Προκηρύχθηκαν 114 θέσεις εκθετών στις λαϊκές αγορές 4 δήμων της Δράμας

0
3861

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 31 Αυγούστου μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου.

Σε προκήρυξη για την απόδοση θέσης εκθέτη στις Λαϊκές Αγορές των δήμων Δράμας, Παρανεστίου, Προσοτσάνης και Δοξάτου της Π.Ε. Δράμας σε επαγγελματίες πωλητές προχώρησε χθες Τρίτη η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας. Πρόκειται για την απόδοση θέσεων σε επαγγελματίες πωλητές που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές ευθύνης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για λιγότερες από 5 ημέρες την εβδομάδα.
Στο πλαίσιο αυτό προκηρύσσονται:
Στον Δήμο Δράμας: Λαϊκή Αγορά Δ.Δ. Δράμας – 8 θέσεις για τον Τομέα Διατροφικών Προϊόντων και Τομέα Βιομηχανικών Ειδών.
Στον Δήμο Παρανεστίου: Λαϊκή Αγορά Δ.Δ. Παρανεστίου – 3 θέσεις για τον Τομέα Διατροφικών Προϊόντων – 22 θέσεις για τον Τομέα Βιομηχανικών Ειδών
Στο Δήμο Προσοτσάνης: α) Λαϊκή Αγορά Δ.Δ. Προσοτσάνης – 10 θέσεις για τον Τομέα Διατροφικών Προϊόντων και Τομέα Βιομηχανικών Ειδών β) Λαϊκή Αγορά Δ.Δ. Φωτολίβους – 20 θέσεις για τον Τομέα Διατροφικών Προϊόντων και Τομέα Βιομηχανικών Ειδών
Στον Δήμο Δοξάτου: α) Λαϊκή Αγορά Δ.Δ. Καλαμπακίου – 21 θέσεις για τον Τομέα Διατροφικών Προϊόντων και Τομέα Βιομηχανικών Ειδών β) Λαϊκή Αγορά Δ.Δ. Αγίου Αθανασίου – 30 θέσεις για τον Τομέα Διατροφικών Προϊόντων και Τομέα Βιομηχανικών Ειδών.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται, στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Δράμας και στο Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού, στο διοικητήριο με τηλέφωνο επικοινωνίας το 2521 351 440. Θα γίνονται δεκτές από 31-8-2020 μέχρι 30-9-2020 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Οι αιτήσεις κατατίθενται από τον ενδιαφερόμενο αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του ενδιαφερομένου θεωρημένη από δημόσια αρχή. Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της προκήρυξης και να αναγράφονται σε αυτή οι θέσεις και οι λαϊκές αγορές στις οποίες επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος να τοποθετηθεί. Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση της ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Μοναδικό κριτήριο για τη μοριοδότηση είναι οι ημέρες που δεν δραστηριοποιείται ο υποψήφιος, ο οποίος θα λαμβάνει 1 μόριο, για κάθε ημέρα μη δραστηριοποίησής του. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι υποψήφιοι θα κατατάσσονται ανάλογα με το οικογενειακό τους εισόδημα, όπως αυτό διαμορφώνεται με βάση το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, ενώ σε περιπτώσεις εκ νέου ισοβαθμίας, θα διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.
Δικαιούχοι των θέσεων είναι οι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών που είναι κάτοχοι άδειας η οποία έχει εκδοθεί από Δήμο της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. και δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές ευθύνης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ