Συγκροτείται Επιτροπή Ισότητας των φύλων στον Δήμο Δράμας

0
1070

Το θέμα θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 26 Αυγούστου.

Για τη συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας των Φύλων θα κληθεί να λάβει αποφάσεις το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας, που συνεδριάζει στις 26 Αυγούστου με τηλεδιάσκεψη. Στο Δημοτικό Συμβούλιο θα κατατεθεί σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού και πιο συγκεκριμένα του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλων του Δήμου Δράμας.
Σύμφωνα με την πρόταση που θα κατατεθεί στην κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου, η ισότητα των φύλων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, αλλά, μεταξύ άλλων, και της κοινωνικής συνοχής και κατά συνέπεια κάθε προσπάθεια ενίσχυσης των πολιτικών ισότητας να συμβάλλει στην εξάλειψη της άνισης μεταχείρισης και της συμπεριφοράς στερεοτύπων και προκαταλήψεων.
Ο Δήμος Δράμας στηρίζει αυτές τις πρωτοβουλίες. Άλλωστε, συνυπέγραψε τη σχετική Ευρωπαϊκή Χάρτα, παίρνοντας σαφώς θέση υπέρ της αρχής της ισότητας των φύλλων και ουσιαστικά δεσμεύτηκε για τη δράση και υιοθέτηση πολιτικών που έχουν στόχο την προώθηση μιας υγιούς δημοκρατικής κοινωνίας. Στην κατεύθυνση αυτή, λοιπόν, το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλων προτείνει μετά από σχετικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των φύλων, την λειτουργία Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των φύλων στον Δήμο Δράμας. Μάλιστα, στην πρόταση παρατίθεται και τμήμα της σχετικής νομολογίας που ορίζει ότι σε κάθε δήμο συστήνεται Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, η οποία είναι όργανο συμβουλευτικό προς το Δημοτικό Συμβούλιο και έχει τις εξής αρμοδιότητες:
1) Σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του δήμου και εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης ισότητας σε τοπικό επίπεδο.
2) Διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του δήμου την λήψη αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής.
3) Συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των φύλων αλλά και τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου αλλά και με δομές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο προώθησης των θεμάτων ισότητας και των δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο.
4)Συνεργάζεται με τις δομές του δικτύου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των φύλων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
Σύμφωνα με την ίδια νομοθεσία, η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας συγκροτείται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και αποτελείται από τα εξής μέλη: Έναν Αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο ή δημοτικό/ή σύμβουλο ως Πρόεδρο. Έναν δημοτικό/ή σύμβουλο των λοιπών παρατάξεων του δημοτικού συμβουλίου. Έναν υπάλληλο της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή της Υπηρεσιακής Μονάδας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλων του δήμου. Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του δήμου. Έναν εκπρόσωπο τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής οργάνωσης. Έναν εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου/φεμινιστικού συλλόγου/φεμινιστικής οργάνωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με δράση στα θέματα της ισότητας των φύλων. Δύο εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων.
Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτή κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζονται ο τρόπος επιλογής των μελών, η λειτουργία της και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την οργάνωση της Επιτροπής.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!