Προχωρά η διαδικασία για το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο του Δ. Παρανεστίου

0
2669

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παρανεστίου, το σχέδιο της σύμβασης
του Δήμου με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης προκειμένου ο πρώτος να υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης για το έργο με τίτλο : «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου Παρανεστίου» στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, για την υποβολή προτάσεων πράξεων που αφορούν την «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη». Τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια αποτελούν σύνολα κειμένων, χαρτών και διαγραμμάτων με τα οποία καθορίζονται το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης, οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης, καθώς και κάθε άλλο μέτρο, όρος ή περιορισμός που απαιτείται για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση της περιοχής ενός πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α… Επίσης, τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια καλύπτουν την έκταση ενός Δήμου. Μπορεί επίσης να εκπονούνται σε διαδημοτικό επίπεδο, έπειτα από σχετικές αποφάσεις των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων. Τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων και περιέχουν τις αναγκαίες ρυθμίσεις για την επίτευξη των σκοπών τους… Το αντικείμενο της μελέτης «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Παρανεστίου» αφορά στην σύνταξη χωροταξικής μελέτης με στόχο την οργάνωση και ανάπτυξη του συνόλου της εδαφικής περιοχής του πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α. Παρανεστίου μέσω κατευθύνσεων και μέτρων. Η στρατηγική χωρικής ανάπτυξης θα καθορίσει το πλαίσιο για τις κατηγορίες περιοχών χρήσεων γης, τους όρους και περιορισμούς δόμησης για
τις Δημοτικές Ενότητες Παρανεστίου και Νικηφόρου του Δήμου, τα μεγέθη ανάπτυξης και τη γενική πολεοδομική οργάνωση… Τα Τ.Χ.Σ. επιδιώκουν την ανάπτυξη που συνθέτει κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς στόχους με σκοπό την:
1. Επίτευξη διατηρήσιμης οικονομικής ανάπτυξης με δημιουργία ισχυρής παραγωγικής βάσης και έμφαση στην καινοτομία και την αύξηση της απασχόλησης.
2. Εδαφική και κοινωνική συνοχή, δίκαιη κατανομή πόρων και άρση αποκλεισμών.
3. Προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας, του τοπίου
και την αειφόρο χρήση των πόρων». Η εν λόγω χωροταξική μελέτη έχει ως κύριο στόχο την αξιοποίηση και ανάδειξη των δυνατοτήτων του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της περιοχής μελέτης και τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της. Έτσι, η μελέτη Τ.Χ.Σ. θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο σχεδιασμού για το Δήμο Παρανεστίου για τα επόμενα χρόνια.
4. Τη σύνταξη κύριας χωροταξικής μελέτης Τ.Χ.Σ. του νόμου 4447/ 2016 βάσει των τεχνικών προδιαγραφών, όπως ορίστηκαν με Υπουργική Απόφαση για το σύνολο της εδαφικής επικράτειας του Δήμου Παρανεστίου έκτασης 1.037.820 στρεμμάτων. Η κύρια αυτή
μελέτη καθορίζει, μέσω κατευθύνσεων και μέτρων την στρατηγική χωρικής ανάπτυξης, κατηγορίες περιοχών χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στις δημοτικές ενότητες, τα μεγέθη ανάπτυξης και τη γενική πολεοδομική οργάνωση των οικιστικών υποδοχέων που αποτελούν τον ΟΤΑ είτε αυτοί σχεδιάζονται εξ’ αρχής είτε αναθεωρούνται.
5. Τη σύνταξη Ειδικής Μελέτης Εκτίμησης Γεωλογικών Κινδύνων και Γεωλογικής Καταλληλότητας Οικιστικών Περιοχών, ως υποστηρικτική της κύριας μελέτης των Τ.Χ.Σ. και για τις περιοχές οι οποίες δεν καλύπτονται από μελέτες της προηγούμενης περιόδου σχεδιασμού …

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!