Συνάντηση για την ασφάλεια στον χώρο των λατομείων

Πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕ Δράμας από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας – Θράκης (Σ.Ε.Μ.Μ.Θ)

0
7213

Προημερίδα με στόχο την προετοιμασία της ημερίδας (ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων σε λατομεία και εργοστάσια) που θα γίνει στις 6 Απριλίου και αφορά την ασφάλεια στους χώρους εργασίας των επιχειρήσεων Μαρμάρου στην Δράμα πραγματοποίησε το βράδυ της Τετάρτης 20 Μαρτίου, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας – Θράκης (Σ.Ε.Μ.Μ.Θ).

Η συνάντηση με τους επιστήμονες (μεταλλει­ολόγους, μηχανικούς κλπ) τους εργοδηγούς και τους επικεφαλής τμημάτων των επιχει­ρήσεων μαρμάρου έγινε διότι για εμάς, το θέμα της ασφάλειας και υγείας των εργα­ζομένων στα λατομεία και εργοστάσια μαρμά­ρου αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και ένα μεγάλο στοίχημα για το 2019 είπε μιλώντας στα ΧΡΟΝΙΚΑ το μέλος του ΣΕΜΜΘ κ. Τάσος Νικο­λαΐδης.

Ο αριθμός των πε­ριστατικών ατυχημά­των και θανατηφόρων περιστατικών στους χώρους εργασίας είναι φυσικά ανησυχητικός και για τον λόγο αυτό οι επιχειρήσεις έχουν δη­μιουργήσει ομάδες ερ­γασίας προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, αλλά η κάθε εταιρεία είναι υπεύθυνη για τον χώρο της. Ο ρόλος του συνδέσμου είναι να μην εφησυχά­ζει κανείς και πιέζουμε προς αυτή την κατεύ­θυνση. Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν μέτρα από μόνες τους, αλλά η επανάληψη των σεμι­ναρίων προκειμένου, όλοι να έχουν τεταμένη την προσοχή τους ώστε να μην δημιουργούνται ατυχήματα ή πολύ πε­ρισσότερο θανατηφόρα περιστατικά είναι επιβε­βλημένη. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό τον αγώνα. Οι εργαζόμενοι πρέπει να επιστρέφουν υγιείς στις οικογένειές και τα σπίτια τους. Ο αγώνας αυτός πρέπει να είναι συνεχής. Οι εργαζόμε­νοι πρέπει καθημερινά να λαμβάνουν γνώση των κινδύνων που δια­τρέχουν, είπε ο κ. Τάσος Νικολαΐδης.

Απαντώντας για το θέμα της αριθμητικής ανεπάρκειας των υπη­ρεσιακών ελέγχων, ο κ. Τάσος Νικολαΐδης είπε ότι οι έλεγχοι δεν γίνονται όπως θα έπρε­πε αλλά γι αυτό είναι υπεύθυνη η πολιτεία και όχι οι επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις επιζητούν τους ελέγχους, για να έχουν την δυνατότητα να διορθώνουν ελλείψεις και λάθη, πρόσθεσε και διευκρίνισε ότι “Υπάρχει πλημμελής έλεγχος των υπηρεσιών, αλλά για να διορθωθεί αυτό το πρόβλημα θα πρέπει να υπάρξουν κονδύλια…”.

Επίσης όπως ανέ­φερε σε δήλωσή του για το ίδιο θέμα ο κ. Νικολαΐδης: “ Οι βασικοί πυλώνες της επιτυχούς διαχείρισης του θέματος αυτού που μας απασχο­λεί σε μέγιστο βαθμό εί­ναι : α) η δέσμευση των επιχειρηματιών-μελών μας σε ένα σύνολο δρά­σεων και πρωτοκόλλων και β) η συνεχής εκπαί­δευση και επιμόρφωση των εργαζομένων.

.Τους δύο αυτούς πυλώνες θέτουμε υπό προβληματισμό και επε­ξεργασία…

.Συνοδοιπόρος μας σε αυτή την προσπάθει­α, η οποία σημειωτέον έχει ξεκινήσει από το 2017, θα είναι αυτή την φορά και το Εργατικό Κέντρο Δράμας.

.Δεσμευόμαστε, εκπαιδευόμαστε, δεν εφησυχάζουμε”

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ