Όταν η ηθική συναντάει την πολιτική…

0
1250


Της Αλεξάνδρας Μπακάλη
Υποψ. Δημοτική Σύμβουλος “Project για τη Δράμα

O Αριστοτέλης είναι ο πρώτος που ασχολήθηκε συστη­ματικά με το ηθικό πρόβλημα, είναι ο ιδρυτής της Ηθικής ως φιλοσοφικής επιστήμης. Πηγή της ηθικής είναι ο ορθός λόγος. Αυτός ανακαλύπτει και προσδιορίζει το ηθικά πρέπον. Στην εκτίμηση του ηθικού δεν έχει θέση το συναίσθη­μα, η συνείδηση ή κάποιος θεϊκός νόμος.

Μια συντηρητική αντίληψη θέ­λει την πολιτική και την πολιτεία να υπηρετούν και να προάγουν ένα ηθικό πρότυπο ζωής.
Υπήρξαν κοινωνίες, όπως η αρχαία ελληνική, που ανέπτυξαν στενή σχέση μεταξύ ηθικής και πολιτικής. Όπου η συνύπαρξη αυτή κατέστη πραγματικότητα, το αποτέλεσμα για την ποιότητα της ζωής των πολιτών ήταν ευτυχές. Στο σύγχρονο κόσμο, ωστόσο, η συνύπαρξη πολιτικής και ηθικής έχει θεωρηθεί και εξακολουθεί να θεωρείται από πολλούς ως ουτο­πία. Αυτό οφείλεται σε πολλούς κοινωνικούς και πολιτικούς παρά­γοντες, τους οποίους προσεγγίζει η παρούσα εργασία. Είναι δεδο­μένο, πάντως, ότι υπάρχει στον τομέα αυτό ένα πρόβλημα.
Η ηθική είναι σχέση προς τον άλλο, σεβασμός των δικαιωμάτων, των αναγκών και των επιθυμιών του, που έχει σαν αποτέλεσμα την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Αυτό σημαίνει ότι η ηθική δεν αρκείται μόνο στον προσδιορισμό του τι είναι καλό και σωστό, αλλά προ­ϋποθέτει και την υλοποίησή του. Χωρίς την πρακτική εφαρμογή η αξία του καλού μένει, απλώς, στο χώρο της προθέσεως.
Ο Αριστοτέλης υποστηρίζει ότι υπάρχει απόλυτη συνάφεια ηθικής και πολιτικής, καθώς η πόλη είναι προϋπόθεση δημιουργίας ηθικών ανθρώπων. Η πόλη δεν έχει στόχο μόνο την επιβίωση των ανθρώ­πων, αλλά την οργανωμένη και τελεολογικά προσανατολισμένη συνύπαρξη που εξασφαλίζει το ευ ζην. Το απόφθεγμα του Αριστο­τέλη «ο άνθρωπος είναι από τη φύση του πολιτικό ζώο», έχει και την ηθική του διάσταση. Η ηθική τελείωση του ανθρώπου πραγ­ματώνεται μέσα σε μια πολιτική κοινότητα, ενώ και η τελειότητα της πολιτικής οργάνωσης έχει άμεση συνάφεια με την ηθική ποιότητα των πολιτών. Θεωρητικά ο Δήμος υπάρχει ακριβώς για να υπηρετεί τα συμ­φέροντα αυτής της κοινότητας, την ασφάλειά της και την τάξη αρχικά, την ισότητα, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη στη συνέχεια.
Τα προβλήματα δεν έχουν ιδι­οκτήτη, αφορούν την κοινωνία, τους πολίτες και συνεπώς τους μαζικούς τοπικούς φορείς, οι οποί­οι υπάρχουν για να αγωνίζονται γι’ αυτά, για να διεκδικούν την αντιμε­τώπισή του από τους αρμόδιους. Υποχρέωση, δουλειά όλων είναι να βλέπουν, να ψάχνουν τα προ­βλήματα, να βρίσκουν την λύση και να διεκδικούν το αποτέλεσμα.

Ποιος είναι εν τέλει ο ηθικός πολιτικός;
Είναι ένα στοχαστικό και ευαί­σθητο άτομο, ικανό να χρησιμο­ποιεί τη λογική, αλλά και να ανέχε­ται την κριτική και τη συναισθημα­τική αμφιθυμία που ενυπάρχει στις ατομικές και ομαδικές σχέσεις. Ένα άτομο έτοιμο να κουβαλήσει τις ανάγκες του λαού, συναισθη­ματικές και σωματικές, έτοιμο να γίνει ακόμα και αποδιοπομπαίος τράγος, αλλά που θα μπορέσει ωστόσο να μείνει πιστός στο πρω­ταρχικό καθήκον του διορισμού του: την υπηρεσία των πολιτών.
Στόχος του Project για την Δρά­μα ο προσδιορισμός των προβλη­μάτων και η επίλυση αυτών.
Και όπως λέει ο Ησίοδος «τής αρετής ίδρωτα θεοί προπάροιθεν έθηκαν αθάνατοι».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!