Στο Δημοτικό Συμβούλιο οι ανάγκες αναθέσεων για την εξυπηρέτηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

0
918

Αποφάσεις για την έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών που αφορούν τη Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης σε τρίτο, εξ αιτίας της αδυναμίας του Δήμου να τις εκτελέσει, καλείται να λάβει αύριο Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας.
Πρόκειται καταρχάς για την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης του κοινού για την ανακύκλωση με διαδικτυακά μέσα και εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, αφού σύμφωνα με τη νομοθεσία οι δήμοι είναι αρμόδιοι για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών και των επιχειρήσεων που λειτουργούν στα διοικητικά τους όρια. Παρόλα αυτά ο Δήμος Δράμας δεν έχει δυνατότητες για την ανάπτυξη λογισμικού και την τεχνική υποστήριξη των δράσεων εκπαίδευσης. Επίσης υπάρχουν ανάγκες και για τη μίσθωση χημικών τουαλετών, αφού η μεγάλη επισκεψιμότητα πολιτών σε συγκεκριμένες περιοχές της πόλης όπως η Ανάπλαση, ο χώρος στάθμευσης ΠΕ Δράμας και η οδός 19ης Μαΐου δημιουργεί την ανάγκη για μίσθωση και τοποθέτηση χημικών τουαλετών για την εξυπηρέτηση των πολιτών.
Ανάγκες επίσης υπάρχουν και για τον καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων παράνομης απόρριψης απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων. Την ίδια ώρα η διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης πρέπει να εφαρμόσει την σχετική Πυροσβεστική Διάταξη εν όψη της αντιπυρικής περιόδου και όλες τις συναφείς με την προστασία του περιβάλλοντος διατάξεις, καθαρίζοντας κοινόχρηστες εκτάσεις του Δήμου Δράμας, μετά και από αιτήματα των προέδρων των Κοινοτήτων, αλλά δεν διαθέτει τα απαραίτητα τεχνικά μέσα για να εκτελέσει τις εργασίες καθαρισμού των χώρων αυτών από την παράνομη απόρριψη απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων.
Παράλληλα μετά την παύση λειτουργίας του Χ.Α.Δ.Α. του Δήμου Δράμας και τη μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) στον Χ.Υ.Τ.Α. υποδοχής Καβάλας, τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πρέπει να υπόκεινται σε εναλλακτική διαχείριση. Ο Χ.Υ.Τ.Α. Καβάλας, που έχει ορισθεί ως Χ.Υ.Τ.Α. υποδοχής των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) δέχεται μόνο δημοτικά απόβλητα (οικιακά απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από εμπορικές δραστηριότητες, βιομηχανίες και ιδρύματα) στα οποία γίνεται διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών στην πηγή (μπλε κάδοι) και τα διαχειρίζεται το εγκεκριμένο Κ.Δ.Α.Υ. της Π.Ε. Δράμας. Όμως ο Δήμος Δράμας στερείται καταλλήλων αδειοδοτημένων χώρων και εγκαταστάσεων για τη διαχείριση των μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, στρωμάτων κ.α. με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται σε πολλά σημεία του δήμου μεγάλες ποσότητες των υλικών αυτών με τον κίνδυνο της πρόκλησης πυρκαγιάς, μόλυνσης του περιβάλλοντος κ.α. Για τους παραπάνω λόγους απαιτείται η ανάθεση διαχείρισης μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων σε τρίτο.
Όπως επίσης απαιτούνται και εργασίες απεντόμωσης – μυοκτονίας του χώρου του αμαξοστασίου που στεγάζει όλα τα απορριμματοφόρα οχήματα και βρίσκεται κοντά σε αγροκτήματα, οπότε υπάρχει πληθώρα εντόμων, ζωυφίων και τρωκτικών. Η πληθώρα και ποικιλία των οργανισμών που πρέπει να αντιμετωπιστούν και το μέγεθος της έκτασης που πρέπει να καλυφθεί απαιτεί την επέμβαση ειδικού και εξειδικευμένου συνεργείου απεντόμωσης.
Ακόμη απαιτείται και συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων. Η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου, διαχειρίζεται τον στόλο των οχημάτων του Δήμου και μεριμνά για την προληπτική συντήρηση και επισκευή τους. Ο δήμος διαθέτει 51 οχήματα που είναι διαφόρων τύπων και τεχνολογιών, γεγονός που προϋποθέτει ειδικές γνώσεις, ειδικά ανταλλακτικά και εργαλεία για την συντήρηση και επισκευή τους. Η μακροχρόνια καθημερινή χρήση των παλαιών απορριμματοφόρων, έχει ως αποτέλεσμα τις σοβαρές φθορές των υπερκατασκευών, που εντοπίζονται κυρίως στη λαμαρίνα, στα κινητά (φορείο και μαχαίρι), τις συχνές βλάβες στα υδραυλικά συστήματα κ.α.. Η επισκευή των παραπάνω δεν μπορεί να γίνει με ίδια μέσα παρά μόνο από τα εργοστάσια κατασκευής ή από εξειδικευμένα μηχανουργεία, λόγω έλλειψης κατάλληλα εξοπλισμένου συνεργείου και αποθήκης ανταλλακτικών.
Έτσι όπως προκύπτει από την σχετική αναφορά της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης υπάρχει ανάγκη ανάθεσης όλων των παραπάνω υπηρεσιών σε τρίτους, θέμα για το οποίο θα αποφασίσει αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο. Το ποσό του προϋπολογισμού που απαιτείται για τις ανάγκες αυτές ξεπερνά τις 320.000 ευρώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ