Σύμβαση του Δήμου Παρανεστίου με το Δίκτυο Πόλεων (ΔΕΠΑΝ)

0
1473

Στόχος είναι ο δήμος να μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς στις απαιτήσεις της επιχειρησιακής του ικανότητας

Σε προγραμματική σύμβαση με το Δίκτυο Πόλεων (ΔΕΠΑΝ) προχώρησε ο Δήμος Παρανεστίου, προκειμένου ο δήμος να ανταποκριθεί επαρκώς στις απαιτήσεις τής επιχειρησιακής τουικανότητας για την ένταξη και υλοποίηση έργων στις Προγραμματικές Περιόδους 2014-2020 και 2021-2027.
Ο Δήμος Παρανεστίου έχει ήδη υποβάλλει και προτίθεται να υποβάλλει και άλλες προτάσεις χρηματοδότησης τόσο στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» όσο και σε άλλες προσκλήσεις του τρέχοντος ΕΣΠΑ 2014-2020. Επίσης έχει αναλάβει την υποχρέωση να υλοποιήσει πληθώρα πράξεων ενταγμένων σε χρηματοδοτικά προγράμματα, αλλά και χρηματοδοτούμενων από ίδιους πόρους. Όλα αυτά βέβαια δημιουργούν αυξημένες ανάγκες και υποχρεώσεις στο ήδη επιβαρυμένο με πολλές υποχρεώσεις υφιστάμενο προσωπικό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παρανεστίου.
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παρανεστίου λόγω μεγάλης μείωσης του τεχνικού προσωπικού, σε συνδυασμό με τον φόρτο εργασιών για την έγκαιρη διεκπεραίωση των καθημερινών αρμοδιοτήτων της, δεν είναι σε θέση να ολοκληρώσει εμπρόθεσμα τις διαδικασίες ελέγχου, συμπλήρωσης και προσαρμογής των μελετών προκειμένου να ολοκληρωθούν και να προωθηθούν για τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τις λοιπές υπηρεσίες ώστε να θεωρούνται ώριμες και να μπορούν να υποβληθούν για χρηματοδότηση.
Όλα αυτά ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την έγκαιρη ένταξη τους για χρηματοδότηση, την υλοποίηση και ολοκλήρωσή των έργων και την απορρόφηση των εγκεκριμένων πόρων μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά περιθώρια σε συνδυασμό και με τον αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο τρόπο, πολύ περισσότερο αν ληφθεί υπόψη ότι αυτή την στιγμή στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παρανεστίου υπηρετούν μόνον τρεις μόνιμοι υπάλληλοι.
Με δεδομένη την υποχρεωτική εκ μέρους της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών δημοπράτηση ήδη ενταγμένων σε χρηματοδοτικά προγράμματα έργων ενδεικτικού ύψους 5,6 εκ. ευρώ και της ολοκληρωμένης υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ενδεικτικού ύψους 9,0 εκ. ευρώ αλλά και σε προσκλήσεις χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2014-2020 ύψους 3,5 εκ. ευρώ καθώς και της βούλησης του δήμου να προβεί στην υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης και σε επόμενα χρηματοδοτικά προγράμματα, η υποστελεχωμένη υπηρεσία πρέπει να υλοποιήσει ένα έργο δυσανάλογο των δυνατοτήτων της. Προκύπτει λοιπόν η αναγκαιότητα συνδρομής επιστημόνων, με εξειδίκευση και εμπειρία στην ανάθεση, σύναψη, εποπτεία και επίβλεψη δημοσίων μελετών και έργων, τα οποία είναι ενταγμένα ή πρόκειται να ενταχθούν σε Επιχειρησιακά Προγράμματα αλλά και γενικότερα η Διοικητική Υποστήριξη σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Έτσι ο Δήμος Παρανεστίου απευθύνθηκε στο ΔΕΠΑΝ, που είναι σε θέση να τον υποστηρίξει διαθέτοντάς το απαραίτητο εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό. Στόχος της συνεργασίας που προκύπτει μέσα από την σύμβαση, είναι η υποστήριξη και η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου με συνδυαστικές δράσεις και ενέργειες τόσο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της όσο και στις διαδικασίες ωρίμανσης, επίβλεψης και παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων. Επίσης και η διασφάλιση της επιτάχυνσης της υλοποίησης τους.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ