Σοβαρός κίνδυνος στη γέφυρα του Νέστου

Επισπεύδονται για λόγους ασφάλειας οι αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης

0
4032

Προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι οδηγοί που κινούνται μέσω της γέφυρας του ποταμού Νέστου στην περιοχή του Παρανεστίου. Ο σοβαρά επικείμενος κίνδυνος για τη ασφάλεια των διερχομένων καταδείχθηκε στην διάρκεια του τελευταίου Περιφερειακού Συμβουλίου που έγινε στο τέλος Αυγούστου και μάλιστα λήφθηκαν αποφάσεις για την επίσπευση των διαδικασιών αποκατάστασης των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται.

Θυμίζουμε ότι ύστερα από αίτημα του Δήμου Παρανεστίου, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης προχώρησε στις απαιτούμενες ενέργειες για την ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη στατικού ελέγχου και αποκατάστασης προβλημάτων φορέα και βάθρων της γέφυρας του ποταμού Νέστου επί της Ε. Ο. 14 Δράμα –Παρανέστι –Όρια Ν.Δράμας/Ν. Ξάνθης». Λόγω εργασιών συντήρησης της γέφυρας επί του ποταμού Νέστου στο Παρανέστι, έχει τοποθετηθεί επιπλέον σήμανση και απαγορεύεται η διέλευση φορτίων μεγαλυτέρων των 30tn, το όριο ταχύτητας είναι έως και 30 χλμ και η διέλευση είναι μονής κυκλοφορίας. Επίσης καλούνται μέχρι ολοκλήρωσης των εργασιών οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των ρυθμιστικών πινακίδων.

Τι επισημαίνουν οι υπηρεσίες
Στην προαναφερθείσα λοιπόν συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ενέκρινε τη προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την υλοποίηση του Έργου «Υποστύλωση 6ου φατνώματος γέφυρας ποταμού Νέστου στο Παρανέστι Δράμας επί της Ε.Ο. Νο 14», σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ του Ν.4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση
Κατα την εισήγησή του μάλιστα ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Κωνσταντίνος Καλούδης, έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ότι στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη στατικού ελέγχου και αποκατάστασης προβλημάτων φορέα και βάθρων της γέφυρας του ποταμού Νέστου επί της Ε. Ο. 14 Δράμα – Παρανέστι – Όρια Ν. Δράμας / Ν. Ξάνθης» υπεβλήθη από τον ανάδοχο μελετητή τεύχος εξέλιξης 1ης φάσης στο οποίο πέραν των άλλων διαπιστώνεται ότι η ποιότητα σκυροδέματος ανωδομής είναι πολύ χαμηλή και η κατάστασή του είναι προβληματική (πολλαπλές απομίξεις και οπές οι οποίες πολλές φορές έχουν ισχυρή διαβροχή), το φάτνωμα Νο 6 έχει πλήρη αστοχία, τα υπόλοιπα φατνώματα έχουν μερική αστοχία χάλυβα προέντασης και τα εφέδρανα είναι κατεστραμμένα σε ποσοστό άνω του 80%.
Προτάθηκε η λήψη άμεσων μέτρων με: – Κατάλληλη σήμανση κινδύνου, μείωσης ταχύτητας, μείωσης επιτρεπόμενου φορτίου διέλευσης – Άμεση υποστύλωση του φατνώματος Νο 6 προκειμένου να μην γίνει διακοπή της κυκλοφορίας διότι η γέφυρα αποτελεί την μοναδική διάβαση του ποταμού επί της Ε.Ο. Νο 14.
Υπενθυμίστηκε επίσης ότι η υπηρεσία τοποθέτησε άμεσα ρυθμιστικές πινακίδες και φορητούς φωτεινούς σηματοδότες, απαγόρευσε τη διέλευση φορτηγών άνω των τριάντα (30) τόνων καθώς και την ταυτόχρονη διέλευση οχημάτων και από τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας ενώ ταυτόχρονα δόθηκε εντολή στον μελετητή για την άμεση σύνταξη της μελέτης υποστύλωσης του φατνώματος Νο 6 της γέφυρας.
Από τα παραπάνω όπως υπογραμμίστηκε προκύπτει ο σοβαρά επικείμενος κίνδυνος για τη ασφάλεια των διερχομένων από την εν λόγω γέφυρα και η κατεπείγουσα ανάγκη άμεσης αποκατάστασης της ασφάλειας της δηλ. η εφαρμογή του άρθρου 32 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση», παραγρ.2γ για την υλοποίηση του έργου, που αποτελεί εξαιρετική διαδικασία, διότι συντρέχουν οι λόγοι που προαναφέρθηκαν.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ