Σύμβαση αναβάθμισης του Καπνολογικού

1
15351

– Στόχος να λειτουργήσει το Καπνολογικό Ινστιτούτου της Δράμας ως ερευνητικό και αναπτυξιακό κέντρο υποστήριξης του αγροδιατροφικού τομέα
– Μπορεί να αποτελέσει πόλο επιστημονικής και ερευνητικής συνέργειας σε όλη την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης


 

Σε προγραμματική σύμβαση προχωρά η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, για την αναβάθμιση του πρώην Καπνολογικού Ινστιτούτου στη Δράμα και τη λειτουργία του ως ερευνητικό και αναπτυξιακό κέντρο υποστήριξης του αγροδιατροφικού τομέα.
Η σύναψη της σύμβασης εγκρίθηκε από τον ΕΛΓΟ λίγες ημέρες πριν. Στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης θα ολοκληρωθεί η διαπίστευση του Εργαστηρίου Ελέγχου Τσιγάρων και Καπνού προκειμένου να επαναδραστηριοποιηθεί στον έλεγχο των τσιγάρων και καπνού στην περιοχή της Δράμας. Επίσης θα υπάρξει συνεργασία του ΕΛΓΟ με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την υποστήριξη και άλλων σημαντικών παραγωγικών συστημάτων του αγροδιατροφικού τομέα μέσω έρευνας, εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στο πλαίσιο αυτό άλλωστε ακυρώθηκε μέρος προηγούμενης απόφασης που αφορούσε τη μεταφορά του εξοπλισμού του Καπνολογικού Ινστιτούτου Δράμας στο εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας στη Θέρμη, όπως ακυρώθηκε και η προσωρινή η απόφαση για διακοπή της υλοποίησης του αυτοχρηματοδοτούμενου υποέργου παροχής υπηρεσιών προς τρίτους για τον «έλεγχο τσιγάρων και προϊόντων καπνού». Αντίθετα αποφασίστηκε η συνέχιση παροχής υπηρεσιών προς τρίτους με μορφή αυτοχρηματοδοτούμενου έργου κατόπιν της κατάθεσης νέου τεχνικού δελτίου, από το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων.
Στην απόφαση για την υπογραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης, στην οποία προέβη το διοικητικό συμβούλιο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ τις προηγούμενες ημέρες, λήφθηκε υπ’ όψιν μεταξύ άλλων, ότι το έγγραφο του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων (ΙΓΒΦΠ), με τον στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του πρώην Καπνολογικού Ινστιτούτου Δράμας που συνέταξε το ΙΓΒΦΠ αλλά και την προηγηθείσα απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για τη διαπίστευση του Εργαστηρίου Ελέγχου Τσιγάρων και Καπνού του πρώην Καπνολογικού Ινστιτούτου Δράμας και τη συνέχιση της λειτουργίας του.
Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενες δηλώσεις του στα ΧΡΟΝΙΚΑ της Δράμας ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρήστος Παπαθεοδώρου είχε πει ότι από το Περιφερειακό Συμβούλιο, έλαβε απόφαση για την επαναλειτουργία του Εργαστηρίου Ελέγχου Τσιγάρων και Καπνού του Καπνολογικού Ινστιτούτου Δράμας σε αντίθεση με την απόφαση που είχε βγάλει νωρίτερα το Δ.Σ. του ΕΛΓΟ Δήμητρα βάσει της οποίας καταργούταν το εργαστήριο και ο εξοπλισμός του εργαστηρίου μεταφερόταν στην Θεσσαλονίκη. Επίσης εξήγησε ότι: «Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε να επαναλειτουργήσει το εργαστήριο και να γίνει μια προγραμματική σύμβαση με τον ΕΛΓΟ Δήμητρα».
Στην απόφαση του ΕΛΓΟ, για την σύναψη της προγραμματικής σύναψης με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συνεκτιμήθηκε ότι: “Η Δράμα και η περιοχή της είναι άρρηκτα συνδεμένη εδώ και μια εκατονταετία, όχι μόνο με την καλλιέργεια καπνού αλλά και την επιστημονική έρευνα τόσο του φυτού όσο και των τελικών του προϊόντων, συμβάλλοντας στην εδραίωση της καπνοκαλλιέργειας στη χώρα.
Το Καπνολογικό Ινστιτούτο Ελλάδος ιδρύθηκε το 1927, με σκοπό την επιστημονική υποστήριξη της καλλιέργειας του καπνού σε όλα τα επίπεδα (σπόροι, λίπανση, φυτοπροστασία, επεξεργασία, αποθήκευση, εμπορία, εξαγωγές κ.ά.) και από το 2011, το Εργαστήριο Ελέγχου Καπνού και Τσιγάρων λειτουργεί ως μονάδα του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων. Κύρια δραστηριότητα έως το 2015, ήταν ο έλεγχος καπνού και τσιγάρων και τα αποτελέσματα κοινοποιούνταν στο Υπουργείο Υγείας. Το Εργαστήριο ήταν πιστοποιημένο μέχρι το 2012, αλλά η πιστοποίηση δεν συνεχίστηκε γιατί ο προϋπολογισμός του ήταν ανεπαρκής και αποφασίστηκε η μεταφορά του στην Αντιπεριφέρεια Δράμας, η οποία δεν έγινε ποτέ.
Το 2017 ολοκληρώθηκε, από το ΙΓΒΦΠ, η Α’ φάση της σύμβασης διαπίστευσης του Εργαστηρίου με το σύμβουλο διαπίστευσης, αλλά η Αντιπεριφέρεια Δράμας και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δεν προχώρησε στην παραχώρηση ενός χημικού, απαραίτητου να οριστεί ως τεχνικός υπεύθυνος του Εργαστηρίου για να προχωρήσει η διαδικασία διαπίστευσης.
Το 2018 στάλθηκε σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης για συνεργασία με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ αναφορικά με τη διαπίστευση του Εργαστηρίου Ελέγχου Καπνού και Τσιγάρων και τη συνέχιση λειτουργίας του, η οποία εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης μόλις το 2020.
Το 2019 δεν έγιναν αναλύσεις σε σήματα τσιγάρων για νικοτίνη νέφους, υγρασία, ξηρά πισσώδη και μονοξείδιο του άνθρακα, γιατί δεν πραγματοποιήθηκε καμία δειγματοληψία σε δείγματα τσιγάρων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, αφού μετά τη ψήφιση του νόμου 4419 (ΦΕΚΑ΄174/20- 9-2016), δεν αναφέρεται ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και το Εργαστήριο ελέγχου τσιγάρων και καπνού του πρώην Καπνολογικού Ινστιτούτου Ελλάδος, ως αρμόδιο για τη δειγματοληψία ούτε για τις μετρήσεις.
Προτάθηκε λοιπόν από το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων (στις 12-2-2020), ότι εφόσον δεν υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση, πρέπει να μεταφερθεί ο εξοπλισμός και κυρίως η καπνιστική μηχανή στο χημείο του ΙΓΒΦΠ στη Θέρμη, αφού δημιουργηθεί κατάλληλος χώρος με σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει, να διαπιστευτεί και να συνεχίσει υπό αυτές τις προϋποθέσεις, την παροχή υπηρεσιών. Το 2020, αποφασίστηκε η «μεταφορά του εξοπλισμού του πρώην Καπνολογικού Ινστιτούτου Δράμας στο Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας του ΙΓΒΦΠ στη Θέρμη και η προσωρινή διακοπή της υλοποίησης του αυτοχρηματοδοτούμενου υποέργου παροχής υπηρεσιών προς τρίτους για τον «Έλεγχο τσιγάρων και προϊόντων καπνού» για το έτος 2020, διότι τα έσοδα είναι μηδενικά, δεδομένου ότι το εργαστήριο δεν είναι διαπιστευμένο». Όμως η διαδικασία της διακοπής δεν υλοποιήθηκε γιατί κρίθηκε ασύμφορη η μεταφορά (λόγω κόστους και εξειδίκευσης του προσωπικού) και κυρίως γιατί στις 20-7-2020, με απόφαση του, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ενέκρινε το σχέδιο και τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, για τη διαπίστευση του Εργαστηρίου Ελέγχου Τσιγάρων και Καπνού του Καπνολογικού Ινστιτούτου Δράμας και τη συνέχιση της λειτουργίας του, διευθετώντας με τον τρόπο αυτό την επίλυση όλων των λειτουργικών προβλημάτων του εργαστηρίου και θέτοντας τις βάσεις για την επαναδραστηριοποίηση του.
Επίσης το ετήσιο κόστος από την πλευρά του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την επαναδιαπίστευση και επαναλειτουργία του, εκτός από τη μισθοδοσία του μόνιμου προσωπικού – γεωπόνου, ανέρχεται σε 13.300,00 ευρώ ενώ τα προβλεπόμενα έσοδα, εφόσον τα δείγματα για μετρήσεις ελέγχου στα τσιγάρα ανέλθουν σε 850, είναι περίπου στις 90.000 ευρώ.
Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι οι προβλεπόμενες δράσεις υπερκαλύπτουν το κόστος λειτουργίας του Εργαστηρίου, ενώ η αξιοποίηση όλου του χώρου του ιστορικού αυτού κτιρίου, μπορεί να αποτελέσει πόλο επιστημονικής και ερευνητικής συνέργειας σε όλη την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκη».

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!