Οι κενές συσκευασίες φυτοφαρμάκων συνεχίζουν να ρυπαίνουν τον κάμπο της Δράμας

0
1482

Κ. Σίμογλου στα «Χ»: «Πιστεύω ότι ο Δήμος Δοξάτου έχει δώσει μια αρκετά καλή λύση με καλή οργάνωση αποκομιδής»


 

Δυστυχώς, συνεχίζεται η ρύπανση από κενές συσκευασίες γεωργικών φαρμάκων σε όλο τον κάμπο της Δράμας, παρά τις συνεχείς ενημερώσεις για τον κίνδυνο που υπάρχει και παρά τις προσπάθειες των δήμων να αμβλύνουν το πρόβλημα. Τουλάχιστον οι δήμοι Δοξάτου και Νευροκοπίου έχουν αναλάβει τέτοιες πρωτοβουλίες, με αποτέλεσμα τα προβλήματα ρύπανσης από τις συσκευασίες φυτοφαρμάκων να είναι ηπιότερα στις περιοχές τους, αν και δεν έχουν σταματήσει πλήρως.
Από την πλευρά των υπηρεσιών θεωρείται ότι για την αντιμετώπιση του προβλήματος θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα στην ενημέρωση και της ευαισθητοποίηση των αγροτών από το σύνολο των δήμων, ενώ θα πρέπει να γίνουν και βήματα οργανωμένης αντιμετώπισης του προβλήματος, στη λογική που προχώρησε περισσότερο ο Δήμος Δοξάτου.
Μιλώντας στα ΧΡΟΝΙΚΑ της Δράμας ο γεωπόνος της ΔΑΟΚ Δράμας κ. Κώστας Σίμογλου, επισημαίνει ότι συνεχίζουν να υπάρχουν σημεία στο Νομό Δράμας όπου βρίσκονται κενές συσκευασίες φυτοφαρμάκων μετά τη χρήση τους και μάλιστα υπάρχουν σημεία που μπορεί να δει κανείς συσσωρευμένα τέτοιες συσκευασίες. Ο ίδιος τόνισε ότι προφανώς πρόκειται για μια προβληματική κατάσταση. Τα σημεία αυτά βρίσκονται συνήθως εκεί που γίνεται υδροληψία, είτε πρόκειται για συγκεκριμένες βρύσες που διευκολύνουν τους καλλιεργητές να γεμίσουν τα βυτία, είτε σε σημεία που αντλείται νερό από μη οργανωμένες πηγές όπως για παράδειγμα από το αρδευτικό δίκτυο. Η κατάσταση της ρύπανσης παραμένει στα ίδια επίπεδα δυστυχώς και όπως επισημαίνει ο κ. Σίμογλου, δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα προς το καλύτερο με το πέρασμα του χρόνου.
Ωστόσο όπως αναφέρει ο κ. Σίμογλου υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις: «Ο Δήμος Δοξάτου συνεχίζει να κινείται οργανωμένα προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, με σημεία οργανωμένης συλλογής κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων στα σημεία των υδροληψιών. Για το θέμα αυτό ο Δήμος Δοξάτου συνεργάζεται με εταιρεία κατάλληλη για την ανακύκλωση των συσκευασιών. Πιστεύω ότι ο Δήμος Δοξάτου έχει δώσει μια αρκετά καλή λύση με καλή οργάνωση αποκομιδής και προφανώς με ενημέρωση που προηγήθηκε στους δημότες. Αυτό γίνεται από όσο γνωρίζω και στο Δήμο Νευροκοπίου. Παρόλα αυτά εκεί έχουμε εντοπίσει στο παρελθόν σημεία με κενές συσκευασίες φυτοφαρμάκων. Από όσο γνωρίζω στους υπόλοιπους δήμους δεν υπάρχει τέτοιο συγκεκριμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης. Πιστεύω ότι το πρόβλημα είναι καθαρά θέμα συνείδησης. Αν οι συσκευασίες δεν πετιούνται στο περιβάλλον τότε το πρόβλημα θα σταματήσει να υπάρχει. Η χρήση των γεωργικών φαρμάκων με απόρριψη των κενών συσκευασιών στο περιβάλλον θεωρείται μη εγκεκριμένη. Η νομοθεσία στα γεωργικά φάρμακα ρυθμίζεται από τις ΔΑΟΚ αλλά το θέμα είναι ότι οι περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να εντοπιστούν εν τη γενέσει τους».
Η ΔΑΟΚ Δράμας με χθεσινή ανακοίνωσή της επεσήμανε ότι στελέχη της υπηρεσίας εντοπίζουν την παρουσία απορριφθέντων κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων σε αρδευτικά κανάλια, δίπλα σε αγρούς, ή σε σημεία υδροληψίας για το γέμισμα των ψεκαστικών μηχανημάτων. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται συχνά ακόμη και σε οργανωμένα σημεία υδροληψιών, παρά την εκεί παρουσία κάδων απορριμμάτων. Παρατηρείται δε και το φαινόμενο καύσης των συσκευασιών σε διάφορα σημεία πλησίον τού αρδευτικού δικτύου. Τα παραπάνω συνιστούν έκνομη, ασυνείδητη συμπεριφορά αδιαφορίας από μερίδα χρηστών γεωργικών φαρμάκων.
Στην ίδια ανακοίνωση η ΔΑΟΚ υπενθύμισε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα τού Έργου Ελέγχου Χημικής Ποιότητας Αρδευτικών Υδάτων που αφορούσε στην περίοδο 2010-2012 και ειδικότερα στο τμήμα που αφορά στη Λεκάνη Απορροής Αγγίτη-Δράμας, μεταξύ άλλων διαπιστώθηκε ότι: Α) Στα επιφανειακά και υπόγεια νερά της λεκάνης Αγγίτη-Δράμας ανιχνεύθηκε ένα ευρύ φάσμα γεωργικών φαρμάκων. Β) Οι συγκεντρώσεις γεωργικών φαρμάκων στα νερά των ποταμών ήταν σημαντικά υψηλότερες την περίοδο Μαΐου-Ioυνίου. Η περίοδος αυτή ακολουθεί την ανοιξιάτικη εφαρμογή των περισσοτέρων γεωργικών φαρμάκων. Γ) Κατά τη διερεύνηση της λεκάνης Αγγίτη-Δράμας διαπιστώθηκαν σημειακές πηγές ρύπανσης από γεωργικά φάρμακα μόνο από θέσεις πλυσίματος/γεμίσματος ψεκαστήρων.
Η ΔΑΟΚ Δράμας κατέστησε σαφές ότι η πρακτική της ανεξέλεγκτης απόρριψης των συσκευασιών στο περιβάλλον επιβαρύνει τη σημειακή χημική ρύπανση που παρατηρείται στις θέσεις υδροληψίας των ψεκαστικών μηχανημάτων και ότι απαγορεύεται η απόρριψη των συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων στο περιβάλλον, όπως απαγορεύεται η καύση των συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων, από τη νομοθεσία των γεωργικών φαρμάκων, την περιβαλλοντική νομοθεσία και την ισχύουσα πυροσβεστική διάταξη. Υπενθύμισε δε ότι σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία «Σε όποιον χρησιμοποιεί γεωργικά φάρμακα χωρίς να τηρεί τα αναγραφόμενα στη συσκευασία ή την ετικέτα τους, επιβάλλεται πρόστιμο από εκατόν πενήντα (150) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ». Στις ετικέτες όλων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, στο σημείο των Οδηγιών Χρήσης περιέχεται η εξής διάταξη, που προκύπτει από τις αντίστοιχες εγκρίσεις κυκλοφορίας των σκευασμάτων: «Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας».
Η ΔΑΟΚ Δράμας έκανε έκκληση στους δήμους της Π.Ε. Δράμας, να μεριμνήσουν για την άμεση απομάκρυνση των πεταμένων κενών συσκευασιών, για την αποκατάσταση των σημείων υδροληψίας σε χώρους δικής τους ευθύνης και την τοποθέτηση ειδικών πινακίδων στα σημεία αυτά. Επίσης απηύθυνε έκκληση προς τους Τ.Ο.Ε.Β. της Π.Ε. Δράμας να μεριμνήσουν, ομοίως, για την απορρύπανση και αποκατάσταση των αντίστοιχων σημείων που βρίσκονται στο αρδευτικό δίκτυο, να ελέγχουν την ρύπανση τού αρδευτικού δικτύου από πεταμένες συσκευασίες φαρμάκων και να τοποθετήσουν ειδικές πινακίδες στα σημεία αυτά.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!