Πενήντα θέσεις μέσω κοινωφελούς εργασίας στην Δομή Φιλοξενίας Δράμας

0
5226

Μέχρι 12 Νοεμβρίου οι αιτήσεις

Τη δράση «Πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ΤΟΣΚΕΔΠ και δομές προσωρινής υποδοχής ή φιλοξενίας μέσω Δήμων, Περιφερειών και της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής – Γ’ κύκλος” καταρτίζει η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων (ΓΓΔΚΑΠ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠΕΚΑΑ).

Η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερό­μενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω ξεκί­νησε χθες Τετάρτη 31/10/2018 και ώρα 14:00 και λήγει τη Δευτέρα 12/11/2018 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, για 2.082 θέσεις πλήρους απασχόλησης, που δημιουργούνται στο πλαί­σιο του Προγράμματος.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο –απο­κλειστικά μέσω του διαδικτύ­ου– στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), χρησιμοποιώ­ντας το σχετικό πεδίο υποβο­λής ηλεκτρονικής αίτησης.

Ο συνολικός προϋπολογι­σμός της Δράσης ανέρχεται περίπου στα 16.000.000 ευρώ από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι­νωνικής Αλληλεγγύης, ο οποί­ος κατανέμεται ως εξής: για το έτος 2018: 7.000.000 ευρώ και για το έτος 2019: 9.000.000 ευρώ.

Η Δράση έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανερ­γίας πληθυσμιακών ομάδων, που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μα­κράς ύφεσης, που υφίσταται η ελληνική οικονομία, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απα­σχόλησης Εργατικού Δυναμι­κού. Αποβλέπει στην ενίσχυση της απασχόλησης των ανέρ­γων, στην ένταξη/επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και, ταυτόχρονα, μέσω Προγραμ­μάτων Κοινωφελούς Χαρα­κτήρα στην αντιμετώπιση της υποδοχής των προσφύγων στη χώρα μέσω της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών πρώτης υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών, δεδομένης της κοινω­νικοοικονομικής κατάστασης που έχει προκαλέσει η εισροή προσφύγων στη χώρα κατά τα τελευταία έτη.

Αντικείμενο του προγράμμα­τος είναι η δημιουργία 2.082 θέσεων πλήρους απασχό­λησης και η προώθηση της απασχόλησης των ανέργων μέσω της τοποθέτησής τους σε περιφερειακές υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, συμπεριλαμβανομέ­νων των Τοπικών Συντονιστι­κών Κέντρων Διαχείρισης Προ­σφυγικής Κρίσης (ΤΟΣΚΕΔΠ), για συνολικό χρονικό διάστημα οκτώ μηνών.

Στο πλαίσιο του προγράμμα­τος στην Δράμα προκηρύσσο­νται 50 θέσεις οι οποίες περι­γράφονται στον πίνακα.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!