Πράσινο φως για την ένταξη του Δάσους Φρακτού στα μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO

0
3098

Τη χρηματοδότηση για την ένταξη του Παρθένου Δάσους του Φρακτού στα μνημεία της UNESCO αποφάσισε το Πράσινο Ταμείο
Αναστάσιος Καγιάογλου στα «Χ»: «Είμαι σαφώς ικανοποιημένος από την εξέλιξη που έχουμε. Στόχος μας είναι να δώσουμε κίνητρα ανάπτυξης και να υπάρξει εξωστρέφεια»

Τη χρηματοδοτική κάλυψη της ένταξης του έργου: «Ένταξη του Παρθένου Δάσους του Φρακτού στη λίστα των Μνημείων Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2020» αποφάσισε το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 23 Δεκεμβρίου. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η διάθεση συνολικού ποσού 35.000 ευρώ για την υλοποίηση του έργου.
Ο Δήμαρχος Παρανεστίου κ. Αναστάσιος Καγιάογλου για τη συγκεκριμένη εξέλιξη σημείωσε στα «ΧΡΟΝΙΚΑ της Δράμας» ότι ο Δήμος Παρανεστίου έχει ξεκινήσει προσπάθεια για την ένταξη του Παρθένου Δάσους ως μνημείο ιστορικής κληρονομιάς και φυσικού κάλλους στη λίστα των Μνημείων Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ξεκινήσει συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, ενώ ταυτόχρονα, υπήρξε ενδιαφέρον από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειμένου να βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια. Μέσω του Υ.Π.ΕΝ. υπήρξε πρόταση προς το Πράσινο Ταμείο για να χρηματοδοτηθεί αυτή η προσπάθεια του Δήμου Παρανεστίου. Έτσι, στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου που έγινε στις 23 Δεκεμβρίου, εγκρίθηκε το ποσό των 35.000 ευρώ, το οποίο αφορά την υποστήριξη της πρότασης ένταξης του Παρθένου Δάσους στη λίστα των Μνημείων Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO.
«Η προετοιμασία του φακέλου της πρότασης έχει ήδη αρχίσει. Εκεί θα περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης του αιτήματος, δηλαδή τεχνικές εκθέσεις, αναλυτική καταγραφή και επιστημονική αξιολόγηση της κατάστασης στο Φρακτό κλπ. Θα έρθουν επιστήμονες από πολλά μέρη του κόσμου και θα εργαστούν για τη συγκέντρωση αυτών των στοιχείων που θα σταλούν στην επιτροπή της UNESCO, προκειμένου να εγκριθεί το αίτημα του Δήμου Παρανεστίου. Είμαι σαφώς ικανοποιημένος από την εξέλιξη που έχουμε. Στόχος μας είναι να δώσουμε κίνητρα ανάπτυξης και να υπάρξει εξωστρέφεια» σημείωσε ο κ. Καγιάογλου.
Ενδεικτική της στήριξης που υπάρχει από την πλευρά της πολιτείας στην προσπάθεια του Δήμου Παρανεστίου είναι και η επιστολή που έστειλε ο πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου κ. Σταθόπουλος στον Δήμαρχο Παρανεστίου, με την οποία εύχεται καλή επιτυχία, καθώς, όπως αναφέρει, η κίνηση αυτή θα αναδείξει το πολύτιμο αυτό μνημείο της φύσης στην περιοχή αλλά και την πατρίδα μας συνολικά.
Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου: «O Δήμος Παρανεστίου έχει ξεκινήσει προσφάτως την προετοιμασία υποβολής φακέλου υποψηφιότητας ένταξης του Παρθένου Δάσους Φρακτού, που ανήκει σε αυτόν, στη λίστα των μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO (World Heritage List). Στην προσπάθεια αυτή, ο Δήμος μας έχει αρωγό την Εθνική Επιτροπή της χώρας μας για την UNESCO, όπως και την Πανεπιστημιακή Έδρα της UNESCO με acronym Con – E – Ect, η οποία είναι εγκαθιδρυμένη στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, το οποίο εδρεύει στη Δράμα και ανήκει στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Η ένταξη του Παρθένου Δάσους Παρανεστίου στην προαναφερθείσα λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς πέραν του ότι θα αποτελεί την πρώτη ένταξη μνημείου φυσικού κάλλους της χώρας μας στον κατάλογο αυτό, θα βοηθήσει και στην ανάδειξη και αναγνωρισιμότητα του Παρθένου Δάσους σε παγκόσμιο επίπεδο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ευρύτερη περιοχή αλλά και την Ελλάδα.
Επιπρόσθετα, και ανεξάρτητα από την προαναφερθείσα υποβολή, πρόκειται να γίνει προσπάθεια ώστε να ενταχθεί το Παρθένο Δάσος και στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO, γεγονός που δεν αντιβαίνει στην προαναφερθείσα ένταξή του στη World Heritage List. Για την προετοιμασία των ανωτέρω προτάσεων θα απαιτηθεί η συνδρομή ομάδας εμπειρογνωμόνων, η οποία σε αμφότερες τις περιπτώσεις θα αναλάβει να υλοποιήσει τα κάτωθι:
α. Αναλυτική καταγραφή και επιστημονική αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και συγκερασμός των αποτελεσμάτων από τις μέχρι τώρα υφιστάμενες σχετικές μελέτες για την περιοχή ενδιαφέροντος.
β. Τεχνικές εκθέσεις, οι οποίες θα συνταχθούν με τη συνεργασία και τις οδηγίες ειδικών επιστημόνων διεθνούς εμβέλειας, που έχουν εμπειρία επιτυχούς υποβολής φακέλων για ένταξη στο World Heritage List περιοχών άλλων χωρών, όπως και στο Global Geoparks Network.
γ. Σύνταξη και υποβολή των σχετικών φακέλων της υποψηφιότητας του Παρθένου Δάσους Φρακτού, αρχικά στους εθνικούς αρμόδιους φορείς και εν συνεχεία στο World Heritage Center της UNESCO όπως και στο Global Geoparks Council του ίδιου οργανισμού.
Υπολογίζεται ότι ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση των υπό τα α, β και γ αναφερομένων ανέρχεται στους 12 έως 15 περίπου μήνες, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα της έγκαιρης κατάθεσής τους προς τις αρμόδιες επιτροπές. Με βάση όλα τα ανωτέρω, το αίτημα για την οικονομική συνδρομή του Πράσινου Ταμείου προς τον Δήμο Παρανεστίου προκειμένου να προχωρήσει στην υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων ανέρχεται στο ποσό των 35.000€».

Τι προηγήθηκε της απόφασης
Τον Αύγουστο του 2020 ψηφίστηκε από τον Δήμο Παρανεστίου το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) για τη σύνταξη φακέλου υποψηφιότητας, προκειμένου το Παρθένο Δάσος Φρακτού, το οποίο ανήκει στον Δήμο Παρανεστίου, να ενταχθεί στα μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
Το ΔΙ.ΠΑ.Ε., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό οργανισμό της UNESCO, έχει Εγκαθιδρυμένη Πανεπιστημιακή Έδρα UNESCO με ακρωνύμιο Con-E-Ect και γνωστικό πεδίο τη διατήρηση των παρόχθιων και δελταϊκών οικοσυστημάτων και τις δράσεις οικοτουρισμού σε αυτά. Ο στόχος της Έδρας είναι να ενώσει δυνάμεις με εθνικούς, περιφερειακούς και διεθνείς φορείς, προκειμένου να επεξεργαστούν ένα Διεθνές Πλαίσιο Κοινής Στρατηγικής για τη διατήρηση των παρόχθιων και δελταϊκών οικοσυστημάτων και την ανάπτυξη του οικοτουρισμού και άλλων οικονομικών δράσεων συμβατών με τον χαρακτήρα των περιοχών αυτών.

H ένταξη του Παρθένου Δάσους στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων
Ταυτόχρονα, ο Δήμος Παρανεστίου κινείται ταυτόχρονα και για την ένταξη του Παρθένου Δάσους στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO. Τα Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO οφείλουν να πληρούν υψηλά στάνταρ ποιότητας και προσφερόμενων υπηρεσιών και αξιολογούνται κάθε τέσσερα χρόνια μέσα από ένα αυστηρό πρωτόκολλο. Οι δραστηριότητες των Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων UNESCO επεκτάθηκαν σε όλο τον κόσμο και σήμερα συμμετέχουν σε αυτό 140 περιοχές από 37 χώρες.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ