Σταθμός Αλτσχάιμερ στον Δήμο της Δράμας

0
2283

Η δομή θα στεγάζεται στο ΚΗΦΗ όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Νομικού Πορσώπου του Δήμου Δράμας Α. Παναγιωτίδης

Σύντομα θα ανακοινωθεί από τον Δήμο της Δράμας η έναρξη του πρώτου σταθμού Αλτσχάιμερ που θα λειτουργήσει σε επίπεδο νομού. Ο σταθμός θα προσφέρει τις υπηρεσίες του σε δημότες ανεξαρτήτου ηλικίας, στους οποίους θα παρέχονται διαγνωστικές υπηρεσίες. Παράλληλα θα υλοποιείται και ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης των περιστατικών αυτής της μορφής σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρέοδρος του Νομικού Προσώπου του Δήμου της Δράμας κ. Αλ. Παναγιωτίδης μιλώντας στα ΧΡΟΝΙΚΑ.

Σταθμοί της Νόσου Alzheimer & Συναφών Διατα­ραχών λειτουργούν ήδη από τα προηγούμενα χρόνια για τους κατοίκους Δήμων άλλων περιο­χών κυρίως στην Αττική.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας τους, εξειδικευμένοι επιστήμο­νες όπως ιατρός νευρολόγος, ψυχολόγος & κοινωνικός λει­τουργός αποτελούν την επιστη­μονική ομάδα που υποστηρίζει την δωρεάν εξέταση βαθμού λειτουργίας της μνήμης και την ένταξη των συμμετεχόντων στις ανάλογες ομάδες πρόληψης και δημιουργικής απασχόλη­σης.

Τα προγράμματα αυτά πραγματοποιούνται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας των Δήμων, σε συνεργασία με την Εταιρεία Νόσου Αlzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών. Σε έναν σταθμό αυτής της μορφής μπο­ρούν να συμμετέχουν κάτοικοι, ασθενείς που πάσχουν από άνοια, μέλη των οικογενειών τους οποιασδήποτε ηλικίας, άτομα άνω των 60 ετών που επιθυμούν να εξεταστούν ή να συμμετέχουν σε δράσεις πρόληψης. Το σημαντικό στους σταθμούς αυτής της μορφής δεν είναι μόνο η βοήθεια που παρέχεται προς τους πάσχο­ντες αλλά και η παρέμβαση προς το συγγενικό περιβάλλον προκειμένου τον σωστό “χειρι­σμό” των ατόμων που πάσχουν απο Αλτσχάιμερ.

Ο Σταθμός θα λειτουργήσει στον χώρο του ΚΗΦΗ Δράμας στην περιοχή της ανάπλασης και θα είναι στελεχωμένος από ειδικό επιστημονικό προσωπι­κό της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Δράμας ενώ σε αυτό θα γίνονται επισκέψεις από ειδικό γιατρό που θα έρχεται από την Αθήνα, μία φορά τον μήνα. Το έργο δρομολογείται να γίνει σε συνεργασία με το δί­κτυο Υγειών Πόλεων στο οποίο ανήκει και ο Δήμος της Δράμας σε συνεργασία με την Εταιρεία Νόσου Αlzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών.

Η Δράμα και η Λάρισα είναι από τους πρώτους περιφερει­ακούς Δήμους που θα μπουν στην διαδικασία λειτουργίας τέτοιων σταθμών ενώ ακολου­θούν ήδη και πολλοί ακόμη Δήμοι.

Η Νόσος Alzheimer όπως αναφέρει η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer είναι μια χρό­νια νευροεκφυλιστική ασθένεια του Κεντρικού Νευρικού Συ­στήματος, που χαρακτηρίζεται στην ήπια μορφή της από σταδιακή απώλεια της μνήμης και περιορισμό των υπόλοι­πων νοητικών λειτουργιών του εγκεφάλου. Είναι μια νόσος της «τρίτης ηλικίας», παρόλο που σποραδικά συναντώνται περι­στατικά και σε ηλικίες μικρότε­ρες των 65 ετών.

Αρχικά συμπτώματα είναι η ήπια έκπτωση μνήμης και άλ­λων νοητικών λειτουργιών που συχνά περνούν απαρατήρητα, τόσο από τον ασθενή όσο και από τα μέλη της οικογένειάς του.Όσο η νόσος εξελίσσεται, επηρεάζονται σταδιακά και οι δραστηριότητες της καθημερι­νής ζωής, δηλαδή οι κοινωνι­κές σχέσεις, η διαχείριση των οικονομικών, η φροντίδα του εαυτού, η οδήγηση κλπ. Με την πάροδο του χρόνου οι δυσκο­λίες αυτές γίνονται τόσο σοβα­ρές, ώστε ο ασθενής να εξαρ­τάται ολοκληρωτικά από τους άλλους. Πολλές φορές, στις δυσκολίες αυτές, προστίθενται και διαταραχές συμπεριφοράς, όπως επιθετικότητα, απάθεια, διαταραχές ύπνου και όρεξης, υπερκινητικότητα.

Η έγκαιρη διάγνωση είναι πολύ σημαντική για την απο­τελεσματικότερη διαχείριση της νόσου από τον ίδιο τον ασθενή, τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής του ασθενούς, αλλά και προκειμένου οι συγγενείς και όσοι φροντίζουν τους πάσχο­ντες να είναι καλύτερα ενημε­ρωμένοι και προετοιμασμένοι να χειριστούν τα προβλήματα που προκαλεί η νόσος στον άνθρωπό τους, αλλά και στους ίδιους.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ