός ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 3. Ενός ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας, που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, εγκρίθηκε και ο προγραμματισμός προσλήψεων δίμηνης απασχόλησης για το 2022. Στο πλαίσιο της συζήτησης αυτού του θέματος η ΟΕ του Δήμου Δράμας διαπίστωσε την αναγκαιότητα πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, για την αντιμετώπιση των αυξημένων πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. Ενέκρινε λοιπόν την πρόσληψη έξι ατόμων του κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας ως προσωπικό, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, για την κάλυψη των συγκεκριμένων πρόσκαιρων αναγκών.
Σημειώνεται ότι η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου ζήτησε να προβεί η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την πρόσληψη έξι εργαζομένων ειδικότητας Υ.Ε εργατών καθαριότητας με συμβάσεις δίμηνης απασχόλησης, καθώς το υπάρχον προσωπικό της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης με την ειδικότητα Υ.Ε Εργατών καθαριότητας, δεν επαρκεί για την κάλυψη των αυξημένων, πρόσκαιρων αναγκών λόγω θέρους, και ειδικότερα λόγω της αδήριτης ανάγκης χρήσης του καδοπλυντηρίου για την απολύμανση των κάδων διαρκούσης της θερινής περιόδου, καθώς και της ανάγκης για συχνότερη αποκομιδή των απορριμμάτων σε περιοχές που παρουσιάζεται αυξημένη κίνηση.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ