Προσλήψεις στα Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ. σε Δράμα και Καβάλα

0
1452

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα διαρκέσει έως την Κυριακή 29 Αυγούστου

Στην πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), σε ωρομισθίους θα προχωρήσει ο Ο.Α.Ε.Δ. και για την περιοχή μας. Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων άρχισε από χθες Πέμπτη 19 Αυγούστου στις 21:00 και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 29 Αυγούστου στις 23:59.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω πλατφόρμας στο gov.gr με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISNET στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr.
Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Κατάρτιση και εκπαιδευτικό περιεχόμενο → Αίτηση ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΙΕΚ – ΟΑΕΔ.

Στο Ι.Ε.Κ. του ΟΑΕΔ στη Δράμα που βρίσκεται στο 7ο χμ. Δράμας – Νευροκοπίου (τηλέφωνο 25210-81162) ζητούνται:

– ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ-Διατροφής Διαιτολογίας, ΠΕ-Πτυχίο Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, ΠΕ-Πτυχίο Ιστορίας – Αρχαιολογίας με κατεύθυνση Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης, ΠΕ04-Πτυχίο Χημικού, ΠΕ04-Πτυχίο Βιολόγου, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ21-Θεραπευτών Λόγου, ΠΕ23-Πτυχίο Ψυχολογίας ή ΠΕ02-ΦΠΨ με κατεύθυνση Ψυχολογία, ΠΕ61-Νηπιαγωγοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ΠΕ60- Νηπιαγωγοί (ελλείψει ΠΕ61), ΠΕ78-Πτυχίο Νομικής Σχολής, ΠΕ78-Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών (ελλείψει πτυχιούχων Νομικής Σχολής), ΠΕ79.01-Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ80- Οικονομίας (ΕΚ), ΠΕ81-Πτυχίο Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΠΕ82-Μηχανολόγοι (ΕΚ), ΠΕ83-Ηλεκτρολόγοι (ΕΚ), ΠΕ84-Ηλεκτρονικοί (ΕΚ), ΠΕ85-Πτυχίο Χημικού Μηχανικού, ΠΕ86-Πληροφορικής (ΕΚ), ΠΕ87.01-Ιατρικής (ΕΕ), ΠΕ87-Νοσηλευτικής (ΕΕ), ΠΕ87-Πτυχίο Δημόσιας Υγιεινής, ΠΕ87-Πτυχίο Φυσικοθεραπευτή, ΠΕ87-Πτυχίο Αισθητικής, ΠΕ87- Πτυχίο Βρεφονηπιοκόμου, ΠΕ89-Πτυχίο Διακοσμητικής, ΠΕ89-Πτυχίο Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών, ΠΕ89-Πτυχίο Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης, ΠΕ89-Πτυχίο Φωτογραφίας, ΠΕ91.01-Πτυχίο Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ-Εξειδικευμένος 9 Ποδολόγος, ΠΕ-Σχεδιαστής Μόδας με αποδεδειγμένη τριετή προϋπηρεσία στο αντικείμενο.

– ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β’ Κύκλου
ΤΕ01.30-Πτυχίο Βοηθού Παιδοκόμου Βρεφονηπιοκόμου, ΤΕ-Σχεδιαστής Μόδας με αποδεδειγμένη τριετή προϋπηρεσία στο αντικείμενο, ΤΕ-Πτυχιούχος Κοπτικής–Ραπτικής με τριετή προϋπηρεσία στο αντικείμενο, ΤΕ-Πτυχίο Κομμωτικής, ΤΕ-Τεχνικός Αισθητικής Άκρων (Μανικιουρίστας), ΤΕ-Πτυχίο Αισθητικής, ΤΕ-Εξειδικευμένος Ποδολόγος, ΤΕ-Πτυχίο Μηχανικού Αυτοκινήτων, ΤΕ-Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων.

– ΔΕ-Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α’ Κύκλου, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ, Σχολής Μαθητείας του Ν. 1566/1985
ΔΕ-Πτυχίο Κομμωτικής, ΔΕ-Δερματοστίκτης (Tattoo), ΔΕ-Τεχνικός Αισθητικής Άκρων (Μανικιουρίστας), ΔΕ-Κουκλοπαίχτης (Θέατρο Σκιών), ΔΕ-Πτυχίο ΙΕΚ «Ειδικός Ενδυματολογίας και Σχεδίασης Μόδας», ΔΕ-Πτυχίο ΙΕΚ «Τεχνικός Τεχνολογίας Σχεδίασης Ενδύματος και Υποδήματος – Σχεδιαστής Μόδας» με διετή προϋπηρεσία στο αντικείμενο, ΔΕ-Εξειδικευμένος Ποδολόγος, ΔΕ-Πατρονίστ με τριετή προϋπηρεσία στο αντικείμενο, ΔΕ-Κόπτης με τριετή προϋπηρεσία στο αντικείμενο, ΔΕ-Πτυχιούχος Κοπτικής–Ραπτικής με τριετή προϋπηρεσία στο αντικείμενο.

– ΔΕ.ΕΤ-εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85, με τριετή προϋπηρεσία
ΔΕ.ΕΤ-Δερματοστίκτης (Tatoo), ΔΕ.ΕΤ-Τεχνικός Αισθητικής Άκρων (Μανικιουρίστας), ΔΕ.ΕΤ-Κουκλοπαίχτης (Θέατρο Σκιών).

 

Στο ΙΕΚ του ΟΑΕΔ στην Καβάλα που βρίσκεται στο Περιγιάλι (τηλέφωνο 2510-839088) ζητούνται:

– ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ-Διατροφής Διαιτολογίας, ΠΕ04-Πτυχίο Φυσικού, ΠΕ04-Πτυχίο Χημικού, ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ07-Γερμανικής Φιλολογίας, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ21-Θεραπευτών Λόγου, ΠΕ23-Πτυχίο Ψυχολογίας ή ΠΕ02-ΦΠΨ με κατεύθυνση Ψυχολογία, ΠΕ61-Νηπιαγωγοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ΠΕ60-Νηπιαγωγοί (ελλείψει ΠΕ61), ΠΕ78-Πτυχίο Νομικής Σχολής, ΠΕ79.01- Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ80-Οικονομίας (ΕΚ), ΠΕ86-Πληροφορικής, ΠΕ82-Μηχανολόγοι (ΕΚ), ΠΕ83-Ηλεκτρολόγοι (ΕΚ), ΠΕ85-Χημικοί Μηχανικοί (ΕΚ), ΠΕ-87 Πτυχίο Ιατρού, ΠΕ87- Πτυχίο Φαρμακοποιού, ΠΕ87-Νοσηλευτικής (ΕΕ), ΠΕ87-Πτυχίο Δημόσιας Υγιεινής, ΠΕ87-Πτυχίο Φυσικοθεραπευτή, ΠΕ87-Πτυχίο Αισθητικής, ΠΕ87-Πτυχίο Βρεφονηπιοκόμου, ΠΕ88.05-Φυσικού Περιβάλλοντος (ΕΕ), ΠΕ88-Πτυχίο Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων ή Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ91-Θεατρικής Αγωγής (ΕΚ), ΠΕ-Εξειδικευμένος Ποδολόγος.

– ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β’ Κύκλου
ΤΕ01.30-Πτυχίο Βοηθού Παιδοκόμου Βρεφονηπιοκόμου, ΤΕ-Πτυχίο Αισθητικής, ΤΕ-Πτυχίο Κομμωτικής, ΤΕ-Τεχνικός Αισθητικής Άκρων (Μανικιουρίστας), ΤΕ-Εξειδικευμένος Ποδολόγος, ΤΕ-Πτυχίο Μαγειρικής, ΤΕ-Πτυχίο Αρτοποιού – Ζαχαροπλάστη, ΤΕ-Πτυχίο Θερμοϋδραυλικού.

– ΔΕ-Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση , Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α’ Κύκλου, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ, Σχολής Μαθητείας του Ν. 1566/1985
ΔΕ-Τεχνικός Αισθητικής Άκρων (Μανικιουρίστας), ΔΕ-Πτυχίο Τεχνικός Αερίων Καυσίμων, ΔΕ-Κουκλοπαίχτης (Θέατρο Σκιών), ΔΕ-Δερματοστίκτης (Tattoo).

– ΔΕ.ΕΤ-εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85, με τριετή προϋπηρεσία
ΔΕ.ΕΤ-Δερματοστίκτης (Tatoo), ΔΕ.ΕΤ-Τεχνικός Αισθητικής Άκρων (Μανικιουρίστας), ΔΕ.ΕΤ-Κουκλοπαίχτης (Θέατρο Σκιών).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!