Πρόγραμμα ενίσχυσης ανταγωνιστικότητας ελληνικών επιχειρήσεων

0
697

Το πρόγραμμα «Business Innovation Greece» είναι μέρος των επιχορηγήσεων ΕΟΧ1 και Νορβηγίας 2014-2021, και προσφέρει χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις με στόχο τη στήριξη του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα της Ελλάδας. Τη διαχείριση του ταμείου του προγράμματος, καθώς και όλη την επικοινωνία αυτού, έχει αναλάβει ο οργανισμός Innovation Norway.
Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί στην καινοτομία, που αποτελεί βασικό συστατικό για την αύξηση της αποδοτικότητας αλλά και της ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης. Η οικονομική στήριξη που θα λάβει κάθε επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επέκταση των δραστηριοτήτων της καθώς και για την ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων αναπτυξιακών σχεδίων και εμπορικών δραστηριοτήτων.
Το συνολικό διαθέσιμο ποσό για τη χρηματοδότηση έργων στην παρούσα πρόσκληση είναι 19.000.000 ευρώ και επιμερίζεται σε δύο προγράμματα ως ακολούθως:

Πρόγραμμα για μεμονωμένα έργα:
Το συνολικό διαθέσιμο ποσό για τη χρηματοδότηση έργων σε αυτό το πρόγραμμα ανέρχεται σε 15.400.000 ευρώ, τα οποία επιμερίζονται στους τρεις τομείς του προγράμματος:
• Καινοτομία στην πράσινη βιομηχανία: 6.500.000 ευρώ.
• Γαλάζια ανάπτυξη: 6.500.000 ευρώ.
• Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ): 2.400.000 ευρώ.Πρόγραμμα μικρών επιχορηγήσεων (SGS) 1:
Ο συνολικός προϋπολογισμός αυτού του προγράμματος ανέρχεται σε 3.600.000 ευρώ, τα οποία επιμερίζονται με βάση τα παρακάτω ενδεικτικά ποσά:
• Καινοτομία στην πράσινη βιομηχανία: 1.500.000 ευρώ.
• Γαλάζια ανάπτυξη: 1.500.000 ευρώ.
• ΤΠΕ: 600.000 ευρώ.

Επιλέξιμα έργα ανά τομέα
Καινοτομία στην πράσινη βιομηχανία – Μείωση και επαναχρησιμοποίηση
Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, σε αυτήν την ενότητα το πρόγραμμα ενθαρρύνει την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που σχετίζονται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ηλιακή, αιολική και βιομάζα) και με τεχνολογίες για την ενεργειακή αποδοτικότητα, την αποθήκευση ενέργειας, αλλά και τη διαχείριση του νερού στα νησιά. Επιπλέον, χρηματοδοτεί και καινοτόμους οικολογικές λύσεις στη βιομηχανία των τροφίμων, των κατασκευών, αλλά και της διαχείρισης αποβλήτων.

Γαλάζια ανάπτυξη – Διαφοροποίηση των επιχειρήσεων
Σε αυτήν την ενότητα το πρόγραμμα υποστηρίζει την ανάπτυξη νέων λύσεων για τον ναυτικό και τον ναυτιλιακό τομέα. Ειδικότερα, θα ενθαρρύνει τον εκσυγχρονισμό των αλιευτικών σκαφών και των φεριμπότ, την ανάπτυξη του παραθαλάσσιου και θαλάσσιου τουρισμού, την ανάπτυξη επιχειρήσεων βιοοικονομίας. Επικεντρώνεται, επίσης, στην προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών και λύσεων για την προμήθεια νερού στα νησιά, συμπεριλαμβανομένης και της αφαλάτωσης, για τη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων –ειδικά των πλαστικών αποβλήτων στους ωκεανούς– αλλά και για τη βέλτιστη χρήση των απορριμμάτων που παράγονται από την αλιεία.

Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ)
Οι τεχνολογικές λύσεις πληροφορικής και επικοινωνίας δημιουργούν ευκαιρίες με δυνητικά υψηλή καινοτομία και πράσινο οικολογικό αποτύπωμα. Το πρόγραμμα στοχεύει στη διεύρυνση των λύσεων για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στον τομέα του ΤΠΕ μέσω καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Χρηματοδότηση
Μια μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να λάβει χρηματοδότηση για το 50% του κόστους υλοποίησης του έργου, ενώ μια μεγάλη επιχείρηση θα λάβει κάτω του 50%. Το ύψος της χρηματοδότησης θα προσδιορίζεται κατά περίπτωση ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, το είδος του έργου και την τοποθεσία του στην Ελλάδα.
Μια ελληνική επιχείρηση μπορεί να αιτηθεί το λιγότερο 200.000 ευρώ και το περισσότερο 1.500.000 ευρώ ανά έργο. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να αιτηθούν και μικρότερα ποσά από 50.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ ανά έργο. Να σημειωθεί ότι μόνο μία αίτηση χρηματοδότησης έργου μπορεί να κατατεθεί από κάθε επιχείρηση σε κάθε δημόσια πρόσκληση.
Η χρηματοδότηση από τον οργανισμό Innovation Norway, μέσω του προγράμματος, μπορεί να συνδυαστεί με κάποιο διαφορετικό και ανεξάρτητο εγγυητικό σχήμα υπό την ευθύνη του Ελληνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ETEAN). Στόχος είναι να διασφαλιστεί η απαραίτητη συγχρηματοδότηση του εγκεκριμένου κάθε φορά έργου.

Ελάχιστο και μέγιστο ποσό επιχορήγησης ανά έργο
Το ελάχιστο ποσό της αιτούμενης επιχορήγησης για το πρόγραμμα για μεμονωμένα έργα στους τομείς της καινοτομίας στην πράσινη βιομηχανία, της γαλάζιας ανάπτυξης και των ΤΠΕ είναι 200.000 ευρώ. Το μέγιστο ποσό της αιτούμενης επιχορήγησης είναι 1.500.000 ευρώ.
Αντίστοιχα για το πρόγραμμα μικρών επιχορηγήσεων (SGS 1) στους τομείς της καινοτομίας στην πράσινη βιομηχανία, της γαλάζιας ανάπτυξης και ΤΠΕ, το ελάχιστο ποσό της αιτούμενης επιχορήγησης είναι 50.000 ευρώ, ενώ το μέγιστο ποσό της αιτούμενης επιχορήγησης μπορεί να φτάσει τις 200.000 ευρώ.
Πλήρη στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στη διεύθυνση: https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/greece–business-development-innovation-and-smes/
Αιτήσεις υποβάλλονται το αργότερο έως την Τρίτη, 1η Οκτωβρίου 2019.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ